Deadline: All year round

Khóa Học Online Hướng Dẫn Tìm Kiếm Thông Tin Học Thuật

[English Caption Below]

💻 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn các yếu tố cơ bản của việc tìm kiếm thông tin học thuật – chúng ta sẽ khám phá quá trình tìm kiếm từ việc xác định chiến lược đến đánh giá và ghi lại kết quả tìm kiếm của bạn.

Tham gia khóa học sẽ giúp bạn trở thành một người tìm kiếm thông tin thành thạo. Bạn sẽ học cách thực hiện tìm kiếm tài liệu toàn diện dựa trên nhiệm vụ nghiên cứu của riêng bạn. Bạn sẽ được hướng dẫn các bước tìm kiếm thông tin khác nhau, từ việc chọn các chiến lược và kỹ thuật phù hợp đến đánh giá kết quả tìm kiếm, ghi lại quá trình tìm kiếm và trích dẫn các nguồn của bạn.

💻 NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Tuần 1: Chuẩn bị quá trình tìm kiếm của bạn
 • Tuần 2: Thực hiện các tìm kiếm của bạn
 • Tuần 3: Đánh giá kết quả tìm kiếm của bạn

💻 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ

 • Xác định nhu cầu thông tin của bạn
 • Đánh giá cơ sở dữ liệu và các nguồn thông tin khác
 • Thiết lập các chiến lược tìm kiếm và sử dụng các kỹ thuật tìm kiếm khác nhau
 • Hình thành chuỗi tìm kiếm dựa trên nhiệm vụ nghiên cứu của riêng bạn
 • Xác định các loại tài liệu có liên quan
 • Thực hiện đánh giá các nguồn của bạn
 • Tìm kiếm hiệu quả hơn trên internet
 • Tránh đạo văn
 • Trích dẫn một cách chính xác
 • Làm việc với quản lý tham chiếu
 • Ghi lại quá trình tìm kiếm của bạn

💻 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Coursera
 • Thời gian hoàn thành: Khoảng 6 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: Online
 • Người hướng dẫn: Birgitte Munk, Thomas Skov Jensen
 • Đánh giá: 4.7/5.0
 • Học phí: Khóa học miễn phí, phí $49 nếu nhận giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học

(Lưu ý: Tại thời điểm Khánh Huyền chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

💻 Đăng kí khóa học TẠI ĐÂY

_________________________________________________________________________

💻 COURSE DESCRIPTION

This course will introduce you to the basic elements of academic information seeking – we will explore the search process from defining a strategy to evaluating and documenting your search results.

Attending the course will make you a proficient information seeker. You will learn how to carry out comprehensive literature searches based on your own research assignment. You will be guided through the various information seeking steps from selecting relevant search strategies and techniques to evaluating your search results, documenting your search process and citing your sources.

💻 COURSE CONTENT

 • Week 1: Preparing your search progress
 • Week 2: Performing your searches
 • Week 3: Evaluating your search results

💻 WHAT’LL YOU LEARN

 • Identify your information need
 • Evaluate databases and other information resources
 • Set up search strategies and use various search techniques
 • Formulate search strings based on your own research assignment 
 • Identify relevant material types
 • Undertake critical evaluation of your sources
 • Search more efficiently on the internet
 • Avoid plagiarism
 • Cite correctly
 • Work with reference management
 • Document your search process

💻 COURSE INFORMATION

 • Platform: Coursera
 • Length: approximate 6 hours
 • Language: English
 • Format: Online
 • Instructor: Birgitte Munk, Thomas Skov Jensen
 • Rate: 4.7/5.0
 • Tuition fee: Course is free, certificate fee is 49$

(Note: At the time of sharing, the course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

💻 Enroll HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=57072

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network