Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Trong Đơn Đăng Ký Học Phần Tiến Sĩ

Thông thường các trường đại học yêu cầu thí sinh đăng ký chương trình Tiến sĩ nộp resume hoặc sơ yếu lý lịch (CV) khi đăng ký học. CV hoặc resume ứng tuyển chương trình Tiến sĩ sẽ khác với CV xin việc vì nó phải mô tả lịch sử học tập và thành tích của cá nhân cũng như khả năng tham gia chương trình này.

💥Resume trong đơn đăng ký học phần Tiến sĩ là gì?

Resume trong đơn đăng ký học phần Tiến sĩ (Ph.D.) là một bản lý lịch nêu rõ khả năng và trình độ của một người liên quan đến chương trình đào tạo Tiến sĩ họ đang hướng tới. Hầu hết các chương trình Ph.D yêu cầu ứng viên nộp một bản resume hoặc sơ yếu lý lịch (CV) — cùng với các yêu cầu khác — để được cân nhắc cho chức vị Tiến sĩ. Resume hoặc CV phải nêu rõ lịch sử học tập, thành tích, bất kỳ công việc liên quan, kinh nghiệm nghiên cứu hoặc giảng dạy nào và các kỹ năng liên quan mà họ có.

CV hoặc resume đăng ký học phần Tiến sĩ thường bao gồm các phần sau:

 • Thông tin liên lạc
 • Lĩnh vực nghiên cứu
 • Lịch sử học thuật
 • Nghiên cứu, giảng dạy và/hoặc kinh nghiệm làm việc có liên quan
 • Kỹ năng
 • Giải thưởng và/hoặc danh hiệu
 • Tham chiếu/Người xác nhận

Resume hoặc CV bạn nộp nhằm mục đích đăng ký chương trình Ph.D. phải được điều chỉnh cho phù hợp với nội dung của chương trình và được chỉnh sửa cho từng chương trình khác nhau mà bạn đăng ký.

💥Làm thế nào để viết một resume đăng ký học Tiến sĩ?

Sau đây là các bước khi viết resume hoặc CV để nộp đơn xin học chương trình Tiến sĩ:

 • Xem lại đơn đăng ký học và xác định tất cả thông tin liên quan bạn cần đưa vào resume/CV
 • Xác định những phần bạn sẽ có trong resume/CV của bạn.
 • Điền vào tất cả các phần trong resume/CV với thông tin liên quan.
 • Bao gồm tài liệu tham chiếu nếu được yêu cầu.
 • Điều chỉnh resume phù hợp với từng chương trình bạn đăng ký.
 • Kiểm tra lại resume/CV của bạn.

1. Xem lại đơn đăng ký học và xác định tất cả thông tin liên quan bạn cần đưa vào resume/CV của mình

Trước khi bạn bắt đầu viết resume hoặc CV cho đơn đăng ký học Tiến sĩ, bạn cần xem lại đơn và lưu ý các thông tin cụ thể cũng như bằng cấp mà hội đồng tuyển sinh đang tìm kiếm. Thông tin này có thể giúp bạn quyết định những gì bạn nên đưa vào resume của mình. Thông tin cần tìm bao gồm các kỹ năng cụ thể, thành tích học tập và kinh nghiệm.

2. Quyết định những phần bạn sẽ đưa vào resume/CV của mình

Một khi bạn biết các phẩm chất mà hội đồng tuyển sinh đang tìm kiếm ở các ứng viên, bạn có thể quyết định phần nào nên đưa vào resume/CV của mình để làm nổi bật những điều này lên. Các phần luôn phải có là thông tin liên hệ của bạn, lịch sử học thuật và kinh nghiệm có liên quan. Các phần tùy chọn cần xem xét bao gồm:

 • Danh hiệu và giải thưởng
 • Kỹ năng
 • Ấn phẩm
 • Thành viên hội nhóm chuyên môn và/hoặc học thuật
 • Chuyên môn giảng dạy hoặc nghiên cứu
 • Các hoạt động ngoại khóa
 • Trình độ kỹ thuật
 • Tham chiếu/Người xác nhận

3. Điền vào tất cả các phần trong resume/CV với thông tin liên quan

Sau khi xác định những phần bạn sẽ có trong resume của mình, bạn nên dành thời gian để cân nhắc những gì cần và không cần viết trong các mục. Tập trung vào kinh nghiệm và lịch sử học thuật của bạn mà có liên quan trực tiếp đến chương trình bạn đang đăng ký. Ví dụ, nếu bạn đang đăng ký chương trình Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh, hãy nhấn mạnh các khóa học và trải nghiệm chi tiết công việc của bạn trong lĩnh vực tiếng Anh. Giảm thiểu hoặc bỏ qua những thông tin không liên quan đến chương trình bạn đăng ký.

4. Bao gồm các tài liệu tham chiếu/người xác nhận nếu được yêu cầu

Hầu hết các đơn đăng ký chương trình Tiến sĩ sẽ yêu cầu bạn liệt kê các tài liệu tham chiếu trong CV hoặc resume của bạn. Đối với CV, phần này sẽ có tiêu đề “Người xác nhận” thay vì các tài liệu tham chiếu. Phần này bao gồm các tài liệu tham chiếu về học thuật và chuyên môn, những người có thể chứng thực trình độ của bạn. Liệt kê tên đầy đủ, học vị, công ty hoặc trường đại học và thông tin liên hệ của họ (thường là email và số điện thoại).

5. Điều chỉnh resume của bạn phù hợp với từng chương trình bạn đăng ký

Điều quan trọng là phải sửa lại từng sơ yếu lý lịch hoặc CV bạn gửi để đảm bảo nó phù hợp nhất có thể với chương trình bạn đang ứng tuyển. Nếu chương trình này yêu cầu một bằng cấp nhất định nhưng chương trình khác thì không, bạn nên xóa bằng cấp trong sơ yếu lý lịch mà bạn gửi cho chương trình sau. Resume hoặc CV của bạn càng cụ thể càng liên quan đến chương trình bạn đăng ký thì bạn càng có nhiều khả năng được hội đồng tuyển sinh chú ý.

6. Đọc lại resume/CV của bạn

Trước khi gửi resume hoặc CV như một phần của đơn đăng ký học Tiến sĩ, bạn bắt buộc phải đọc lại tài liệu của mình để chắc chắn nó chính xác, rõ ràng và phù hợp. Đọc lại resume của bạn ít nhất hai lần và có thể nhờ người khác xem hộ bạn. Lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả và các lỗi khác có thể có tác động tiêu cực đến cơ hội được tham gia chương trình Ph.D. của bạn.

💥Các động từ tốt nhất nên sử dụng cho đơn đăng ký học Tiến sĩ

Sau đây là danh sách một vài trong số những từ tốt nhất để viết vào resume:

 • Đã hoàn thành
 • Đã đạt được
 • Dành được
 • Tăng
 • Thực hiện
 • Hướng dẫn
 • Tra cứu
 • Tạo điều kiện
 • Đã tham gia
 • Phối hợp
 • Thành lập
 • Duy trì
 • Thực hiện
 • Hỗ trợ
 • Khởi xướng
 • Quản lý
 • Giám sát
 • Khắc phục
 • Chứng minh
 • Trình bày
 • Được ủy quyền
 • Phát triển
 • Thiết kế

Sử dụng các từ này khi liệt kê các nhiệm vụ hoặc kinh nghiệm của bạn trong mục giáo dục, nghiên cứu, giảng dạy hoặc công việc của bạn.

💥Tips viết resume đăng ký học Tiến sĩ

Dưới đây là một số tip cần cân nhắc khi soạn resume hoặc CV của bạn trong khi làm đơn đăng ký học phần Tiến sĩ:

🌟Sử dụng định dạng nhất quán trong toàn bộ resume của bạn

Sử dụng một định dạng xuyên suốt resume của bạn để đảm bảo một tài liệu dễ đọc, không gây nhầm lẫn và mô tả rõ ràng trình độ của bạn. Sử dụng cùng một cỡ chữ, phông chữ, khoảng cách và ngữ pháp ở mọi phần trong resume hoặc CV của bạn.

🌟Đánh dấu thông tin quan trọng bằng chữ in nghiêng hoặc in đậm

Thông tin chính mà bạn muốn người xem resume của bạn thấy nên được in đậm, in nghiêng hoặc theo một cách nào đó khác để nổi bật lên.

🌟Hãy cụ thể

Khi liệt kê kinh nghiệm của bạn, hãy cụ thể và chi tiết nhất có thể để cho người đọc thấy rõ ràng những gì bạn đã làm và những kỹ năng hoặc kinh nghiệm bạn đạt được. Ví dụ: thay vì nói rằng bạn “đã làm việc trong phòng thí nghiệm hóa học”, hãy trình bày chi tiết những gì bạn đã làm trong phòng thí nghiệm bằng cách viết “Thiết kế PowerPoint cho sinh viên hóa học dựa trên chủ đề từng tuần” chẳng hạn.

🌟Viết resume ngắn gọn

Cố gắng khiến cho resume hoặc CV của bạn chỉ tối đa hai trang. Đọc lại từng chi tiết trong resume của bạn và loại bỏ bất kỳ thông tin nào không thực sự cần thiết.

💥Mẫu cho resume đăng ký học Tiến sĩ

Sau đây là template bạn có thể dùng khi viết resume đăng ký học Tiến sĩ của mình:

[Tên đầy đủ] [Địa chỉ] [Thành phố, Tiểu bang, Mã zip] [Email chuyên nghiệp]

[Điện thoại]

[Lĩnh vực nghiên cứu/tóm tắt (tùy chọn): Sử dụng phần này để viết mô tả ngắn gọn về kinh nghiệm và mối quan tâm nghiên cứu của bạn cũng như những mối quan tâm có liên quan đến chương trình bạn đăng ký. Bạn có thể sử dụng một danh sách có dấu đầu dòng hoặc hai đến ba câu.]

[Học vấn: Liệt kê lịch sử học vấn của bạn với bằng cấp cao nhất trước. Bao gồm tiêu đề bằng cấp của bạn, lĩnh vực bạn học hoặc chuyên ngành, trường đại học/cao đẳng bạn đã nhận bằng và thời gian bạn tham gia khóa học]

[Nghiên cứu có liên quan và/hoặc kinh nghiệm làm việc: Bao gồm bất kỳ nghiên cứu hoặc kinh nghiệm làm việc nào có liên quan trực tiếp đến chương trình Ph.D. bạn đăng ký. Liệt kê phần này theo thứ tự thời gian đảo ngược.]

[Kinh nghiệm giảng dạy: Nếu bạn có kinh nghiệm giảng dạy, hãy đưa phần này vào sơ yếu lý lịch của bạn. Đề cập đến các nhiệm vụ bạn đã thực hiện và các kỹ năng bạn thể hiện cho từng vị trí giảng dạy.]

[Giải thưởng/danh hiệu: Phần này gồm bất kỳ giải thưởng, trợ cấp và danh hiệu nào bạn đã nhận được trong quá trình học tập của mình.]

[Kỹ năng: Sử dụng phần này để làm nổi bật các kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng khác của bạn vì chúng liên quan đến chương trình Tiến sĩ bạn đang đăng ký.]

[Tham chiếu/người xác nhận: Tùy thuộc vào các yêu cầu được liệt kê trên đơn đăng ký học Tiến sĩ, bạn có thể cần phải có hai đến ba tham chiếu trong resume của mình. Liệt kê đầy đủ trong phần này, bao gồm: tên, chức vị, công ty và thông tin liên hệ.]

💥Ví dụ về resume trong đơn đăng ký học Tiến sĩ

Đây là một ví dụ về resume được tạo như một phần của đơn đăng ký học phần Tiến sĩ:

Andy Adams, 764 Tree Street Tampa, Florida 33761, andyadams09@email.com

(750) 810-5555

Giáo dục

Thạc sĩ Nghệ thuật Tâm lý học tại Đại học Tampa (MA)

2014-2016

Cử nhân Nghệ thuật Tâm lý học tại Đại học Nam Florida (BA)

2010-2014

Kinh nghiệm giảng dạy

Trưởng nhóm Thảo luận Tâm lý học, Chương trình Tâm lý học Đại học Tampa

2015-2016

 • Đưa ra các chủ đề thảo luận liên quan đến các thành phần khác nhau của tâm lý học
 • Điều hành cuộc thảo luận hàng tuần với hơn 50 sinh viên về các chủ đề tâm lý học

Trợ giảng, Nhập môn Tâm lý học, 2014

Tiến sĩ Tims, Đại học Tampa

 • Dạy một tuần giáo án mà không có hỗ trợ từ Tiến sĩ Tims
 • Lên lịch bài tập và bài học
 • Chấm điểm các bài kiểm tra, đánh giá và bài luận

Kinh nghiệm nghiên cứu

Trợ lý nghiên cứu, 2015-2016

Khoa Tâm lý, Đại học Tampa

 • Hỗ trợ Tiến sĩ Tims trong nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp về các chủ đề tâm lý khác nhau
 • Tổ chức đào tạo sinh viên hỗ trợ nghiên cứu
 • Thực hiện các nghiên cứu, ghi lại tất cả các phát hiện và kết quả

Danh hiệu và giải thưởng

 • Giải thưởng trợ giảng mùa xuân 2015, Đại học Tampa
 • Giải Nghiên cứu Tâm lý Grant, Đại học Tampa
 • Học bổng hàn lâm, Đại học Nam Florida

Thành viên tổ chức

 • Hiệp hội tâm lý Mỹ
 • Hiệp hội Khoa học Tâm lý
 • Hiệp hội tâm lý học của sinh viên sau đại học Hoa Kỳ
 • Psi Chi

Người giới thiệu

* Tiến sĩ. Simon Tims, Giám đốc Tâm lý học * Đại học Tampa

(515) 879-2345, stims@email.com

* Jacob Stevens, Giáo sư Tâm lý học Bất thường * Đại học Tampa

(515) 769-5123, jstevens@email.com

* Elinor Linus, Giáo sư Tâm lý Trẻ em * Đại học Nam Florida

(515) 243-7923, elinus@email.com

💥Câu hỏi thường gặp về resume trong đơn đăng ký học Tiến sĩ

Sau đây là câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến resume trong đơn đăng ký học Tiến sĩ:

🌟Một bản resume trong đơn đăng ký học Tiến sĩ dài nhiêu là đủ?

Bạn nên cố gắng giữ cho sơ yếu lý lịch của mình càng ngắn gọn và súc tích càng tốt, không nên vượt quá tổng số hai trang.

🌟Bạn nên gửi sơ yếu lý lịch của mình theo định dạng nào?

Bạn nên cân nhắc việc lưu sơ yếu lý lịch của mình dưới dạng cả tài liệu Word (.doc hoặc .docx) cũng như tệp văn bản thuần túy hoặc tài liệu Text-Only mà bạn có thể sao chép và dán vào mục nộp hồ sơ. Cả hai định dạng này đều có thể đọc được bằng phần mềm ứng dụng.

__________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Lê Ngọc Minh
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Lê Ngọc Minh – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=72833

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network