Deadline: All year round

Khóa Học Nền Tảng Về Marketing Đến Từ Đại Học Edinburgh

[English caption below]

Mô tả khóa học

Khóa học này cung cấp các thông tin hữu ích về vai trò của Marketing và các công cụ tạo ra giá trị và lợi thế cạnh tranh. Trong khóa học, bạn sẽ có cơ hội khám phá cách các doanh nghiệp mới áp dụng các chiến lược marketing để xây dựng thương hiệu, tiếp cận khách hàng tiềm năng và phát triển doanh nghiệp trong tương lai, từ đó bạn có thể áp dụng các chiến lược độc đáo và hữu ích trong doanh nghiệp của riêng bạn.

Đối tượng khóa học: Tất cả mọi người.

Nội dung khóa học:

▪︎ Tuần 1: Vai trò của Marketing.

▪︎ Tuần 2: Người tiêu dùng và Sự tiêu dùng.

▪︎ Tuần 3: Phân khúc thị trường, Thị trường mục tiêu và Định vị trên thị trường.

▪︎ Tuần 4: Thiết kế Sản phẩm và Dịch vụ.

▪︎ Tuần 5: Định giá và các kênh thông tin.

▪︎ Tuần 6: Giao tiếp và gắn kết khách hàng.

Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Kết thúc khóa học, bạn có thể học được các kiến thức về lĩnh vực Marketing như:

▪︎ Cách Marketing tạo ra giá trị trong kinh doanh.

▪︎ Cách Marketing ảnh hưởng đến nhận thức, việc mua hàng và lòng trung thành của khách hàng.

▪︎ Cách phân khúc thị trường, định vị mục tiêu và thị trường có thể giúp Marketing hiệu quả và thu về lợi nhuận cao hơn.

▪︎ Cách các thương hiệu thành công phát triển và duy trì.

▪︎ Cách sử dụng kỹ năng thiết kế, định giá, phân phối, giao tiếp, nhân lực, quy trình, bằng chứng hữu hình để xây dựng các chiến lược Marketing hấp dẫn và sinh lợi.

▪︎ Cách phát triển các chiến lược Marketing kỹ thuật số, đặc biệt là thông qua mô hình “game hóa”.

Thông tin chi tiết về khóa học:

▪︎ Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề).

▪︎ Nền tảng: edX.

▪︎ Nhà cung cấp: Trường Đại Học Edinburgh.

▪︎ Người hướng dẫn: Ewelina Lacka, Malcolm Kirkup, Asanka de Silva.

▪︎ Thời gian học: dự kiến 6 tuần, 2-3 giờ học mỗi tuần.

▪︎ Mức độ: cơ bản.

▪︎ Chi phí: hoàn toàn miễn phí (hoặc phải trả $149 để truy cập một số các tài liệu và nhận giấy chứng nhận).

Lưu ý: Tại thời điểm Trang Như chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Đăng ký tại đây.

——————————————————————————

Course description:

▪︎ This Introduction to Marketing course will help you understand the role of marketing and introduce you to the latest tools to help create value and competitive advantage. We explore how new businesses utilise marketing to build their brand, reach potential customers and future proof their businesses, thus providing you with unique insight to apply within your own business.

Who is this course for: Everyone.

Course content:

▪︎ Week 1: Role of Marketing.

▪︎ Week 2: Consumers and Consumption.

▪︎ Week 3: Segmentation, Targeting and Positioning.

▪︎ Week 4: Designing Products and Services.

▪︎ Week 5: Pricing and Channels.

▪︎ Week 6: Communicating and Engaging.

What will you learn after this course?

After this course, you can gain knowledge about marketing:

▪︎ How marketing creates value.

▪︎ How marketing can influence perceptions, purchasing and loyalty.

▪︎ How segmentation, targeting and positioning can lead to more effective and profitable marketing.

▪︎ How successful brands are developed and sustained.

▪︎ How design, pricing, distribution, communication, people, process and physical evidence can be used to build compelling and profitable marketing strategies.

▪︎ How to develop digital marketing strategies, particularly through gamification.

Course information:

▪︎ Language: English (with subtitles).

▪︎ Platform: edX.

▪︎ Provider: The University of Edinburgh.

▪︎ Instructors: Ewelina Lacka, Malcolm Kirkup, Asanka de Silva.

▪︎ Length: estimated 6 weeks, 2-3 hours per week.

▪︎ Level: Basic.

▪︎ Tuition fee: Free (or pay $149 to get access to some of the documents and get a certificate).

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Enroll here.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=49265

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Nguyễn Trang Như

trangnhu.ivolunteer@gmail.com