Khoá Học Online Free Về Facebook Ads

🍀🍀ĐỐI TƯỢNG:
– Tất cả những bạn đang chạy ads, muốn tìm hiểu về facebook ads.
– Các bạn học chuyên ngành về digital marketing/ marketing.
– Các bạn học trái ngành thì đây là những khóa học giúp các bạn nâng cao kiến thức và cải thiện CV trong mắt nhà tuyển dụng.

🍀🍀HỌC DỰA TRÊN CÁC NỀN TẢNG KHÓA HỌC ONLINE

➖1. Facebook Learn:

Trang này bao gồm rất nhiều khóa học liên quan đến Facebook Ads, Instagram, marketing, v.v.
https://www.facebook.com/business/learn

➖2. Alison: Facebook Ads for Beginners
https://alison.com/topic/learn/83035/introduction-to-facebook-ads-for-beginners

➖3. Hubspot: Facebook Ads Training: How to Build Great Ads & Audiences
https://academy.hubspot.com/courses/facebook-advertising-training

➖4. Linkedin Learning
Khóa này trên Linkedin chỉ cho học thử một vài videos thôi, nhưng các khóa học trên linkedin learning khá chất lượng nên mình cũng để đây để bạn nào quan tâm thì tham khảo nhé.
https://www.linkedin.com/learning/advertising-on-facebook-2

#ivolunteer #ivolunteervietnam #free # online #course #facebookads

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *