Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Cho Luật Sư Liên Kết (Kèm Mẹo)

Chuẩn bị một sơ yếu lý lịch chất lượng cao có thể giúp các luật sư liên kết tìm được vị trí công việc trong một công ty luật hoặc cơ quan mới. Nó có thể chứng minh cho người quản lý tuyển dụng rằng một ứng viên có đầy đủ nền tảng pháp lý và bộ kỹ năng cần thiết để thành công trong con đường sự nghiệp này. Bằng cách tìm hiểu một số cách để tạo loại sơ yếu lý lịch này, bạn có thể xác định những chiến lược nào sẽ được sử dụng trong quá trình xin việc tiếp theo của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi định nghĩa luật sư liên kết là gì, giải thích cách viết sơ yếu lý lịch cho luật sư liên kê, liệt kê một số mẹo để tạo một sơ yếu lý lịch cho luật sư liên kết và cung cấp một mẫu và ví dụ mà bạn có thể sử dụng làm hướng dẫn trong quá trình viết.

Luật sư liên kết là gì?

Luật sư liên kết là một luật sư được cấp phép, thường làm việc trong một công ty tư nhân hoặc công ty đại chúng với tư cách là một nhân viên bình thường. Họ thường hỗ trợ chủ sở hữu của một công ty, được gọi là đối tác cấp cao, trong việc quản lý công việc của họ và đại diện cho những khách hàng phải ra hầu tòa. Các luật sư liên kết thường chịu trách nhiệm nghiên cứu các trường hợp trước đây, soạn thảo tài liệu cho khách hàng của một công ty và đưa ra các chiến lược pháp lý. Họ cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ tương tự cho một công ty hoặc bộ phận pháp lý trong cơ quan chính phủ.

Sơ yếu lý lịch luật sư liên kết là gì?

Sơ yếu lý lịch luật sư liên kết là một tài liệu dài một trang trình bày chi tiết kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, chứng chỉ và kỹ năng pháp lý của một luật sư hành nghề. Các cá nhân có thể sử dụng nó để ứng tuyển vào các vị trí công việc liên kết trong một công ty luật hoặc một loại hình cơ quan pháp lý khác. Các nhà quản lý tuyển dụng thường đánh giá cao nội dung sơ yếu lý lịch thể hiện kiến ​​thức chuyên môn pháp lý và kinh nghiệm liên quan của luật sư ở định dạng rõ ràng với ngôn ngữ súc tích.

Dưới đây là một số vai trò công việc mà luật sư liên kết có thể đưa vào hồ sơ xin việc của họ:

Đàm phán các điều khoản hợp đồng và yêu cầu các khoản thanh toán cho khách hàng

Chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết và các tài liệu khác để hầu tòa

Soạn thảo tài liệu về một lĩnh vực luật cụ thể để xuất bản nội bộ trong một công ty hoặc cơ quan

Phỏng vấn khách hàng về hoàn cảnh của họ để xác định xem công ty luật có thể đại diện cho họ hay không

Lập chiến lược cho tất cả các thành phần của phiên tòa xét xử

Dẫn dắt các hội đồng giáo dục hàng đầu để giúp một số cộng đồng nhất định hiểu các khái niệm luật và các quyền hợp pháp của họ

Cách viết sơ yếu lý lịch luật sư

Hãy làm theo các bước sau để viết một sơ yếu lý lịch luật sư hiệu quả:

1. Chọn một định dạng

Chọn một định dạng sơ yếu lý lịch có thể giúp bạn trình bày quá trình làm việc và trình độ của mình theo một thứ tự hợp lý. Cân nhắc việc tách từng phần tử thành một phần khác nhau với một tiêu đề xác định. Có thể hữu ích nếu liệt kê tất cả kinh nghiệm làm việc và học vấn theo thứ tự thời gian đảo ngược để chứng minh rõ hơn sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Đảm bảo chọn loại và kích thước phông chữ có thể tiếp cận được với các độc giả khác nhau, vì nhiều người trong một công ty hoặc cơ quan có thể xem xét tài liệu ứng dụng của bạn trong quá trình tuyển dụng.

2. Bao gồm thông tin liên hệ của bạn

Cung cấp tên đầy đủ, vị trí, số điện thoại và địa chỉ email của bạn để người quản lý tuyển dụng có thể biết cách liên hệ với bạn. Cân nhắc viết tên của bạn ở kích thước phông chữ lớn nhất, sau đó liệt kê phần còn lại của thông tin này bên dưới để tối đa hóa sự rõ ràng. Chiến lược định dạng này có thể giúp nhóm tuyển dụng nhớ lại thông tin của bạn dễ dàng hơn trong tương lai khi họ xem xét các đơn xin việc khác nhau.

3. Viết một khẳng định chuyên nghiệp

Giới thiệu tài liệu bằng cách tóm tắt lý lịch pháp lý, lĩnh vực luật và thành tích của bạn. Sau đó, hãy nhấn mạnh một số nhiệm vụ pháp lý được ưu tiên, vì người quản lý tuyển dụng cho các công ty và đại lý thường đánh giá cao một ứng viên thể hiện sự cống hiến cho lĩnh vực của họ. Có thể hữu ích nếu bạn tập trung vào việc viết một khẳng định chính xác và thuyết phục, vì yếu tố sơ yếu lý lịch này có thể tạo cơ hội để thể hiện một số kiến ​​thức chuyên môn về viết pháp lý. Đảm bảo làm nổi bật trình độ chuyên môn của bạn bằng cách căn chỉnh khẳng định của bạn với thông tin từ mô tả công việc.

4. Cung cấp nền tảng giáo dục và thông tin đăng nhập của bạn

Liệt kê các văn bằng cử nhân và Tiến sĩ Luật của bạn, sau đó chi tiết về việc bạn được nhận vào một hiệp hội luật sư tiểu bang. Sau đó, bao gồm loại bằng cử nhân bạn đã kiếm được, ngày tốt nghiệp của bạn và năm bạn nhận được giấy phép hành nghề luật. Nếu bạn là một luật sư sơ cấp với ít kinh nghiệm làm việc hơn, có thể hữu ích nếu bạn liệt kê trình độ học vấn của mình trước để nhấn mạnh kiến ​​thức chuyên môn của bạn. Bạn cũng có thể mô tả các lớp học bạn đã hoàn thành hoặc bất kỳ bài báo nào bạn đã xuất bản trên tạp chí do sinh viên điều hành có thể chứa thông tin liên quan đến người quản lý tuyển dụng.

5. Trình bày các kỹ năng pháp lý và các năng lực khác của bạn

Đưa các kỹ năng và kiến ​​thức hàng đầu của bạn vào danh sách từ bảy đến mười hai điểm được đánh dấu đầu dòng để cho các nhà quản lý tuyển dụng thấy điểm mạnh chuyên môn chính của bạn. Có thể hữu ích nếu bao gồm các khả năng về luật cụ thể, kỹ năng giữa các cá nhân và kiến ​​thức liên quan đến một ngành cụ thể. Bạn cũng có thể xem lại mô tả công việc để xác định loại khả năng hợp pháp và phi pháp lý cần tập trung vào, vì mỗi mục có thể giải thích thêm tại sao bạn đủ tiêu chuẩn cho một vị trí công việc. Cân nhắc bao gồm một số kỹ năng công nghệ, vì người quản lý tuyển dụng trong một công ty luật hoặc cơ quan có thể đánh giá cao những ứng viên có thể thích ứng nhanh với phần mềm nội bộ.

Dưới đây là một số ví dụ về năng lực theo luật cụ thể mà bạn có thể bao gồm:

Nghiên cứu pháp lý

Viết có sức thuyết phục

Tranh luận bằng miệng

Quản lý khách hàng

Kiện tụng

Chính sách cộng đồng

Dưới đây là một số ví dụ về các kỹ năng bổ sung cần bao gồm:

Đàm phán

Hòa giải xung đột

Giải quyết vấn đề

Khả năng thích ứng

Phần mềm quản lý khách hàng

Viết và soạn thảo

6. Liệt kê những kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn

Cung cấp thông tin về kinh nghiệm làm việc gần đây nhất của bạn với tư cách là luật sư liên kết hoặc một loại chuyên gia pháp lý khác. Bao gồm chức danh chính thức của bạn, tên của công ty hoặc cơ quan và thời gian bạn đã làm việc ở đó. Sau đó, hãy mô tả nhiệm vụ công việc và những thành tích cụ thể của bạn để cho người quản lý tuyển dụng thấy cách bạn có thể gia tăng giá trị. Cân nhắc sắp xếp thông tin này thành hai đến bốn điểm gạch đầu dòng cho mỗi kinh nghiệm làm việc. Nếu bạn vừa mới tốt nghiệp trường luật, có thể hữu ích khi bao gồm các công việc thực tập để bổ sung quá trình làm việc của bạn với tư cách là một luật sư được cấp phép.

7. Bao gồm các sự kiện và hoạt động có liên quan

Bên dưới lịch sử công việc của mình, bạn có thể được hưởng lợi từ việc thêm bất kỳ sự kiện tình nguyện nào mà bạn đã tham dự hoặc các hoạt động câu lạc bộ từ trường luật. Ví dụ: nếu bạn phục vụ trong ban tư pháp do sinh viên lãnh đạo, bạn có thể liệt kê chức danh của mình hoặc vai trò mà bạn đã phục vụ. Một số công ty và cơ quan có thể đánh giá cao những ứng viên thể hiện sự tham gia vào giáo dục và vận động cộng đồng, vì vậy có thể hữu ích khi nghiên cứu hệ thống giá trị của nơi làm việc khi quyết định liệt kê các hoạt động tình nguyện nào. Bạn cũng có thể ghi nhận tư cách thành viên của mình trong các tổ chức nghề nghiệp khác nhau.

Mẹo viết sơ yếu lý lịch luật sư

Hãy xem xét các mẹo sau để viết một sơ yếu lý lịch luật sư hiệu quả:

Nghiên cứu nơi làm việc. Hãy dành một chút thời gian để nghiên cứu về công ty luật hoặc cơ quan được lựa chọn hàng đầu của bạn để hiểu rõ hơn về hệ thống giá trị và văn hóa công ty của họ. Bạn có thể sử dụng kiến ​​thức này để thông báo cách bạn định hình kinh nghiệm làm việc của mình.

Bao gồm các từ khóa mô tả công việc. Có thể hữu ích khi xem lại phần mô tả để biết các cụm từ quan trọng cần đưa vào nội dung sơ yếu lý lịch của bạn, vì một số công ty luật và cơ quan sử dụng phần mềm chuyên dụng để xác định chúng trong các ứng dụng.

Cung cấp thông tin số. Nếu có thể, hãy bao gồm một số lượng hoặc thống kê khi mô tả thành tích của bạn. Các nhà quản lý tuyển dụng thường đánh giá cao thông tin cụ thể trong khi quyết định tình trạng ứng tuyển của ứng viên.

Sử dụng động từ hành động. Khi viết phần kinh nghiệm nghề nghiệp, hãy cân nhắc sử dụng các động từ mạnh có thể giúp minh họa các nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng chúng để nhấn mạnh thành tích của mình.

Mẫu sơ yếu lý lịch luật sư

Đây là một mẫu bạn có thể sử dụng khi viết sơ yếu lý lịch luật sư của riêng mình:

[Tên của bạn] [Vị trí của bạn] [Số điện thoại]

[Địa chỉ email của bạn]

khẳng định chuyên nghiệp

[Bao gồm hai đến bốn câu trình bày nền tảng pháp lý của bạn, lĩnh vực luật đã chọn và những thành tích hàng đầu.]

Giáo dục [Bằng Tiến sĩ Luật] [Học viện] [Thành phố, Bang] [Ngày tốt nghiệp]

[Ví dụ về các lớp]

[Bằng cử nhân] [Đại học] [Thành phố, Bang]

[Ngày tốt nghiệp]

Tuyển sinh quán bar [Nhập học quán bar]

[Ngày nhập học]

Kỹ năng

[Kỹ năng liên quan]

[Kỹ năng liên quan]

[Kỹ năng liên quan]

[Kỹ năng liên quan]

[Kỹ năng liên quan]

[Kỹ năng liên quan]

[Kỹ năng liên quan]

[Kỹ năng liên quan]

Kinh nghiệm nghề nghiệp [Chức danh hiện tại hoặc gần đây nhất] [Công ty hoặc đại lý], [Thành phố, Tiểu bang]

[Ngày bắt đầu – hiện tại hoặc ngày kết thúc]

[Trách nhiệm công việc]

[Trách nhiệm công việc]

[Trách nhiệm công việc]

[Trách nhiệm công việc]

[Trách nhiệm công việc]

[Trách nhiệm công việc]

[Chức danh] [Công ty hoặc cơ quan], [Thành phố, Tiểu bang]

[Ngày bắt đầu – ngày kết thúc]

[Trách nhiệm công việc]

[Trách nhiệm công việc]

[Trách nhiệm công việc]

[Trách nhiệm công việc]

[Trách nhiệm công việc]

[Trách nhiệm công việc]

Hoạt động câu lạc bộ hoặc sự kiện tình nguyện [Hoạt động hoặc sự kiện] [Chức danh hoặc vai trò]

[Ngày bắt đầu – ngày kết thúc]

[Hoạt động hoặc sự kiện] [Chức danh hoặc vai trò]

[Ngày bắt đầu – ngày kết thúc]

Ví dụ về sơ yếu lý lịch luật sư

Dưới đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch luật sư liên kết sử dụng mẫu ở trên:

Cecelia SwanSan Francisco, California555-555-555

cswan@email.com

Khẳng định chuyên nghiệp

Luật sư cộng tác tận tâm có chuyên môn trong lĩnh vực bào chữa thương tích cá nhân, luật tài sản và tranh tụng môi trường. Đã hỗ trợ nhiều đối tác trong việc cung cấp cố vấn pháp lý được đánh giá cao nhất cho khách hàng. Tận dụng niềm đam mê vận động chính sách, kỹ năng nghiên cứu và hiểu biết sâu sắc về pháp luật để cung cấp cho khách hàng các chiến lược và nguồn lực tối ưu. Có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị các phương pháp tiếp cận phiên tòa, viết tóm tắt tình huống và hòa giải các xung đột trong quá trình thương lượng.

Giáo dục Juris Doctor Einer Law SchoolDublin, California Tháng 5 năm 2016

Các lớp học bao gồm: Tố tụng dân sự, luật hợp đồng, sơ đồ, luật tài sản, nghiên cứu và viết pháp lý, biện hộ bằng miệng và luật hình sự

Cử nhân nghệ thuật kinh doanh * Đại học Brodie-Wilmer, San Diego, California

*Tháng năm 2013

Nhập học vào đoàn luật sư California

Nhận tháng 9 năm 2016

Kỹ năng

Chuẩn bị thử nghiệm

Tư vấn khách hàng

Quản lý hồ sơ

Nghiên cứu pháp lý và viết

Đàm phán hợp đồng

Cơ quan

Giải quyết xung đột

Giao tiếp bằng lời nói

Kinh nghiệm chuyên môn Luật sư liên kết Luật sư về thương tật cá nhân LLCSan Francisco, California

Tháng 10 năm 2016 – Hiện tại

Hỗ trợ các đối tác cấp cao trong hơn 150 vụ kiện tụng và giải quyết thành công, giúp tăng doanh thu 15%

Thực hiện các thủ tục tiếp nhận cho các khách hàng tiềm năng để xác định các thông số, ký các văn bản pháp lý và xem xét các khoản phí

Tạo điều kiện thuận lợi cho thủ tục khám phá, bao gồm phỏng vấn nhân chứng, đánh giá y tế và khám nghiệm hiện trường

Giải thích luật thương tích cá nhân để chuẩn bị tóm tắt pháp lý, kiến ​​nghị và chuyển động cho khách hàng được đại diện

Phối hợp thảo luận với các thành viên luật sư đối lập để tống đạt tài liệu và thương lượng các khía cạnh kiện tụng

Dẫn dắt các cuộc hội thảo trực tuyến cho các cá nhân tìm hiểu các quyền hợp pháp của họ theo quy định của liên bang và tiểu bang

Đại diện cho khách hàng trong bốn phiên tòa của bồi thẩm đoàn với kết quả thuận lợi và chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết, bao gồm cả tài liệu chứng cứ và nhân chứng

Thực tập hợp pháp Môi trường chất lượng LLCDublin, California

Tháng 9 năm 2015 – tháng 5 năm 2016

Tham gia vào các cuộc họp và hòa giải tiếp nhận khách hàng để cung cấp cố vấn pháp lý dưới sự hướng dẫn của các đối tác cấp cao

Soạn thảo và chỉnh sửa các tài liệu pháp lý cho luật sư liên kết của nhân viên, bao gồm các yêu cầu tìm hiểu, trát hầu tòa, chuyển động và tóm tắt vụ việc

Các tác vụ đã thực thi thông qua phần mềm quản lý máy khách nội bộ để theo dõi tiến trình tải tiền và nhập thông tin mới về máy khách trên cơ sở dữ liệu

Các cuộc kiểm tra địa điểm quan sát được thực hiện bởi các luật sư liên kết để biết thêm chi tiết trường hợp và phát triển các khuyến nghị cho luật môi trường mới

Bắt đầu một dự án kéo dài một năm để xem xét các quy định về ô nhiễm và quản lý chất thải ở quận địa phương, được các đối tác cấp cao của công ty đánh giá cao.

Đã tiến hành nghiên cứu pháp lý để giúp các đối tác và luật sư nhân viên tìm thấy bằng chứng khả thi và tiền lệ cho các phiên tòa và thủ tục giải quyết

Chuẩn bị một trường hợp cho các thủ tục xét xử giả với các bạn thực tập sinh và giành được xếp hạng cao nhất từ ​​những người hướng dẫn hàng đầu

Sự kiện tình nguyện

Tháng 6 năm 2018 – Hiện tại

Mạng lưới vận động bảo vệ môi trường Được phục vụ như một cố vấn chuyên nghiệp

Tháng 11 năm 2016 – tháng 3 năm 2018

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Theo: www.indeed.com

Người dịch: Phạm Ngọc Phương Khanh

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Phạm Ngọc Phương Khanh – Nguồn ivolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=79862

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/