Học Miễn Phí Các Khoá Chuyên Sâu Cùng Microsoft Và Linkedin Learning

Giữa đại dịch, Microsoft giới thiệu các khóa học chuyên sâu tập trung vào 10 ngành nghề đang hot nhất và dễ tìm việc nhất hiện nay. Kết hợp với Linkedin Learning, người học có thể truy cập miễn phí vào những khóa học này.
Các bạn tham khảo nha.
#ivolunteer #ivolunteervietnam #linkedin #free #online #course

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *