Deadline: All year round

Khóa Học Online Hướng Dẫn Quản Lý Các Khoản Đầu Tư Cá Nhân Từ Linkedin

[English caption below]

🌟 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Trên thực tế, đầu tư thông minh rất quan trọng đối với sức khỏe tài chính dài hạn – và cổ tức cao hơn so với chỉ tiết kiệm tiền riêng. Trong khóa học này bạn sẽ được học cách đầu tư tiền của bạn và làm cho nó hiệu quả hơn. Cố vấn đầu tư Jane Barratt sẽ xóa tan mọi quan niệm rằng đầu tư chỉ dành cho việc nghỉ hưu. 

🌟 LỘ TRÌNH KHÓA HỌC

 • Phần 1: Tại sao nên đầu tư
 • Phần 2: Đầu tư là gì
 • Phần 3: Tôi đầu tư như thế nào
 • Phần 4: Đầu tư vào đâu

🌟 BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC?

 • Biết các phương tiện khác nhau có thể đầu tư
 • Biết được tầm quan trọng của danh mục đầu tư cân bằng, hiểu và quản lý rủi ro của bạn, xác định giá trị trên thị trường 
 • Tìm hiểu cách tính tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư so với hiệu suất thị trường chung
 • Thời điểm hợp lý khi làm việc với cố vấn và cách tránh các khoản phí đầu tư tốn kém

🌟 THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: LinkedIn
 • Hình thức: 100% Online
 • Người hướng dẫn: Jane Barratt
 • Chi phí: Miễn phí trong 1 tháng kể từ khi đăng ký khóa học (Trả phí theo tháng/năm hoặc mua khóa học để học không giới hạn và nhận chứng chỉ)

👉 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY 

📌LƯU Ý: Tại thời điểm Thanh Loan chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

—————————————————————————————————

🌟  COURSE DESCRIPTION

In fact, intelligent investing is critical to long-term financial well-being—and pays higher dividends than simply saving money alone. In this course, you will learn how to invest your money and make it work harder for you. Investment advisor Jane Barratt dispels the myth that investing is just for retirement.

🌟 COURSE PLAN

 • Part 1: Why invest
 • Part 2: What is investing
 • Part 3: How do i invest
 • Part 4: Where to invest

🌟 WHAT WILL YOU LEARN FROM THE COURSE?

 • Know different vehicles where you can invest these building blocks
 • Importance of a balanced portfolio, understanding and managing your risk, identifying value in the market.
 • Learn how to calculate the rate of return of a portfolio vs. general market performance. 
 • When it makes sense to work with an advisor, and how to avoid costly investment fees.

🌟 COURSE DETAILED INFORMATION

 • Language: English
 • Platform: LinkedIn
 • Format: 100% Online
 • Instructor: Jane Barratt
 • Tuition fees: Free for 1 month from the time you sign up for the course (Pay monthly/yearly or buy the course to learn unlimitedly and get a certificate)

👉 REGISTER FOR COURSE: HERE

📌Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=58784

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network