Deadline: 06/09/2022

Chương Trình Học Bổng Của Chính Phủ Ý Dành Cho Sinh Viên Nước Ngoài

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế (MAECI) cung cấp các khoản tài trợ có lợi cho công dân nước ngoài không cư trú tại Ý và công dân Ý sống ở nước ngoài (IRE) cho năm học 2022-2023 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế về văn hóa, khoa học và công nghệ, để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Ý và hỗ trợ hệ thống kinh tế của Ý trên thế giới (Theo Luật 288/55 và những thay đổi, bổ sung sau đó).

Các khoản trợ cấp được cung cấp để theo đuổi các chương trình học tập, đào tạo hoặc nghiên cứu tại các Học viện Giáo dục Đại học Ý, cả công khai và hợp pháp.

 • Địa điểm: Viện giáo dục đại học Ý
 • Điều kiện khu vực: Sinh viên từ nước ngoài đủ điều kiện (Trong đó có Việt Nam)
?Quyền Lợi:
 • Học phí:
  Người nhận tài trợ có thể được miễn nộp phí ghi danh và học phí tùy theo chính sách của từng trường Đại học. Không được miễn trừ cho các khóa học về ngôn ngữ và văn hóa Ý đã đến hạn nộp phí ghi danh.
 • Người được cấp Bảo hiểm Sức khỏe và Y tế:
  Sẽ được bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm y tế / tai nạn do MAECI ký hợp đồng trong suốt thời gian tài trợ. Phạm vi bảo hiểm sẽ không áp dụng cho các trường hợp xuất phát từ tình trạng thể chất và bệnh lý đã có từ trước.
 • Người nhận Trợ cấp Tài chính:
  Sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng tháng là 900 Euro hàng quý, số tiền này sẽ được thanh toán vào tài khoản ngân hàng Ý của họ.

Thời hạn học bổng có thể là sáu hoặc chín tháng tùy thuộc vào loại khóa học. Gia hạn chỉ được cấp cho những ứng viên chứng minh được tiến bộ học tập đạt yêu cầu.

?Điều Kiện:

Trình độ học vấn:
Chỉ được nộp bởi sinh viên nước ngoài không cư trú tại Ý và công dân Ý sống ở nước ngoài (IRE) có bằng cấp học vấn phù hợp cần thiết để đăng ký vào Đại học / Học viện Ý. Xem liên kết này để biết thêm thông tin.

Giới hạn độ tuổi:

 • Ứng viên đăng ký Chương trình Thạc sĩ / Giáo dục Đại học về Nghệ thuật, Âm nhạc và Khiêu vũ (AFAM) / Các Khóa học Văn hóa và Ngôn ngữ Ý không được quá 28 tuổi và trước thời hạn 364 ngày , với ngoại lệ duy nhất là gia hạn.
 • Ứng viên cho các Chương trình Tiến sĩ không được quá 30 tuổi và 364 ngày trước thời hạn, với ngoại lệ duy nhất là gia hạn.
 • Ứng viên cho các Dự án Nghiên cứu dưới sự giám sát học tập không được quá 40 tuổi và hạn chót là 364 ngày.

Kỹ năng và trình độ ngôn ngữ:
Để ghi danh vào một khóa học do tiếng Ý dạy, ứng viên phải cung cấp chứng chỉ về trình độ thông thạo tiếng Ý của mình. Trình độ tối thiểu được yêu cầu là B2 trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR). Các ứng viên đã đăng ký một khóa học do tiếng Ý dạy tại trường Đại học có thể nộp chứng chỉ ngôn ngữ do giáo viên ngôn ngữ của khoa Đại học cấp.

Để đăng ký khóa học dạy bằng tiếng Anh, ứng viên phải cung cấp chứng chỉ ngôn ngữ về trình độ tiếng Anh của họ. Trình độ tối thiểu được yêu cầu là B2 trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR). Chứng chỉ tự chứng nhận có thể được chấp nhận đối với các ứng viên đến từ các quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức và những người đăng ký các khóa học được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các khóa học hoàn toàn giảng dạy bằng tiếng Anh không cần phải có bằng chứng về trình độ tiếng Ý.

Đối với các khóa học ngôn ngữ và văn hóa Ý, ứng viên phải cung cấp chứng chỉ về trình độ thông thạo tiếng Ý. Trình độ tối thiểu được yêu cầu là A2 trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR).

Đối với các chương trình Tiến sĩ và Dự án nghiên cứu dưới sự giám sát học thuật, không yêu cầu bằng chứng về trình độ ngôn ngữ đối với các chương trình Tiến sĩ và Nghiên cứu dưới sự giám sát học thuật.

?Quy Trình Đăng Ký:

Ứng viên phải hoàn thành và gửi đơn đăng ký trực tuyến có sẵn khi đăng ký tại trang web chính thức. Đơn đăng ký phải được nộp trước 2 giờ chiều (Giờ Trung Âu), ngày 9 tháng 6 năm 2022

?Thông Tin Chi Tiết: TẠI ĐÂY.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=88265

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/