Deadline: All year round

Khóa học Online Cải Thiện Khả Năng Nói Tiếng Anh Chỉ Trong 14 Ngày

[English caption below]

🔅 MÔ TẢ KHÓA HỌC:

Nói tiếng Anh là một kỹ năng – giống như bơi lội. Bạn không thể học bơi từ một cuốn sách hay bộ phim mà cần phải xuống hồ bơi và bắt đầu luyện tập. Nói cũng vậy và cách tốt nhất để cải thiện khả năng tiếng Anh của bạn là nói. Đây là điều mà khóa học này sẽ giúp bạn.

Học vài phút mỗi ngày sẽ hiệu quả hơn nhiều so với học vài giờ một hoặc hai lần một tuần. Do đó, khóa học tạo cho bạn sự yêu thích và hình thành thói quen học tập hiệu quả.

📍 YÊU CẦU:

 • Khóa học này dành cho người ở trình độ tiếng Anh cơ bản.
 • Nên chuẩn bị bút, sổ, đồng hồ tính thời gian.

📍 NỘI DUNG KHÓA HỌC: Khóa học được chia thành 14 ngày, mỗi ngày có một chủ đề mới và mỗi chủ đề được chia thành 4 video ngắn.

 • Video 1: Giới thiệu 8 từ hoặc thuật ngữ, giải thích nghĩa và cách sử dụng từ trong câu.
 • Video 2: Cung cấp bài nói ví dụ có sử dụng các từ ngữ đã học ở video đầu tiên.
 • Video 3: Ở đây bạn sẽ nói về một chủ đề có sử dụng các từ mới đã học.
 • Video 4: Bài kiểm tra chính tả.

🔅 NHỮNG GÌ BẠN NHẬN ĐƯỢC:

 • Có thể nói trôi chảy về 14 chủ đề thông dụng.
 • Học hơn 100 từ mới.
 • Phát triển thói quen học tập.

🔥 THÔNG TIN CHI TIẾT:

 • Hình thức: Online
 • Người hướng dẫn: Joel South
 • Thời gian hoàn thành: 2 tiếng 53 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Chi phí: Miễn phí
 • Nền tảng: Udemy

👉 ĐĂNG KÝ: Tại đây

📍 LƯU Ý: Tại thời điểm Bùi Chung chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.


🔅 COURSE DESCRIPTION:

Speaking English is a skill – just like swimming. You can’t learn to swim from a book or a movie, you need to get in the pool and start practicing. Speaking is the same and the best way to improve your English is to speak. Here’s what this course will help you with.

Studying for a few minutes a day is much more effective than studying for a few hours once or twice a week. Therefore, the course makes you interested and forms effective study habits.

📍 REQUIREMENTS:

 • A basic level of English.
 • A pen, a notebook and a timer.

📍 COURSE CONTENT: This course into 14 days. Each day has a new topic and each topic is divided into 4 short videos.

 • Video 1: Introduce 8 words or terms, explain their meaning and usage in sentences.
 • Video 2: Provide an example speech of the topic.
 • Video 3:  In this video I give you a chance to make a speech using the vocabulary of the topic.
 • Video 4: A dictation test.

🔅 WHAT WILL YOU ACHIEVE:

 • Be able to speak fluently about 14 common topics.
 • Learn more than 100 new words.
 • Develop study habits.

🔥 COURSE DETAILS:

 • Format: Online
 • Instructor: Joel South
 • Completion time: 2 hours 53 minutes
 • Language: English
 • Tuition fees: Free
 • Platform: Udemy

👉 APPLY IN: Here

📍 NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=61127

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network