Deadline: All year round

Khóa Học Online Hướng Dẫn Instagram Marketing Cơ Bản

[English caption below]

📌Thông tin chung: 

Instagram là một trong những nền tảng mạng xã hội lớn và phổ biến nhất trên thế giới hiện nay đồng thời chiếm giữ vị trí quan trọng trong lĩnh vực Marketing.

Thông qua khóa học “Instagram Marketing cơ bản” bạn sẽ học cách sử dụng kỹ thuật thống kê và “phễu” follower để xây dựng lượng khán giả phù hợp, nhanh chóng nhận được tệp khách hàng tiềm năng và bán được hàng, cách giúp tài khoản được hiển thị trên trang khám phá Instagram, cách tung ra các chương trình khuyến mãi, cách tăng trưởng số lượng follower nhanh chóng, cập nhật và triển khai các tính năng mới của Instagram để tiếp thị và phát triển thành công doanh nghiệp của bạn.

📌Đối tượng: 

Influencers, chủ doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có mong muốn xây dựng trang Instagram chuyên nghiệp

📌Kỹ năng: 

 • Thống kê Instagram
 • Lý do thực hiện Instagram marketing
 • Chiến lược Instagram marketing
 • Hiện thực hóa Instagram marketing

📌Nền tảng:  Great Learning

📌Học phí: Miễn phí

(Lưu ý: Tại thời điểm Ngân Linh chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm)

📌Khóa học bao gồm: 

 • Video nội dung: 1 tiếng
 • 1 bài quiz

📌Chứng chỉ 

Sau khi kết thúc khóa học bạn sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học có thể sử dụng trong hồ sơ CV, LinkedIn,…

📌

Để đăng ký tham gia khóa học vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

__________________________________________________

Course Description:

Instagram is one of the largest and most popular social networking platforms in the world today and occupies an important position in the field of Marketing.

Through the course “Instagram Marketing Basics” you will learn how to use statistical techniques and funnel follower to build the right audience, quickly get leads and make sales, how to help account shown on Instagram discovery page, how to launch promotions, how to grow followers rapidly, update and implement new Instagram features to successfully market and grow your business.

Who is the course for?

Influencers, business owners, organizations and individuals who want to build a professional Instagram page

What will you archive?

 • Instagram Statistics
 • Reasons to do Instagram marketing
 • Strategy for Instagram marketing
 • Execution for Instagram marketing

Platform: Great Learning

Course cost: Free

(Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest)

The course includes:

 • Video content: 1 hour
 • 1 quiz

Course certificate

After completing the course you will receive a certificate of completion that can be used in your CV, LinkedIn,…

To register for the course please visit HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=48461

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Ngân Linh Lê

nganlinh.ivolunteer@gmail.com