Deadline: All year round

Khóa Học Online Hướng Dẫn Lên Kế Hoạch Nghề Nghiệp Cho Người Học Tiếng Anh

[English Caption Below]

Chọn nghề là một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn sẽ đưa ra. Nhiều người chọn nghề vì những lý do sai lầm. Có thể họ đã chọn một nghề mà họ nghĩ sẽ ổn định và đảm bảo về mặt tài chính, nhưng cuối cùng lại không hạnh phúc và không như ý. Bạn có thể ngăn điều đó xảy ra với mình (hoặc thay đổi quỹ đạo) bằng cách có thái độ chủ động, suy nghĩ cẩn thận từng bước và sử dụng các công cụ có sẵn để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. 

👣 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Việc tìm kiếm lối đi của riêng bạn trong cuộc sống đôi khi có thể khá đáng sợ. Khóa học này hy vọng sẽ giúp làm cho quá trình đó thú vị hơn một chút và bớt căng thẳng hơn. Bạn sẽ dành thời gian khám phá bản thân là ai, bạn nắm giữ những giá trị nào liên quan đến công việc, những gì bạn đã biết, những gì bạn có thể làm và những gì bạn muốn làm trong tương lai. Các hoạt động trong khóa học sẽ giúp bạn bắt đầu đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến lựa chọn nghề nghiệp của bạn.

👣 NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Phần 1: Khám phá bản thân và đặt mục tiêu
 • Phần 2: Làm quen với các nguồn thông tin trên mạng
 • Phần 3: Mở rộng tìm hiểu
 • Phần 4: Kế hoạch thực hiện

👣 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ

 • Cải thiện toàn diện các kỹ năng tiếng Anh của mình. Mỗi bài giảng bao gồm bản ghi của bài giảng nếu bạn muốn vừa đọc vừa nghe. Ngoài ra, đối với một số bài giảng thì có một danh sách từ vựng.
 • Các chiến lược tự học để cải thiện việc học tiếng Anh của mình.
 • Xác định sở thích, điểm mạnh, kỹ năng và giá trị của mình, đồng thời giúp bạn kết nối những lĩnh vực đó với các quyết định nghề nghiệp của mình.
 • Phát triển các chiến lược để lập kế hoạch nghề nghiệp dựa trên đánh giá thực tế về quá trình khám phá bản thân của bạn.
 • Vào cuối khóa học, bạn sẽ có một danh mục nghề nghiệp hoàn chỉnh với kế hoạch hành động để bắt đầu con đường hoàn thành các mục tiêu nghề nghiệp của mình.

👣 ĐỐI TƯỢNG

 • Những người học tiếng Anh muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh 
 • Học sinh trung học chọn chuyên ngành bậc đại học
 • Người lớn muốn thay đổi nghề nghiệp
 • Sinh viên tốt nghiệp đại học đang tìm kiếm công việc liên quan đến bằng cấp của họ

👣 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Tổng thời lượng: 51 phút 
 • Nền tảng: Udemy
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: Online
 • Yêu cầu: trình độ Tiếng Anh từ khá đến giỏi
 • Người hướng dẫn: Lori Michele Kelly
 • Đánh giá: 4.9/5.0
 • Học phí: Miễn phí

(Lưu ý: Tại thời điểm Khánh Huyền chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

Đăng kí khóa học TẠI ĐÂY

_________________________________________________________________________

👣 COURSE DESCRIPTION

Finding your path in life can sometimes be a bit intimidating. This course will hopefully help to make it a little more fun and much less stressful. You will spend time exploring who you are, what work-related values you hold, what you already know, what you can do, and what you want to be able to do in the future. The activities in the course will help you begin to make those important decisions regarding your career choice.

👣 COURSE CONTENT

 • Part 1: Exploring yourself and setting goals
 • Part 2: Getting familiar with online resources
 • Part 3: Expanding the inquiry
 • Part 4: Career action plan

👣 WHAT YOU’LL LEARN

 • Improve your English skills holistically. Each lecture includes a transcript of the lecture if you would like to read along while listening. Also, for some of the lectures, there is a vocabulary list.
 • Learn autonomous learning strategies to improve your English studies.
 • Identify your interests, strengths, skills, and values, and help you to connect those areas to your career decisions.
 • Develop strategies for career planning based on a realistic assessment of your self-explorations.
 • By the end of the course, you will have a solid Career Portfolio complete with an Action Plan to start you on your way to fulfilling your career goals.

👣 WHO THIS COURSE IS FOR

 • English language learners who want to improve their English skills 
 • High school students choosing their major for university
 • Adults who would like to make a career change
 • Recent college graduates looking for jobs related to their degree

👣 COURSE INFORMATION

 • Length: 51 minutes 
 • Platform: Udemy
 • Language: English
 • Format: Online
 • Requirement: Upper intermediate to advanced level of English
 • Instructor: Lori Michele Kelly
 • Rate: 4.9/5.0
 • Tuition fee: Free

(Note: At the time of sharing, the course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

Enroll HERE

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=54241

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network