Deadline: 28/02/2021

[HCM] Học Bổng AmCham Lần Thứ 20 Chính Thức Mở Đơn

GIỚI THIỆU

Học bổng Thường niên AmCham lần thứ 20 sẽ trao 60 suất học bổng trị giá 12.000.000 đồng/suất cho các sinh viên xuất sắc nhất đến từ các trường đại học trong địa bàn TP. HCM.

Năm nay, các thí sinh sẽ phải vượt qua 3 vòng thi: Hồ sơ, Kiểm tra Năng lực và Phỏng vấn. Các thí sinh xuất sắc nhất sẽ nhận được những quyền lợi sau đây:

  • Học bổng tiền mặt 12.000.000 đồng/suất
  • Được công nhận bởi hơn 580 công ty thành viên AmCham Việt Nam
  • Cơ hội thực tập/ làm việc tại AmCham Việt Nam và các công ty hội viên
  • Gia nhập cộng đồng AmCham Scholar Alumni (ASA)

Các mốc thời gian:

  • Mở đơn đăng ký: 01/02/2021
  • Đóng đơn đăng ký: 28/02/2021
  • Kết quả vòng hồ sơ: 08/03/2021
  • Kiểm tra năng lực: 13/03/2021
  • Phỏng vấn: 27/03/2021
  • Thông báo kết quả học bổng: 03/04/2021

Xem thông tin chi tiết tại:

[Fanpage] AmCham Scholarship

[Apply] http://acs.amchamvietnam.com/

[Website] https://www.amchamvietnam.com/acs2020/

[Email] scholarship@amchamvietnam.com

Or amcham.programs@amchamvietnam.com

[Tel] 028 3824 3743

 

You may also like...