Deadline: 23/03/2021

[HN] Tổ Chức Friedrich Naumann Foundation For Freedom Tuyển Thực Tập Sinh Part-time 2021

(English Caption Below)

Friedrich Naumann Foundation for Freedom là một tổ chức phi chính phủ về tự do của Đức, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2012 với sứ mệnh thúc đẩy nền kinh tế thị trường tại Việt Nam thông qua các dự án hợp tác, trao đổi và chương trình đào tạo. Friedrich Naumann Foundation for Freedom mở cửa cho sinh viên Việt Nam thực tập 3 tháng (có thể kéo dài đến 6 tháng) kể từ tháng 4/2021. 

💥QUYỀN LỢI

 • Khả năng làm việc theo nhóm chuyên nghiệp trong môi trường làm việc quốc tế;
 • Trải nghiệm tại cơ sở của Đức với văn phòng tại hơn 60 quốc gia trên thế giới;
 • Có kinh nghiệm triển khai các dự án sử dụng vốn ODA;
 • Một cái nhìn sâu sắc thực sự về cách các đối tác phát triển và hỗ trợ nền kinh tế thị trường tự do ở Việt Nam;
 • Một kế hoạch làm việc phù hợp với sở thích cá nhân và phát triển nghề nghiệp của bạn;
 • Trợ cấp hàng tháng và Giấy chứng nhận thành tích;
 • Và tham gia các sự kiện, hội thảo, hội thảo, buổi huấn luyện, v.v. dựa trên sở thích, sức mạnh và công việc của FNF.

💥YÊU CẦU

 • Thể hiện khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh, bằng cả văn bản và lời nói;
 • Tổ chức cao với sự chú ý tỉ mỉ đến các chi tiết;
 • Khả năng tổ chức các ưu tiên cạnh tranh;
 • Sáng tạo, chủ động, có khả năng làm việc nhóm, có thiên hướng trong các hoạt động dự án và truyền thông;
 • Quan tâm đến chính trị và kinh tế Châu Âu, Việt Nam

💥MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hỗ trợ các công việc hành chính, tài chính và hậu cần cho các văn phòng và các hoạt động của dự án
 • Hỗ trợ truyền thông dự án, ví dụ: hỗ trợ tổ chức sự kiện, phát triển đầu vào truyền thông xã hội, v.v.
 • Cung cấp hỗ trợ nghiên cứu
 • Thực hiện phiên dịch và biên dịch tài liệu nếu được yêu cầu
 • Hỗ trợ nhóm dự án M&E: duy trì cơ sở dữ liệu, tài liệu dự án, phương tiện truyền thông
 • Các công việc khác theo thỏa thuận với quản đốc

💥ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

 • Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại văn phòng Tổ chức Friedrich Naumann tại Việt Nam (Địa chỉ: 16/11 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội)
 • Thời gian làm việc 20 – 25 giờ mỗi tuần (lý tưởng là 5 giờ mỗi ngày), thời gian linh hoạt.

💥CÁCH ỨNG TUYỂN

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ, bao gồm CV và Thư xin việc kết hợp thành 1 tệp pdf, đến Ms. Linh Bùi (linh.bui@freiheit.org) trước ngày 23/03/2021.

—–

Friedrich Naumann Foundation for Freedom is a Germany’s liberal NGO, working in Vietnam from 2012 with the mission of promoting the market economy in Vietnam through cooperation projects, exchanges and training programs. Friedrich Naumann Foundation for Freedom is open for a 3-month internship (can be extended to 6 months) of graduate or under-graduated Vietnamese students from April 2021. 

💥BENEFITS

 • The possibility to work in a professional team in an international working environment;
 • Experience at a German foundation with offices in more than 60 countries in the world;
 • Experience in implementing ODA-funded projects;
 • A real insight how partners develop and support free market economy in Vietnam;
 • A working plan adapted to your personal interests and professional development;
 • A monthly allowance and a Certificate of Achievement;
 • And joining events, seminars, workshops, coaching session, etc based on interest, strength and FNF’s works.

💥REQUIREMENTS

 • Demonstrated ability to communicate fluently in English, both written and verbal;
 • Highly organized with meticulous attention to details;
 • Ability to organize competing priorities;
 • Be creative, proactive, ability to work in a team, and a penchant for project and communication activities;
 • Have interest in European, Vietnamese politics and economics

💥JOB’S DESCRIPTION

 • Assist with administrative, financial, and logistic tasks for offices and project activities
 • Assist project communication, e.g., support event organization, develop social media inputs etc
 • Provide research support
 • Perform interpretation and translation of documents if required
 • Assist project team M&E: maintain database, project documentation, media clipping
 • Other tasks as agreed with the supervisor

💥WORKING CONDITION

 • Successful candidate will work at Friedrich Naumann Foundation office in Vietnam (Address: 16/11 To Ngoc Van Street, Quang An, Tay Ho District, Hanoi)
 • Working time of 20 – 25 hours per week (ideally 5 hours per day), flexi-time.

💥HOW TO APPLY

Interested candidates please submit your application, including CV and Cover Letter combined in 1 pdf file, to Ms. Linh Bui (linh.bui@freiheit.org) before 23th March 2021.

📞THÔNG TIN LIÊN HỆ

#ivolunteer, #ivounteervietnam, #thuctapsinh #tochucphichinhphu #FriedrichNaumannFoundationForFreedom , #part-time, #vieclamsinhvien

Anh Nguyễn

thuyanh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...