Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Cho Nhà Quản Lý Phụ Tá Viên Điều Dưỡng

Khi ứng tuyển vào các vị trí quản lí phụ tá viên, một bản lý lịch có thể sẽ cần thiết cho bạn. Sơ yếu lý lịch nêu bật các kỹ năng hoặc kinh nghiệm làm việc nhất định giúp bạn trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí này. Thông qua việc tìm hiểu cách định dạng sơ yếu lý lịch của mình và những thông tin cần đưa vào, bạn có thể tạo một sơ yếu lý lịch để định hướng những mong muốn của mình.

A Day in the Life of an Assistant Nurse Manager | Chamberlain University

?Quản lý phụ tá viên điều dưỡng viên là gì?

Một quản lý phụ tá viên điều dưỡng là người đào tạo và dẫn đầu các chuyên gia điều dưỡng. Trong khi họ có thể thực hiện các nhiệm vụ thực tiễn của một y tá, hầu hết các phụ tá đều tham gia vào các nhiệm vụ quản lý, chẳng hạn như tuyển dụng, đào tạo, lên lịch và giải quyết sự hài lòng của bệnh nhân.

?Hồ sơ lý lịch cho vị trí quản lý phụ tá viên điều dưỡng cần có những gì?

Có thể sơ yếu lý lịch của bạn sẽ bao gồm những thông tin liên quan đến trải nghiệm cụ thể, nhưng có một số phần quan trọng cần đưa vào như là:

 • Thông tin liên lạc
 • Tóm tắt chuyên môn hoặc mục tiêu nghề nghiệp
 • Kinh nghiệm làm việc cùng với nhiệm vụ đi kèm
 • Kinh nghiệm học tập và chứng chỉ
 • Giấy chứng nhận hoặc thành tựu chuyên môn
 • Kỹ năng điều dưỡng hoặc quản lý
 • Mục tiêu hoặc kế hoạch cho vị trí điều dưỡng
 • Hội viên chuyên nghiệp
?Cách viết sơ yếu lý lịch cho vị trí quản lý phụ tá viên điều dưỡng 

Hãy xem xét các bước sau đây khi tạo một bản sơ yếu lý lịch quản lí phụ tá viên điều dưỡng cho riêng mình.

1. Tạo một danh sách bao gồm các kinh nghiệm điều dưỡng viên bạn có

Hãy chuẩn bị tổng hợp một danh sách bao gồm các kinh nghiệm bạn có, bao gồm các công việc được trả lương, không được trả lương cũng như các vị trí tình nguyện, chẳng hạn như thực tập sinh hoặc ở tại cơ sở lưu trú để làm việc. Hầu hết các sơ yếu lý lịch đều có chức danh công việc, tên công ty, ngày làm việc và nhiệm vụ của bạn. Bắt đầu mỗi nhiệm vụ bằng một động từ hành động, trình bày về các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm của từng vị trí bạn đảm nhiệm.

2. Tạo một danh sách các kỹ năng điều dưỡng mà bạn có

Bạn có thể dùng sơ yếu lý lịch để chứng minh kỹ năng điều dưỡng cũng như kĩ năng quản lý của mình. Tạo danh sách bao gồm tất cả các kỹ năng mềm và kỹ năng cứng mà bạn sở hữu, sau đó nới hẹp từ 5 đến 10 kỹ năng hàng đầu dùng để giới thiệu và được viết dưới dạng danh sách gạch đầu dòng. Bạn có thể cung cấp thêm bối cảnh làm việc với một số kỹ năng nếu cần, bao gồm bạn đã sử dụng kĩ năng đó như thế nào và vào thời điểm nào.

3. Liệt kê các thông tin liên quan đến tư cách hội viên chuyên nghiệp hoặc những chứng chỉ bạn thu thập được

Sơ yếu lý lịch cho phép bạn dùng các chứng chỉ hoặc tư cách hội viên chuyên nghiệp để nêu bật sự cống hiến của mình cho ngành điều dưỡng. Đưa vào tên của chứng nhận hoặc tư cách hội viên, nhà cung cấp và ngày đạt được thành tích. Bạn có thể đưa vào ngày hết hạn của chứng chỉ để người quản lý tuyển dụng biết khi nào bạn cần phải gia hạn chứng chỉ.

4. Tạo một bản tóm tắt chuyên môn

Phần này bao gồm một hoặc hai câu ngắn gọn mô tả kinh nghiệm điều dưỡng của bạn và loại vị trí công việc bạn đang tìm kiếm. Có thể hữu ích nếu bạn viết một bản tóm tắt chuyên môn sau khi liệt kê các thông tin của mình vì bạn có thể sử dụng nó để làm nổi bật các kỹ năng hoặc kinh nghiệm có khả năng giúp bạn để lại ấn tượng nhất với các nhà quản lý tuyển dụng. Nếu bạn có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực điều dưỡng, bản tóm tắt chuyên môn của bạn có thể dài hơn.

5. Định dạng hồ sơ và nhập thông tin của bạn

Sau khi liệt kê các thông tin sơ yếu lý lịch của mình, bạn có thể nhập thông tin đó vào một định dạng sơ yếu lý lịch. Bạn có thể sử dụng mẫu để tham khảo cách viết sơ yếu lý lịch hoặc tạo cho mình một bản sơ yếu lý lịch riêng. Các phần bạn để ở đầu sơ yếu lý lịch thường là nhiều thông tin nhất. Ví dụ: nếu bạn có nhiều kỹ năng muốn gây ấn tượng, bạn có thể đưa phần này vào gần đầu sơ yếu lý lịch của mình.

6. Chỉnh sửa sơ yếu lý lịch của bạn

Sau khi điền tất cả thông tin vào sơ yếu lý lịch, hãy xem lại và chỉnh sửa nó. Tìm bất kỳ lỗi ngữ pháp và vấn đề định dạng nào mắc phải. Bạn có thể đọc to sơ yếu lý lịch của mình hoặc nhờ một người bạn xem lại để đánh giá tốt hơn tiến trình của nó.

?Mẫu sơ yếu lý lịch cho vị trí quản lí phụ tá viên điều dưỡng

Mẫu tham khảo có thể giúp bạn tạo sơ yếu lý lịch cho vị trí quản lí phụ tá viên điều dưỡng  thông qua việc cung cấp những điều cơ bản về cách định dạng nó. Đây là mẫu sơ yếu lý lịch cho vị trí quản lý phụ tá viên điều dưỡng:

[Tên]

[Địa chỉ làm việc]

[Số điện thoại]

[Địa chỉ Email]

Mục tiêu nghề nghiệp

[Bản mô tả ngắn gọn hoặc bản tóm tắt nêu bật quá trình đào tạo hoặc thành tựu bạn đạt được trong lĩnh vực điều dưỡng hoặc quản lý]

Kỹ năng cốt lõi

 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]
 • [Kỹ năng]

Kinh nghiệm

[Chức danh]

[Tên công ty],

[Đại chỉ làm việc],

[ngày làm việc]

Các nhiệm vụ chính

 • [Danh sách các nhiệm vụ với dấu gạch đầu dòng]
 • [Danh sách các nhiệm vụ với dấu gạch đầu dòng]
 • [Danh sách các nhiệm vụ với dấu gạch đầu dòng]
 • [Danh sách các nhiệm vụ với dấu gạch đầu dòng]

[Chức danh]

[Tên công ty],

[Đại chỉ làm việc],

[Ngày làm việc]

Các nhiệm vụ chính

 • [Danh sách các nhiệm vụ với dấu gạch đầu dòng]
 • [Danh sách các nhiệm vụ với dấu gạch đầu dòng]
 • [Danh sách các nhiệm vụ với dấu gạch đầu dòng]
 • [Danh sách các nhiệm vụ với dấu gạch đầu dòng]

Học vấn và đào tạo chuyên nghiệp

[Tên trường đại học], [Địa điểm trường đại học], [Ngày tốt nghiệp]

[Bằng cấp đã nhận]

[Tên trường đại học], [Địa điểm trường đại học], [Ngày tốt nghiệp]

[Bằng cấp đã nhận]

Chứng chỉ hoặc tư cách hội viên chuyên nghiệp

 • [Một danh sách có dấu đầu dòng ghi tên tiêu đề, nhà cung cấp và ngày hoàn thành]
 • [Danh sách có dấu đầu dòng về tư cách thành viên chuyên nghiệp]
?Mẫu sơ yếu lý lịch cho vị trí quản lí phụ tá viên điều dưỡng

Dưới đây là mẫu sơ yếu lý lịch cho vị trí quản lý phụ tá viên điều dưỡng được tạo dựa trên mẫu đã được cung cấp:

Bailey Thomas

Louisville, KY

(123) 456-7889

Bailey.Thomas@email.com

Mục tiêu nghề nghiệp

Nhà quản lý phụ tá viên giàu tình nhân ái và lòng đồng cảm với 10 năm kinh nghiệm điều dưỡng và sáu năm kinh nghiệm quản lý đang tìm kiếm một vị trí để tiếp tục giúp đỡ bệnh nhân. Có đam mê mãnh liệt muốn được tiếp tục đào tạo và cố vấn cho các y tá đầu vào bằng cách sử dụng khả năng lãnh đạo và giao tiếp trôi chảy của mình để đóng góp cho ngành điều dưỡng.

Kỹ năng cốt lõi

 • Thiết lập và quản lý lịch biểu
 • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói thành thục
 • Sử dụng thành thạo các chương trình báo cáo trên máy tính
 • Lãnh đạo và cố vấn y tá
 • Các kiến thức về tuân thủ HIPAA
 • Chăm sóc bệnh nhân, bao gồm phẫu thuật tổng quát, chuyển dạ và sinh nở
 • Chăm sóc khẩn cấp
 • Phát triển các chương trình đào tạo
 • Lập ngân sách và báo cáo lao động
 • Kĩ năng thuyết trình

Kinh nghiệm

Quản lý phụ tá viên điều dưỡng

Bệnh viện Luisville, Louisville, KY, tháng 2 năm 2014-nay

Nhiệm vụ chính

 • Quản lý hiệu quả đội ngũ 20 y tá, thường xuyên phân tích khối lượng công việc và cải tiến các chương trình đào tạo nhân viên
 • Đảm bảo các bộ phận tuân theo quy định của bệnh viện, tiểu bang và liên bang trong quy trình kiểm soát nhiễm trùng và an toàn
 • Làm việc với ban quản lý điều dưỡng để đánh giá hiệu suất của nhân viên và các cơ hội cải tiến
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng thực tiễn cho bệnh nhân khi cần thiết, bao gồm cả việc cập nhật hồ sơ bệnh nhân

Quản lý y tá tạm thời 

Phòng khám Luisville, Louisville, KY, tháng 4 năm 2008-tháng 2 năm 2014

Nhiệm vụ chính

 • Làm việc như một quản lý điều dưỡng khi các nhà quản lý vắng mặt, lãnh đạo một nhóm 10 y tá
 • Làm việc với đội ngũ quản lý để tạo ra một hệ thống đánh giá biểu đồ nội bộ
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng thực tiễn cho bệnh nhân trong khâu chăm sóc cấp cứu và chuyển dạ và sinh nở
 • Thực hiện các ca làm việc với khối lượng lớn, đáp ứng các trường hợp khẩn cấp tại địa phương và nhu cầu của cộng đồng

Học vấn và đào tạo chuyên nghiệp

Kentucky College, Frankfort, KY, Tháng 4 năm 2012

Cử nhân Khoa học Điều dưỡng

Cộng đồng Kentucky, Bardstown, KY, tháng 4 năm 2008

Phụ tá khoa học về điều dưỡng

Chứng chỉ hoặc tư cách hội viên chuyên nghiệp

 • Chuyên gia Quản lý Dự án (PMP), Viện Quản lý Dự án, tháng 6 năm 2016.
 • Chứng nhận Phụ Tá Chăm Sóc Y Tế Tại Nhà, tháng 4 năm 2014
 • Y tá đã được đào tạo, tháng 4 năm 2012.
 • Chứng nhận từ hiệp hội Hỗ Trợ Nâng cao Cuộc sống Tim mạch (ACLS), tháng 6 năm 2008.

______________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nguyễn Thị Vi
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Vi – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=82096

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/