Deadline: 01/09/2021

[Đức] Học Bổng Heinrich Boll Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế

✨📚 Deadline: 1/3/2021 & 1/9/2021

✨📚 Giới thiệu chung

Từng đạt giải Nobel năm 1972,Heinrich Böll không chỉ là tiểu thuyết gia nổi tiếng với nhiều thành tựu to lớn mà còn là một dịch giả, một nhà nhà lãnh đạo phong trào hòa bình và chống sử dụng vũ khí hạt nhân.

Quỹ học bổng Tổ chức Heinrich Boll được ra đời với mục tiêu xúc tiến và hỗ trợ cho các sinh viên có thái độ tích cực trong các dự án xanh, chia sẽ các ý tưởng cơ bền tảng của tổ chức – Dân chủ, sinh thái, bềnh vững và bất bạo lực – và người đống vai trò tích cực trong hoạt động chính trị, xã hôi

✨📚 Tổng quan về học bổng

  • Đất nước: Đức.
  • Trường: Tất cả các trường đại học được nhà nước công nhận tại Đức.

–  Bậc học: Cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

–  Các ngành được cấp học bổng: Tất cả các ngành học thuộc trường Khoa học ứng dụng hoặc Đại học nghệ thuật ở Đức.

– Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên Đức và sinh viên quốc tế (bao gồm Việt Nam). Sinh viên Đức và du học sinh tại Đức có thể theo đuổi chương trình học cao hơn tại Đức hoặc một nước thuộc liên minh châu Âu (EU).

– Hình thức apply: Online

✨📚 Giá trị học bổng

Đại học:

  • Non-EU: €850/tháng
  • EU: Tối đa €649+€300 tài liệu/tháng

Thạc sĩ

  • Non-EU: €1,200 + €100 trợ cấp/ 1 tháng
  • EU students: €1350 + €100 phí nghiên cứu/ 1 tháng

✨📚Thông tin chi tiết xem thêm tại: https://www.boell.de/en/foundation/application

Quỳnh Phạm

thuyquynh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...