Deadline: All year round

Khóa Học Online Giới Thiệu Về Di Sản Văn Hóa Và Thành Phố

[English Caption Below]

Khóa học này giúp bạn khám phá cách mà các thành phố phát triển nền văn hóa độc đáo của riêng nó và biết thêm các khái niệm chính liên quan đến di sản văn hóa.

👥 Khóa học này dành cho ai?

Khóa học này  dành cho những ai quan tâm đến di sản văn hóa và thành phố, ngoài ra, khóa học đặc biệt phù hợp với sinh viên chuyên ngành khảo cổ học, xã hội học và các môn học liên quan; những người làm trong lĩnh vực đô thị như các nhà quy hoạch và các nhà hoạt động cộng đồng; hoặc các chuyên gia di sản văn hóa cũng như những người làm việc trong lĩnh vực du lịch.

⭐ Mô tả khóa học

Khám phá di sản văn hóa độc đáo của các thành phố

Di sản văn hóa thường được thảo luận theo thuật ngữ quốc gia hoặc tôn giáo: chúng ta nói đến văn hóa Ý, nền văn minh Hy Lạp, nghệ thuật Hồi giáo, v.v. Tuy nhiên, ngày nay các thành phố đang tạo ra di sản của riêng mình thông qua các bảo tàng, phòng trưng bày, thị trường hàng hóa nghệ thuật và mạng lưới đô thị. Các thành phố tự coi mình là trung tâm văn hóa đại diện và kết nối toàn bộ khu vực, ví dụ như Doha và UAE, Singapore và Đông Nam Á, Los Angeles và Bắc Mỹ.

Bằng cách sử dụng nhiều ví dụ khác nhau, thông qua khóa học này, bạn sẽ biết chính xác ý nghĩa của di sản văn hóa đô thị và các khái niệm chính liên quan đến nó.

⭐ Bạn sẽ học được gì?

Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể:

 • Giải thích di sản văn hóa là gì, các loại hình khác nhau của nó và cách nó trở thành một lĩnh vực của chính sách công.
 • Xác định các tác nhân chính của việc quản trị di sản văn hóa
 • Đánh giá tác động của các dự án di sản văn hóa đối với các thành phố
 • Giải thích những căng thẳng giữa phát triển đô thị và di sản văn hóa
 • So sánh việc quản lý di sản ở các thành phố hoặc ở các quốc gia khác nhau

⭐ Thông tin khóa học

 • Đơn vị phát triển: European University Institute (EUI), Global Governance Programme
 • Người hướng dẫn: Anna Triandafyllidou, Jeremie Molho
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 3 tuần
 • Học phí: bạn sẽ được truy cập miễn phí vào khóa học trong vòng 5 tuần
 • Đánh giá: 4.6/5
 • Nền tảng: FutureLearn

🔥 Link khóa học: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Hân chia sẻ khóa học này miễn phí.  Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
______________________________________________________

Discover how cities develop their own unique cultures and explore key concepts related to cultural heritage.

👥 Who this course is for: this course is for anyone interested in cultural heritage and cities, but it might be of particular interest to students of archaeology, sociology, and related subjects; urban practitioners like planners and community activists; or cultural heritage professionals like those working in tourism.

⭐ Description

Explore the unique cultural heritage of cities

Cultural heritage is usually discussed in national or religious terms: we speak of Italian culture, Greek civilization, Islamic art, and so on. But today cities are creating their own heritage through museums, galleries, markets of artistic goods, and urban networks. Cities project themselves as cultural hubs representing and connecting entire regions, for example Doha and the UAE, Singapore and Southeast Asia, Los Angeles and North America.

Using these and other examples, through this course you’ll explore exactly what is meant by urban cultural heritage and key concepts related to it.

⭐ What you’ll learn

By the end of the course, you‘ll be able to:

 • Explain what cultural heritage is, its different types and how it has emerged as an area of public policy
 • Identify the key actors of cultural heritage governance
 • Evaluate the impacts of cultural heritage projects on cities
 • Explain the tensions between urban development and cultural heritage
 • Compare the governance of heritage in different cities or countries

⭐ Course information

 • Provider: European University Institute (EUI), Global Governance Programme
 • Instructor: Anna Triandafyllidou, Jeremie Molho
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 3 weeks
 • Tuition fees: you can access to this course for 5 weeks
 • Rating: 4.6/5
 • Platform: FutureLearn

🔥 Link: HERE

NOTE: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42909

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network