Hướng Dẫn Viết Thư Tuyển Dụng

Có rất nhiều bước trong quá trình tuyển dụng. Một khi công ty quyết định thuê bạn, bạn thường nhận được thư tuyển dụng. Bức thư này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về việc bắt đầu công việc mới của bạn.

Free Vector | Successful business deal. employee hiring, recruiting service. job offer letter, international volunteer program, permanent contract concept.

?Thư tuyển dụng là gì?

Thư tuyển dụng là một lời mời làm việc chính thức và cũng có thể được gọi là thư mời làm việc. Nó ở dạng email hoặc thư thương mại và nhà tuyển dụng sử dụng nó để đưa ra các điều kiện để trở thành nhân viên, lương thưởng và chức danh công việc của bạn thành văn bản.

Bạn thường nhận được một lá thư tuyển dụng sau khi được phỏng vấn, nhưng họ có thể gửi nó trong khi hoàn tất quá trình kiểm tra lý lịch. Trước khi nhận được thư tuyển dụng, công ty có thể chính thức đề nghị công việc cho bạn qua điện thoại hoặc trong quá trình đàm phán tuyển dụng trực tiếp.

?Những điều gì được đề cập trong một bức thư tuyển dụng?

Thư tuyển dụng là tài liệu thương mại chính thức, vì vậy các nhà tuyển dụng thường đánh chúng dưới dạng thư vật lý trên giấy in tiêu đề của công ty và sử dụng tiêu đề thư thương mại. Nhà tuyển dụng cũng có thể chọn gửi email thay thế. Các email công việc thường không có cùng một định dạng chữ cái, nhưng người viết có thể đặt logo của công ty dưới chữ ký. Cho dù bạn nhận được thư giấy vật lý hay qua email, thư tuyển dụng của bạn đều sẽ có các phần sau:

 • Ngày viết thư: Nhà tuyển dụng ghi ra ngày họ viết thư ở phía bên trái, giữa thông tin liên hệ của công ty và thông tin liên hệ của bạn. Ngày này cho biết khi họ đưa ra lời đề nghị làm việc. Nếu họ gửi email, ngày gửi lời đề nghị sẽ là dấu thời gian của email trừ khi họ làm rõ bằng cách khác.
 • Chi tiết vị trí công việc: Nhà tuyển dụng mới của bạn thường sẽ đề cập đến các chi tiết về vị trí công việc mới của bạn. Chúng có thể bao gồm chức danh công việc chính thức của bạn, cho dù bạn là nhân viên toàn thời gian hay bán thời gian, ngày bắt đầu dự kiến ​​của bạn và tổng quan về nhiệm vụ chính của bạn. Công ty cũng có thể liệt kê người quản lý và vị trí văn phòng của bạn trong phần này.
 • Các khoản dự phòng trong tuyển dụng: Nhiều công ty mong đợi bạn điền vào các biểu mẫu hoặc hoàn thành nhiệm vụ để hoàn tất quá trình tuyển dụng. Người tuyển dụng có thể yêu cầu bạn hoàn thành một cách thỏa đáng việc kiểm tra chất kích thích, kiểm tra lý lịch hoặc thủ tục giấy tờ tuyển dụng. Nếu họ làm vậy, họ có thể sẽ đề cập đến các yêu cầu của họ trong thư tuyển dụng.
 • Các khoản trợ cấp lương: Người chủ mới của bạn nên đề câp tới mức lương của bạn, lịch thanh toán lương và cách thức thanh toán lương  trong thư tuyển dụng của bạn. Họ cũng có thể đề cập đến mức chiết khấu hoa hồng và tiền thưởng trong phần này nếu họ áp dụng cho công việc mới của bạn.
 • Các khoản phúc lợi: Các công ty cũng có thể bao gồm một số lợi ích trong thư tuyển dụng của bạn. Những phúc lợi này có thể là chung chung, chẳng hạn như chương trình 401 (k), bảo hiểm y tế, thời gian nghỉ được trả lương hoặc giờ làm việc linh hoạt. Bạn thường thảo luận chi tiết về các lựa chọn quyền lợi trong quá trình định hướng.
 • Hạn phản hồi lại lời đề nghị: Nhiều công ty cung cấp tới bạn một khoảng thời gian nhất định để phản hồi lại lời đề nghị bằng cách cung cấp ngày hết hạn phản hồi. Bạn có thể không được xem xét cho vị trí nếu bạn phản hồi sau khi lời đề nghị đã bị hết hạn.
?Mẫu thư tuyển dụng

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về hình thức của thư tuyển dụng, đây là một mẫu để sử dụng làm tài liệu tham khảo:

[Tên công ty]

[Địa chỉ của công ty]

[Ngày]

[Tên ứng viên]

[Địa chỉ của ứng viên]

Kính gửi [tên ứng viên],

Chúng tôi rất vui được đề xuất cho bạn [vị trí] vai trò tại [công ty]! Bạn dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào [ngày], tùy thuộc vào [danh sách trường hợp bất ngờ].

Với tư cách là [chức danh], bạn sẽ làm việc tại [vị trí văn phòng] và báo cáo cho [tên người quản lý], [chức danh của người quản lý]. Các trách nhiệm chính của bạn bao gồm [danh sách các nhiệm vụ].

Vai trò này là vị trí [bán thời gian, toàn thời gian, thời vụ, hợp đồng hoặc thuê tạm thời], trả [lương] mỗi [kỳ lương] bằng [tiền gửi trực tiếp, séc hoặc thẻ trả lương], bắt đầu [kỳ lương đầu tiên]. Vị trí này yêu cầu khoảng [số] giờ mỗi tuần, được lên lịch trong khoảng thời gian từ [thời gian bắt đầu và kết thúc].

Bạn sẽ đủ điều kiện nhận [lợi ích thích hợp] và [cơ cấu lương thưởng bổ sung] sau [thời gian thử việc]. Chúng tôi sẽ theo dõi sâu những vấn đề này trong quá trình [định hướng hoặc giới thiệu] và chi tiết sẽ được nêu trong [sổ tay nhân viên, gói định hướng hoặc cổng thông tin nhân viên].

Vui lòng xác nhận bạn chấp nhận đề nghị bằng cách ký và gửi lại thư này trước [ngày hết hạn ].

Chúng tôi mong được làm việc với bạn! Vui lòng liên hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Trân trọng,

[Chữ ký của bạn]

[Tên đã nhập của bạn]

[Chức vụ của bạn]

Chữ ký:

Tên in:

Ngày tháng:

?Mẫu email thư tuyển dụng

Nếu bạn nhận được một email thay vì một bức thư in, mẫu của bức thư sẽ như thế này:

Kính gửi [Tên ứng viên]

[Công ty] Rất vui mừng được chào đón bạn vào công ty với tư cách là [chức danh] mới của chúng tôi! Vui lòng dành thời gian xem xét đề nghị chính thức đính kèm. Chúng tôi đã ghi ra các thông tin chi tiết bổ sung về lương thưởng, quyền lợi và các điều kiện của công việc dự kiến ​​của bạn với [công ty], tùy thuộc vào [danh sách các trường hợp bất ngờ].

Chúng tôi đề nghị vai trò [bán thời gian, toàn thời gian, thời vụ, hợp đồng hoặc thuê tạm thời]  của bạn với tư cách là một [chức danh]. Bạn dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào [ngày] tại [địa điểm văn phòng]. Bạn sẽ báo cáo với [tên và chức danh của người quản lý], và trách nhiệm chính của bạn bao gồm [danh sách các nhiệm vụ và trách nhiệm].

Mức lương của bạn sẽ là [số tiền] mỗi [giờ, tuần, kỳ trả lương hoặc năm]. Bạn sẽ được trả [hàng tuần, hai tuần một lần hoặc nửa tháng], bắt đầu từ [kỳ lương đầu tiên]. Ngoài tiền lương của bạn, bạn sẽ đủ điều kiện nhận [danh sách các quyền lợi, tiền thưởng và cơ cấu bồi thường hiện hành].

Vui lòng ký và gửi lại lời đề nghị được đính kèm để cho công ty biết rằng bạn chấp nhận các điều khoản này trước [ngày hết hạn].

Trân trọng,

[Tên của bạn]

[Vị trí của bạn]

[Logo công ty]

?Ví dụ về thư tuyển dụng

Dưới đây là một ví dụ về một bức thư tuyển dụng chính thức để bạn hiểu rõ hơn về những nội dung điển hình của nó:

Grayson Creative Marketing

1019 E. 9th Ave.

Suite 100

Denver, CO 80218

Ngày 14 tháng 12 năm 2020

Elaine Spenser

1162 Monroe St.

Denver, CO 80206

Kính gửi Elaine Spenser,

Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp cho bạn vị trí chuyên gia truyền thông xã hội tại Grayson Creative Marketing!

Thời gian bắt đầu tính từ ngày 4 tháng 1 năm 2021, phụ thuộc vào việc hoàn thành việc thẩm tra lý lịch. Bạn sẽ báo cáo với Ryan Lee, người quản lý phương tiện truyền thông xã hội, tại 1386 S. 18 St., Suite 100 ở Denver. Các nhiệm vụ chính của bạn bao gồm lập kế hoạch và lên lịch cho các bài đăng trên mạng xã hội, xây dựng mức độ tương tác trên các hồ sơ trên mạng xã hội, hợp tác chặt chẽ với bộ phận bán hàng để thiết kế các chương trình giảm giá và thiết kế đồ họa.

Vị trí này trả mức lương tương đương 30.000 đô la mỗi năm trước thuế và các khoản khấu trừ khác. Tổng khoản thanh toán $ 1153,85 sẽ được phân bổ hai tuần một lần bằng cách gửi trực tiếp qua ngân hàng. Bạn sẽ nhận được khoản thanh toán đầu tiên vào ngày 15 tháng 1, 2021.

Nhân viên Tiếp thị Sáng tạo của Grayson cũng đủ điều kiện nhận bảo hiểm sức khỏe, thị lực và nha khoa, quyền chọn mua cổ phiếu, nghỉ phép có lương, hoàn trả học phí và 401 (k) sau thời gian thử việc 90 ngày. Bạn cũng có thể đủ điều kiện nhận tiền thưởng cuối năm dựa trên thành tích của bạn.

Vui lòng ký và gửi lại lá thư này trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, để cho chúng tôi biết rằng bạn chấp nhận các điều khoản làm việc trên.

Chúng tôi rất mong được làm việc với bạn! Vui lòng liên hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Trân trọng,

Eugene Stewart

Trưởng phòng nhân sự

Chữ ký:

Tên in:

Ngày tháng:

___________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả về những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nguyễn Phương Thảo
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là: “Người dịch: Nguyễn Phương Thảo –  Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=85848

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/