Deadline: All year round

Khóa Học Online Hướng Dẫn Lãnh Đạo Với Việc Giao Tiếp Hiệu Quả

[English Caption Below]

👩‍💻 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Khóa học này sẽ hướng dẫn cho bạn cách giao tiếp hiệu quả nhất bằng cách sử dụng tư duy lãnh đạo bao gồm Trao quyền, Trách nhiệm giải trình, Dũng cảm, Khiêm tốn và hướng dẫn bạn cách tự sử dụng tư duy đó. Thông qua nghiên cứu và các ví dụ thực tế, bạn sẽ học được các chiến lược để nâng cao kỹ năng giao tiếp và cách tiếp cận của mình. Các chủ đề sẽ bao gồm việc hiểu các quy trình đối thoại, phát hiện những lầm tưởng trong giao tiếp hàng ngày, kiểm tra các giả định, lắng nghe, thể hiện bản thân một cách chân thực và giao tiếp giữa những điểm khác biệt.

Trong suốt khóa học, bạn sẽ lập một kế hoạch hành động để áp dụng các chiến lược mà bạn học được trong khóa học này vào công việc và trong cuộc sống của bạn.

👩‍💻 NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Phần 1: Giao tiếp hiệu quả với việc trao quyền
 • Phần 2: Lòng dũng cảm là một công cụ mạnh mẽ
 • Phần 3: Lắng nghe cũng là giao tiếp
 • Phần 4: Trách nhiệm giải trình và gắn kết tất cả lại với nhau

👩‍💻 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ

 • Phương pháp tiếp cận, khuôn khổ và công cụ để giao tiếp hiệu quả.
 • Lãnh đạo toàn diện và giao tiếp hiệu quả gắn bó với nhau như thế nào
 • Làm thế nào để vượt qua các rào cản giao tiếp hàng ngày.
 • Các chiến lược để tạo ra không gian cho giao tiếp minh bạch và chân thực, nơi mọi người dù khác biệt cũng cảm thấy an toàn để nói lên và chia sẻ ý tưởng.
 • Khám phá thế mạnh giao tiếp của riêng bạn để xây dựng các mối quan hệ hiệu quả trong công việc hoặc đời sống cá nhân của bạn.

👩‍💻 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Tổng thời lượng: 4 tuần (1 – 2 tiếng/tuần)  
 • Nền tảng: edX
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: Online
 • Người hướng dẫn: Amelia Costigan, Emily Troiano, Dnika J.Travis
 • Học phí: Miễn phí

(Lưu ý: Tại thời điểm Khánh Huyền chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

Đăng kí khóa học TẠI ĐÂY

_________________________________________________________________________

👩‍💻 COURSE DESCRIPTION

This course will show you how the most effective communication utilizes the inclusive leadership mindset of Empowerment, Accountability, Courage, and Humility and guide you on how to use that mindset yourself. Through research and real-world examples, you will learn strategies to enhance your communication skills and approach. Topics will include understanding dialogue processes, debunking everyday communication myths, testing assumptions, listening, expressing yourself authentically, and communicating across differences.

Throughout the course, you will create a plan of action to help apply the strategies learned in this course to your work and other parts of your life.

👩‍💻 COURSE CONTENT

 • Section 1: Communicating Effectively With Empowerment
 • Section 2: Courage Is a Powerful Tool
 • Section 3: Listening Is Communicating Too
 • Section 4: Accountability and Putting it All Together

👩‍💻 WHAT YOU’LL LEARN

 • Approaches, frameworks, and tools for communicating effectively.
 • How inclusive leadership and effective communication are intertwined.
 • How to work through everyday communication roadblocks.
 • Strategies to create space for transparent and authentic communication, where people across differences feel safe to speak up and share ideas.
 • Discover your own communication strengths to build effective relationships in your professional or personal lives.

👩‍💻 COURSE INFORMATION

 • Length: 4 weeks (1 – 2 hours per week)
 • Platform: edX
 • Language: English
 • Format: Online
 • Instructor: Amelia Costigan, Emily Troiano, Dnika J.Travis
 • Tuition fee: Free

(Note: At the time of sharing, the course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

Enroll HERE

 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=57166

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network