Deadline: All year round

Khóa Học Nền Tảng Tiếng Bồ Đào Nha Phục Vụ Mục Đích Giao Tiếp Toàn Cầu

[English caption below]

👉Mô tả khóa học:

▪︎ Khóa học này cung cấp những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Bồ Đào Nha thông qua các cuộc trò chuyện đơn giản như giới thiệu bản thân, hỏi và trả lời các thông tin cơ bản. Sau khi kết thúc khóa học, bạn có thể dễ dàng tham gia vào các cuộc trò chuyện xã giao thường ngày. Khóa học sẽ khai thác sự khác biệt cơ bản giữa tiếng Bồ Đào Nha châu Âu và tiếng Bồ Đào Nha Brazil từ cách giao tiếp trang trọng cho đến ngôn ngữ thông tục về văn hóa.

▪︎ Trong khóa học này, bạn sẽ được hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên và trợ giảng chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, khóa học được thiết kế theo Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR) về tiêu chuẩn đào tạo, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học ngôn ngữ và tạo nền tảng vững chắc giúp học viên học tiếng Bồ Đào Nha một cách hiệu quả.

👉Đối tượng khóa học: 

▪︎ Khóa học này dành cho những người quan tâm hoặc có nhu cầu học tiếng Bồ Đào Nha.

▪︎  Không cần có nền tảng tiếng Bồ Đào Nha trước đó.

👉Nội dung khóa học:

▪︎ Bạn sẽ có cơ hội thực hành ngôn ngữ Bồ Đào Nha khi tham gia vào các hoạt động có tính chất tương tác như làm việc nhóm theo một giáo trình được biên soạn sẵn giúp các học viên tiến bộ có rõ rệt về mặt ngữ pháp.

▪︎ Khóa học bao gồm các chủ đề khác nhau như giới thiệu thông tin cá nhân, nghề nghiệp và các kiến thức cơ bản về ngữ pháp. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có thể giới thiệu bản thân, giao tiếp bằng tiếng Bồ Đào Nha và có thể đọc, hiểu và viết các văn bản đơn giản bằng ngôn ngữ này.

👉Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Kết thúc khóa học, bạn có thể:

▪︎ Giới thiệu bản thân và giới thiệu một người bạn.

▪︎ Liệt kê những điều bạn thích và không thích cho ba hoạt động giải trí bất kỳ.

▪︎ Giao tiếp và trao đổi những thông tin liên lạc với người khác.

▪︎ Mô tả các mối quan hệ trong gia đình và giới thiệu các thành viên trong gia đình.

▪︎ Thảo luận về những gì bạn sở hữu.

▪︎ Trình bày một hồ sơ cá nhân ngắn gọn.

👉Thông tin chi tiết về khóa học:

▪︎ Ngôn ngữ: Tiếng Anh.

▪︎ Nền tảng: FutureLearn.

▪︎ Nhà cung cấp: Trường Đại học Hoàng đế Luân Đôn.

▪︎ Người hướng dẫn: Eloi Dotto, Isabel Simoes Rodrigues.

▪︎ Thời gian học: dự kiến 2 tuần, 6 giờ học mỗi tuần.

▪︎ Đánh giá: 4.8/5.

▪︎ Chi phí: miễn phí trong 4 tuần kể từ khi đăng ký khóa học (yêu cầu đăng nhập). Để có thể học không bị giới hạn thời gian và nhận chứng nhận, bạn phải trả thêm $74.

👉Lưu ý: Tại thời điểm Trang Như chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉Đăng ký tại đây.

——————————————————————————

👉Course description:

▪︎ On this two-week introductory course from King’s College London, you’ll learn the basics of the Portuguese language by engaging in basic conversations to introduce yourself and ask for basic information, allowing you to strike up simple conversations in a social environment. You’ll delve into the basic differences between European Portuguese and Brazilian Portuguese, from addressing people formally to cultural colloquialisms.

▪︎ On this course, you’ll be guided by professional teaching staff and lecturers. Besides, the course has been mapped to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) standard, ensuring that it’s designed to meet your language needs and will help you lay the foundation for you to continue learning Portuguese effectively.

👉Who is this course for: 

▪︎ This course is designed for anyone interested in learning Portuguese.

▪︎ As it is an introductory language course, you don’t need any previous experience in Portuguese.

👉Course content:

▪︎ You’ll practise the language engaging in interactive activities, and participating in online group work according to a syllabus based on a systematic grammatical progression.

▪︎ Covering various topics such as personal information, occupations, and key grammatical facts, by the end of the two-week course you’ll be able to introduce yourself and meet other people in Portuguese, as well as to read, understand and produce simple texts.

👉What will you learn after this course?

After this course, you can:

▪︎ Present themselves and introduce a friend.

▪︎ Explain likes and dislikes for three leisure activities.

▪︎ Engage with others and exchange contact details.

▪︎ Describe family relationships and introduce family members.

▪︎ Discuss possessions.

▪︎ Present a short personal profile.

👉Course information:

▪︎ Language: English.

▪︎ Platform: FutureLearn.

▪︎ Provider: King’s College London.

▪︎ Instructors: Eloi Dotto, Isabel Simoes Rodrigues.

▪︎ Length: estimated 2 weeks, 6 hours per week.

▪︎ Rate: 4.8/5.

▪︎ Tuition fee: free for 4 weeks from the time you sign up for the course (sign in required). In order to study without the time limit and get a certificate, you have to pay an additional $74.

👉Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉Enroll here.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=51437

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network