Deadline: 01/06/2021

[Canada] Học Bổng Bậc Thạc Sĩ Winnipeg’s Presidents For World Leaders Tại Đại Học Winnipeg

⏳Deadline: 01/06/2021

🎯Mô tả ngắn gọn:

Học bổng Winnipeg’s Presidents for World Leaders được trao cho sinh viên quốc tế lần đầu tiên bước vào bất kỳ phân hiệu nào của Trường. Ứng viên phải có điểm trung bình nhập học tối thiểu 80% hoặc tương đương và phải tham gia vào các hoạt động thể hiện khả năng lãnh đạo.

📌Cấp độ / (Các) lĩnh vực nghiên cứu:

Đại học, Cao học, Cao đẳng, PACE hoặc ELP được cung cấp tại trường Đại học

📌Số lượng học bổng:

53

📌Đối tượng:

Sinh viên quốc tế

📌Giá trị học bổng:

Học bổng trị giá 5.000 đô la.

📌Điều kiện:

Có điểm trung bình nhập học tối thiểu 80% hoặc tương đương

Là sinh viên quốc tế

Bước vào năm đầu tiên của bất kỳ chương trình nào

Thể hiện những phẩm chất lãnh đạo đặc biệt

Gửi đơn đăng ký nhập học đầy đủ trước ngày hạn chót của học bổng

📌Hướng dẫn xét tuyển học bổng:

Ứng viên phải hoàn thành đơn xin nhập học vào Đại học Winnipeg và nộp các tài liệu hỗ trợ trước hạn chót nhận học bổng là ngày 1 tháng 6 hàng năm.

📌Thông tin chi tiết:

Trang web chính thức về học bổng: https://www.uwinnipeg.ca/ university-studies/funding/masters-and-doENC-awards/president-scholarship/index.html

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Minh Đức Doãn

minhduc.ivolunteer@gmail.com

You may also like...