Deadline: All year round

Khóa Học Online Giới Thiệu Về Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân

[English caption below]

💲 MÔ TẢ KHÓA HỌC: 

Khóa học Giới thiệu về Lập kế hoạch Tài chính Cá nhân được thiết kế nhằm xây dựng kiến thức về tài chính cho mỗi cá nhân. Các quyết định tài chính do các cá nhân đưa ra tác động đến cộng đồng lớn hơn theo những cách đáng kể với chi phí lớn do những sai lầm tài chính gây ra. Hiểu biết về tài chính là một nhu cầu cấp thiết đối với nhiều người.

Trong khóa học này, bạn sẽ có được những nền tảng cơ bản về kiến thức tài chính để xây dựng nền tảng an toàn cho tương lai của bạn.

💲 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?

Sau khóa học này, người học sẽ có được cả kiến thức về lý thuyết và trên thực tế về các khái niệm cốt lõi của kế hoạch tài chính để:

✔ Xác định phạm vi lập kế hoạch tài chính cá nhân và hiểu tác động của nó.

✔ Sử dụng phương pháp lập kế hoạch tài chính SMART.

✔ Phân loại tài sản và nợ phải trả

✔ Sử dụng công thức để xác định giá trị ròng

✔ Lập và sử dụng các báo cáo tài chính, bao gồm cả ngân sách

✔ Tính toán tỷ lệ hoàn vốn và chi phí cơ hội

✔ Xác định giá trị hiện tại của các dòng tiền đơn lẻ và nhiều dòng tiền

✔ Tổng kết những điều cơ bản về thuế bao gồm nộp đơn, khấu trừ, miễn trừ, tín dụng và kiểm toán

✔ Hiểu các lựa chọn để hoãn hoặc tránh thuế một cách hợp pháp và có trách nhiệm

✔ Hiểu sâu hơn về cách tiền tác động đến sự thỏa mãn cá nhân của bạn

💲 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

⬝ Nền tảng: EdX

⬝ Ngôn ngữ và Phụ đề: Tiếng Anh

⬝ Đối tượng tham gia: mọi người

⬝ Thời lượng: 4 tuần (4 – 6 giờ / tuần)

⬝ Tổ chức: IUx

⬝ Giáo viên hướng dẫn: Todd RobersonKenneth Carrow

⬝ Học phí: Miễn phí (không có chứng nhận)

💲 CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Tuần 1: Tổng quan về Tài chính như một lĩnh vực nghiên cứu và Quy trình Lập kế hoạch Tài chính Cá nhân

Tuần 2: Báo cáo tài chính cơ bản và lập ngân sách

Tuần 3: Các khái niệm về thuế và lập kế hoạch thuế

Các chủ đề về Tài chính Cá nhân: Các chủ đề và chiến lược chính dẫn tới sự thành công về Tài chính Cá nhân

💲 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Việt Nga chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

_____________________________

💲 ABOUT THIS COURSE:

The Introduction to Personal Financial Planning course is designed for individuals to build financial literacy. Financial decisions made by individuals impact the larger community in significant ways with pervasive cost due to financial mistakes. Financial literacy is an urgent need for many.

In this course, you’ll gain the basic building blocks of financial literacy to build a secure foundation for your future.

💲 WHAT WILL YOU LEARN? 

After this course, learners will gain both conceptual and practical knowledge of core concepts of financial planning to:

✔ Define the scope of personal financial planning and understand its impact

✔ Utilize the SMART financial planning method

✔ Classify assets and liabilities

✔ Use a formula to determine net worth

✔ Prepare and use financial statements, including budgets

✔ Account for rates of return and opportunity cost

✔ Determine the present value of single and multiple cash flows

✔ Review taxation basics including filing, deductions, exemptions, credits, and audits

✔ Understand options to defer or avoid taxes legally and responsibly

✔ Deepen your understanding of how money impacts your personal satisfaction

💲 COURSE INFORMATION:

⬝ Platform: EdX

⬝ Language and Video Transcript: English

⬝ Participant: everyone

⬝ Duration: 4 weeks (4 – 6 hours/ week)

⬝ Institution: IUx

⬝ Instructors: Todd Roberson & Kenneth Carrow

⬝ Course fee: Free (no certificate)

💲 SYLLABUS:

Week One: An overview of Finance as a field of study and the Personal Financial Planning Process

Week Two: Basic Financial Statements and Budgeting

Week Three: Taxation Concepts and Tax Planning

Topics in Personal Finance: Key topics and strategies for Personal Financial success

💲 ENROLL: HERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=50853

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Nga Nguyễn Thị Việt

vietnga.ivolunteer@gmail.com