Deadline: All year round

Khóa Học Online Hướng Dẫn Quảng Cáo Và Xây Dựng Chiến Lược Thương Hiệu

[English Caption Below]

👩‍💻 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Marketing là một chủ đề được khai sinh vào những năm 1940. Chủ đề này đã phát triển theo thời gian, nhưng các nguyên tắc cơ bản giúp Marketing xuất sắc trở thành nền tảng của hầu hết các tổ chức thành công vẫn không thay đổi nhiều.

Khóa học này có cách tiếp cận đa dạng trong việc rút ra một số chủ đề thực tế trong Marketing, nhằm cung cấp cho các nhà quản lý một bộ công cụ để thu hút các thị trường một cách hiệu quả. Bên cạnh sinh viên ngành Marketing và thạc sĩ trong các Trường Kinh doanh, khóa học này cũng có thể được sử dụng như một chương trình đào tạo về cung cấp giáo dục điều hành trong khu vực công, tư và phi lợi nhuận.

👩‍💻 NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Phần 1: Các quyết định quảng bá (3 bài)
 • Phần 2: Xây dựng chiến lược thương hiệu (2 bài)

👩‍💻 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ

 • Quảng cáo và xây dựng chiến lược thương hiệu
 • Quyết định về địa điểm
 • Cách bán hàng tư vấn

👩‍💻 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Tổng thời lượng: 2 tiếng 
 • Nền tảng: Udemy
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: Online
 • Người hướng dẫn: Prof Robert Ebo Hinson
 • Đánh giá: 4.5/5.0
 • Học phí: Miễn phí

(Lưu ý: Tại thời điểm Khánh Huyền chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

Đăng kí khóa học TẠI ĐÂY

_________________________________________________________________________

👩‍💻 COURSE DESCRIPTION

Marketing as a subject was given birth to in the 1940s. The subject has evolved over time but the basic principles that make excellent Marketing the bedrock of most successful organisations have not changed much. This course takes an eclectic approach in drawing on some practical topics in marketing to give managers a ready tool kit for effectively engaging markets they operate in. Besides advanced undergraduate Marketing and Masters students in Business Schools, this course could also be used as a training programme on executive education delivery in the public, private and not for profit sectors.

👩‍💻 COURSE CONTENT

 • Part 1: Promotion Decisions (3 lectures)
 • Part 2: Strategic Branding (2 lectures)

👩‍💻 WHAT YOU’LL LEARN

 • Promotion and Strategic Branding
 • Place Decisions
 • Consultative Selling

👩‍💻 COURSE INFORMATION

 • Length: 2 hour 
 • Platform: Udemy
 • Language: English
 • Format: Online
 • Instructor: Prof Robert Ebo Hinson
 • Rate: 4.5/5.0
 • Tuition fee: Free

(Note: At the time of sharing, the course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

Enroll HERE

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=55001

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network