Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Cho Giảng Viên Y Tá

Vai trò giảng viên điều dưỡng là những vị trí ưu tú và có tính cạnh tranh cao khi ứng tuyển, nhưng việc định dạng sơ yếu lý lịch của bạn để làm nổi bật những thành tích trong việc thực hiện các công việc chăm sóc sức khỏe nâng cao, cùng với khả năng xem xét và giảng dạy chương trình điều dưỡng có thể khiến người quản lý tuyển dụng chú ý đến sơ yếu lý lịch của bạn. Làm theo hướng dẫn này để viết nên sơ yếu lý lịch của bạn:

1. Quyết định định dạng sơ yếu lý lịch

Có nhiều định dạng và mẫu khác nhau mà bạn có thể sử dụng để tạo sơ yếu lý lịch cho giảng viên y tá. Hãy thử tiến hành nghiên cứu và suy ngẫm về lĩnh vực kinh nghiệm, học vấn và kỹ năng mà bạn muốn làm nổi bật nhất.

Ví dụ: nếu bạn muốn tập trung chủ yếu vào nền tảng học vấn của mình trong giáo dục ngành y tá, hãy xem xét một định dạng thu hút sự chú ý đến phần giáo dục trong sơ yếu lý lịch của bạn. Tương tự, nếu bạn muốn tập trung vào kinh nghiệm làm việc của mình với tư cách là một giảng viên y tá, hãy chọn một định dạng có thể làm nổi bật lên lịch sử công việc của bạn.

2. Quyết định những phần cần đưa vào sơ yếu lý lịch

Ngoài thông tin liên hệ cá nhân, đây là một số phần quan trọng cần đưa vào sơ yếu lý lịch giảng viên y tá của bạn:

Tiểu sử chuyên môn

Cân nhắc bắt đầu sơ yếu lý lịch của bạn bằng một bản tóm tắt chuyên môn. Nó có thể bao gồm lượng kinh nghiệm bạn có trong lĩnh vực điều dưỡng hoặc vai trò điều dưỡng trong học tập. Bạn cũng có thể đề cập đến bất kỳ chuyên ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn nào và triết lý chung của bạn với tư cách là một giảng viên y tá. Các bản tóm tắt chuyên môn có hiệu quả trong việc cung cấp cho các nhà tuyển dụng tiềm năng một ý tưởng tổng thể về chuyên môn và trình độ chuyên môn của bạn trước khi đọc phần còn lại của sơ yếu lý lịch của bạn.

Học vấn

Ghi đầy đủ lịch sử học tập về điều dưỡng vào sơ yếu lý lịch là rất quan trong. Cân nhắc bổ sung bất kỳ bằng cấp và văn bằng nào trong lĩnh vực điều dưỡng và y tế. Khi liệt kê trình độ học vấn của bạn trên sơ yếu lý lịch, hãy bao gồm bằng cấp, tên cơ sở giáo dục và ngày bạn theo học tại trường. Hầu hết các nhà tuyển dụng yêu cầu các giảng viên y tá phải có ít nhất bằng cao đẳng trong khi những nhà tuyển dụng khác có thể sẽ yếu cầu bằng bằng cử nhân điều dưỡng.

Chứng nhận

Chứng chỉ là một điều rất riêng bietj cho lĩnh vực điều dưỡng và thậm chí còn hơn thế nữa đối với các giảng viên y tá. Hầu hết các nhà quản lý tuyển dụng yêu cầu một nền tảng vững chắc về điều dưỡng với một số chuyên môn và lĩnh vực chuyên môn. Những người khác có thể thích thuê các ứng viên có chứng chỉ từ National League for Y tá làm giảng viên y tá học thuật (CNE) hoặc giảng viên y tá lâm sàng học thuật (CNEcl). Bạn có thể bao gồm các chứng nhận của mình trong phần riêng ở gần cuối sơ yếu lý lịch.

Lịch sử công việc

Đảm bảo liệt kê bất kỳ kinh nghiệm điều dưỡng nào bạn đã đạt được và cố gắng trình bày các vai trò liên quan nhất đến các trách nhiệm mong đợi được liệt kê trong mô tả công việc. Bao gồm các nhiệm vụ liên quan đến chuyên môn, lĩnh vực chuyên môn hoặc các kỹ năng và thành tích. Khi liệt kê kinh nghiệm làm việc, hãy bao gồm chức danh công việc của bạn, tên công ty, vị trí của công ty và ngày làm việc của bạn. Sử dụng các từ chỉ hành động khi liệt kê ba đến năm dấu đầu dòng chi tiết từng nhiệm vụ công việc của bạn cho vai trò.

3. Chọn các kỹ năng chính để đưa vào lý lịch giảng viên y tá của bạn

Trở thành một giảng viên y tá đòi hỏi sự kết hợp độc đáo giữa các kỹ năng cứng và mềm. Tạo một phần “kỹ năng” riêng biệt để giới thiệu các kỹ năng kiếm được một cách tự nhiên hoặc từ quá trình giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm làm việc. Dưới đây là một số kỹ năng hàng đầu để các giảng viên y tá có thể thêm vào sơ yếu lý lịch:

Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp giữa cá nhân

Các giảng viên y tá sử dụng kỹ năng giao tiếp rộng rãi để thường xuyên làm việc với nhiều người trong suốt cả ngày, bao gồm sinh viên, bệnh viện hoặc nhân viên y tế và bệnh nhân. Thông thường, bạn cũng có thể sử dụng khả năng giao tiếp để làm cho các thuật ngữ y tế phức tạp và các vấn đề chủ đề để sinh viên dễ hiểu hơn. Cố gắng làm nổi bật các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân trong sơ yếu lý lịch của bạn để chứng minh khả năng làm việc nhịp nhàng với các tính cách khác nhau hoặc sự nhạy cảm với các nhu cầu khác nhau.

Khả năng lãnh đạo

Các giảng viên y tá chịu trách nhiệm dẫn dắt, hướng dẫn và tư vấn cho học sinh trong cả môi trường lâm sàng và lớp học. Thể hiện kinh nghiệm ở các vị trí lãnh đạo và các kỹ năng bạn đã phát triển và áp dụng từ những vai trò đó, chẳng hạn như ra quyết định và duy trì sự bình tĩnh trước áp lực, có thể gây ấn tượng với các nhà quản lý tuyển dụng khi được nêu trên sơ yếu lý lịch.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

Vì các giảng viên điều dưỡng có một số nhiệm vụ phải hoàn thành trong ngày, chẳng hạn như viết tài liệu giáo dục, phát triển chương trình giảng dạy và cập nhật kế hoạch chăm sóc bệnh nhân, họ phải có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian cao. Điều này đảm bảo họ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ theo thời hạn tương ứng và giữ cho các tài liệu được sắp xếp một cách có tổ chức và dễ dàng truy xuất.

Mẫu sơ yếu lý lịch giảng viên y tá

Làm theo mẫu này bằng cách thêm thông tin của riêng bạn để viết sơ yếu lý lịch giảng viên y tá hiệu quả:

[Tên của bạn] [Số điện thoại của bạn] [Địa chỉ email của bạn]

[Địa chỉ gửi thư tùy chọn]

Tóm tắt chuyên môn

[Bao gồm một đến hai câu mô tả kỹ năng điều dưỡng, kinh nghiệm của bạn và các bằng cấp của giảng viên y tá khác giúp bạn phù hợp nhất với vai trò này.]

Lịch sử công việc

[Chức danh] [Tên công ty]

[Thành phố và tiểu bang], [ngày làm việc trong vai trò này]

[Công việc hoặc thành tích đã hoàn thành trong thời gian bạn đảm nhận vai trò 1]
[Công việc hoặc thành tích đã hoàn thành trong thời gian bạn đảm nhận vai trò 2]
[Công việc hoặc thành tích đã hoàn thành trong thời gian bạn đảm nhận vai trò 3]

Kỹ năng

[Kỹ năng cứng hoặc mềm 1]
[Kỹ năng cứng hoặc mềm 2]
[Kỹ năng cứng hoặc mềm 3]

Học vấn

[Cơ sở giáo dục đã theo học], [bằng cấp bạn đạt được]

[Thành phố và tiểu bang], [ngày bạn theo học tại trường này]

Giấy chứng nhận

[Tên chứng nhận], [tháng và năm bạn đạt được chứng nhận này]

Ví dụ về sơ yếu lý lịch của giảng viên y tá

Sử dụng ví dụ này về sơ yếu lý lịch của giảng viên y tá làm tài liệu tham khảo khi viết sơ yếu lý lịch của riêng bạn:

Elizabeth Rhyme (555) 555-5555elizabeth.rhyme@email.com

4444 Wilson Ln, Chicago, Illinois

Tóm tắt chuyên môn

Giảng viên y tá được chứng nhận với năm năm kinh nghiệm trong các vai trò giáo dục chăm sóc sức khỏe và kiến ​​thức sâu rộng trong việc điều phối và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của bệnh nhân và tổ chức các nguồn lực của chương trình. Cam kết mang đến một chương trình giảng dạy và lý thuyết hiệu quả cho tất cả học viên.

Lịch sử công việc

Giảng viên Đại học Đông Nam Á, Chicago, Illinois

Tháng 11/ 2019 – Hiện tại

Phát triển và hướng dẫn năng lực cho các chương trình lâm sàng mới bậc cao học và giúp duy trì năng lực cho nhân viên bệnh viện hiện tại

Hình mẫu hoàn hảo cho tất cả nhân viên

Là nguồn lực đáng tin cậy cho sinh viên, bệnh nhân và gia đình

Phát triển và duy trì chương trình giảng dạy cốt lõi cho định hướng lâm sàng mới tốt nghiệp phù hợp với các yêu cầu của luật định và thể chế

Tạo, thực hiện và đánh giá nhu cầu học tập thông qua dữ liệu thu thập từ nhân viên, quản lý điều dưỡng và các chỉ số bệnh nhân

Giảng viên tại phòng ER

Trung tâm Y tế WestwoodMadison, Wisconsin

Tháng 5/2017 – Tháng 11/2019

Nhân viên bệnh viện được hướng dẫn và giáo dục về phương pháp điều trị và quy trình chăm sóc bệnh nhân.

Các quy trình và sổ tay đào tạo đã được viết cho nhân viên bệnh viện

Tư vấn cho y tá sinh viên về các mục tiêu cụ thể để cải thiện hiệu suất trong môi trường lâm sàng phòng ER.

Phối hợp với nhân viên điều dưỡng cấp cứu chấn thương nghề nghiệp, dịch bệnh, bệnh tật và truyền thuốc qua đường tĩnh mạch khi cần thiết

Thực hiện các buổi học hàng tuần cho y tá và sinh viên thực tập và có hướng dẫn về lý thuyết và thực hành cũng như việc triển khai chúng vào môi trường lâm sàng cấp cứu

Các lĩnh vực cải tiến được xác định dựa trên phân tích dữ liệu và điều chỉnh chương trình và tài liệu khóa học cho phù hợp

Học vấn

Đại học Viking UniversityMadison, Wisconsin, Tháng 9/2013 – 2017

Cử nhân Khoa học Điều dưỡng

Đại học Đông Nam Chicago, Illinois, Tháng 9/2017 – Tháng 9/2019

Thạc sĩ Khoa học Điều dưỡng

Chứng nhận

Giấy phép Điều dưỡng đã đăng ký Đại học Viking, 2017

__________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

  • Bài viết gốc: www.indeed.com
  • Người dịch: Nguyễn Quỳnh Anh
  • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Quỳnh Anh – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=73894

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/