Deadline: 17/04/2021

[HN] NEU MODEL United Nations Tuyển Thành Viên Gen 1

[ENGLISH CAPTION BELOW]

🧭Deadline: 17/4/2021

Dù bạn là ai, đến từ đâu, bạn đang cảm thấy tự tin hay còn e dè sợ hãi về bản thân, bạn đã biết đến MUN hay chưa biết đến MUN, CLB cũng tin rằng bạn đều mang một câu chuyện ý nghĩa và một giá trị của riêng bạn.

🎊Hãy trở thành hình mẫu của chính mình!

❤️Tham gia cùng MUN ngày bạn nhé!

📌Trở thành thành viên của NEUMUN đồng nghĩa với trở thành một phần của Ban tổ chức Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc. Ở đây, bạn không chỉ được cung cấp thêm kiến thức về MUN cũng như trải nghiệm Mock MUN, mà bạn sẽ chính là những người làm nên một Hội nghị MUN rực rỡ cùng vô vàn những trải nghiệm khác.

Trải qua 100 năm kể từ khi MUN đầu tiên được tổ chức, đã có hàng triệu người thay đổi và ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Và rất có thể bạn sẽ là một trong số đó.

📌 Đối tượng thành viên: Sinh viên toàn Hà Nội, ưu tiên sinh viên Kinh Tế Quốc Dân

📌Các ban đang tuyển thành viên:

  • Ban Nội dung
  • Ban Đối ngoại
  • Ban Truyền thông – Kỹ thuật
  • Ban Sự kiện
  • Ban Nhân sự

📌APPLY để trở thành một phần của NEUMUN tại: https://bit.ly/31EbOhw

———————————————————————————-

NEU MODEL UNITED NATIONS FIRST GENERATION MEMBER RECRUITMENT CAMPAIGN

No matter who you are, where you are from, you are feeling confident or afraid of yourself, you have known MUN or haven’t know MUN, NEUMUN believe you have a meaningful story and your own price. Let yourself be your model!

Becoming a member of NEUMUN means being a part of the Model United Nations Conference Organizing Committee. Here, not only will you be provided with more knowledge about MUN as well as experience Mock MUN, but you will be the ones who make a brilliant MUN Conference with countless other experiences.

Over the 100 years since the first MUN was held, millions of people have changed and positively influenced those around them. And most likely you will be one of them.

📌Members: Students all over Hanoi, priority for students of National Economics University

📌 The Departments/arrays of activities:

  • Content Department
  • External Relations Department
  • PR Department
  • Event Department
  • Human Resources Department

APPLY To Become Apart of NEUMUN: https://bit.ly/31EbOhw

 

Mai Nguyễn Tuyết

ngtuyetmai.ivolunteer@gmail.com

You may also like...