Cách Viết Sơ Yếu Lịch Của Một Doanh Nhân (Có Kèm Theo Mẫu Và Ví Dụ)

Nếu bạn là một doanh nhân đầy sự tham vọng và đang mong muốn ứng tuyển vào một công việc có liên quan đến kinh doanh, thì một khởi đầu tuyệt vời là viết một bản sơ yếu lý lịch của một doanh nhân ấn tượng. Một sơ yếu lý lịch được viết tốt có thể giúp bạn thể hiện các kỹ năng và kinh nghiệm mạnh mẽ của mình trong lĩnh vực kinh doanh và giúp bạn đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về sơ yếu lý lịch của một doanh nhân là gì và cách viết sơ yếu lý lịch, bao gồm các mẹo, một mẫu và một ví dụ.

Sơ yếu lý lịch của một doanh nhân là gì?

Sơ yếu lý lịch của một doanh nhân là một tài liệu liệt kê mục tiêu nghề nghiệp, học vấn và kinh nghiệm làm việc có liên quan của ứng viên mà họ có thể sử dụng để ứng tuyển vào vị trí doanh nhân mở tại một doanh nghiệp hoặc công ty.

Cách viết sơ yếu lý lịch của doanh nhân

Dưới đây là năm bước bạn có thể làm để viết sơ yếu lý lịch doanh nhân của mình:

Nêu thông tin liên hệ của bạn và thông tin xác thực có liên quan: Việc nêu thông tin liên hệ của bạn cùng với bất kỳ thông tin đăng nhập nào có liên quan ở đầu sơ yếu lý lịch của bạn có thể giúp nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn biết ngay bạn là ai và liệu bạn có giữ bất kỳ vị trí hoặc bằng cấp nào phù hợp với công việc đang làm hay không.

Viết một bản tóm tắt nghề nghiệp ngắn gọn: Bước tiếp theo trong việc tạo ra một sơ yếu lý lịch của một doanh nhân mạnh mẽ là viết một bản tóm tắt nghề nghiệp ngắn gọn và đầy đủ thông tin và khách quan. Đây là một phần ngắn, vài câu nêu một số kinh nghiệm làm việc và kỹ năng phù hợp nhất mà bạn có liên quan đến vị trí đang tuyển dụng.

Xác định kỹ năng kinh doanh của bạn: Trong phần tiếp theo của sơ yếu lý lịch, điều quan trọng là làm nổi bật các kỹ năng sẽ quan trọng nhất đối với nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn. Cân nhắc viết các kỹ năng của bạn ở định dạng danh sách dấu đầu dòng bằng cách sử dụng các câu ngắn gọn. Điều này có thể giúp nhà tuyển dụng biết bạn và bộ kỹ năng của bạn một cách ngắn gọn và nhanh chóng.

Liệt kê kinh nghiệm làm việc có liên quan: Tiếp theo, liệt kê kinh nghiệm làm việc có liên quan của bạn trong một phần mới. Nó có thể hữu ích cho nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn nếu bạn sắp xếp qua danh sách đầy đủ kinh nghiệm làm việc và tìm hai đến ba vị trí có ảnh hưởng nhất mà bạn đã nắm giữ phù hợp với công việc đang mở. Điều này cho phép nhà tuyển dụng nhìn thấy kinh nghiệm kinh doanh mạnh mẽ của bạn trong khi vẫn duy trì độ dài sơ yếu lý lịch ngắn.

Liệt kê trình độ học vấn và bằng cấp của bạn: Ở cuối bản lý lịch của bạn, điều quan trọng là phải liệt kê trình độ học vấn của bạn, bằng cấp bạn có thể có và bất kỳ khóa đào tạo kinh doanh chính thức nào khác mà bạn đã nhận được. Trong phần này, chỉ cần nêu tổ chức hoặc trường đại học nơi bạn được đào tạo, ngày hoàn thành và tiêu đề của bất kỳ chứng chỉ hoặc bằng cấp nào mà bạn có từ cơ sở đó.

Mẹo viết sơ yếu lý lịch doanh nhân

Dưới đây là một số mẹo khác bạn có thể sử dụng để giúp bạn viết sơ yếu lý lịch của một doanh nhân mạnh mẽ:

Chọn một thông tin đăng nhập chính

Khi liệt kê các thông tin đăng nhập ở đầu sơ yếu lý lịch của bạn, điều quan trọng là chọn một thông tin mà bạn cảm thấy là đáng chú ý nhất cho công việc bạn đang ứng tuyển và liệt kê ở đầu cùng với tên của bạn. Bạn sẽ có cơ hội liệt kê những kinh nghiệm công việc khác sau này trong sơ yếu lý lịch. Chỉ chọn một thông tin đăng nhập để liệt kê ở trên cùng với tên của bạn có thể cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn biết cách viết một sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp và bạn hiểu công việc đang tìm kiếm những kinh nghiệm gì.

Ví dụ: nếu bạn biết rằng công ty bạn đang ứng tuyển đang tìm kiếm một giám đốc kinh doanh và đó là chức danh bạn đang nắm giữ ở công việc hiện tại, bạn có thể nêu rõ trên sơ yếu lý lịch của mình: Harold Buchanan, Giám đốc kinh doanh. Điều này có thể ngay lập tức cho nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn thấy rằng bạn có kinh nghiệm cho công việc.

Trực tiếp trong phần tóm tắt chuyên môn của bạn

Ở phần cuối của bản tóm tắt chuyên môn, bạn cũng cần nêu rõ tên của công ty hoặc tổ chức mà bạn đang ứng tuyển và vị trí mà bạn đang tìm kiếm. Điều này có thể cho nhà tuyển dụng biết rằng bạn nghiêm túc với công việc và bạn đã điều chỉnh sơ yếu lý lịch của mình cho phù hợp với công ty và vị trí này.

Ví dụ: Tìm cách sử dụng 16 năm kinh nghiệm kinh doanh của tôi tại Breakman Corp. bằng cách tăng cường phát triển sản phẩm mới với vị trí Giám đốc sản phẩm.

Làm nổi bật thành tích học tập

Nói chung, phần học vấn của sơ yếu lý lịch khá ngắn. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ thành tích hoặc điểm nổi bật nào liên quan đến giáo dục mà bạn cảm thấy là quan trọng đối với công việc bạn đang ứng tuyển, hãy nhớ nêu rõ chúng bên dưới trình độ học vấn được liệt kê của bạn. Nếu bạn là sinh viên mới tốt nghiệp và có ít kinh nghiệm làm việc, bạn có thể đặt phần học vấn của mình lên đầu tiên và phần kinh nghiệm làm việc cuối cùng trong sơ yếu lý lịch của bạn để chuyển trọng tâm từ kinh nghiệm sang đào tạo của bạn.

Sử dụng số và tỷ lệ phần trăm

Khi viết sơ yếu lý lịch, có thể hữu ích nếu liệt kê bất kỳ thay đổi hoặc ảnh hưởng quan trọng nào bạn đã có trong công việc trước đây của mình bằng cách nêu chúng dưới dạng con số hoặc tỷ lệ phần trăm. Điều này có thể giúp chứng minh các kỹ năng kinh doanh của bạn thành một định dạng dễ đọc cho các nhà tuyển dụng tiềm năng và cũng cho họ thấy bạn có thể ảnh hưởng tích cực đến công ty hoặc doanh nghiệp của họ như thế nào.

Ví dụ: Doanh số bán hàng tăng 32% trong sáu tháng.

Viết bằng ngôn ngữ đầy cảm hứng và sáng tạo

Một trong những điều khiến các doanh nhân được săn đón trong giới kinh doanh chính là cách suy nghĩ sáng tạo và độc đáo của họ. Có thể hữu ích khi thể hiện tư duy sáng tạo này bằng cách sử dụng ngôn ngữ tích cực và cụ thể khi mô tả các kỹ năng của bạn.

Ví dụ: trong phần kỹ năng trong sơ yếu lý lịch của bạn, thay vì nói “Doanh nhân làm việc chăm chỉ”, hãy cân nhắc nói điều gì đó như “Nguyên tắc kinh doanh mạnh mẽ với sự cống hiến để nâng cao doanh số bán hàng của công ty”.

Điều chỉnh sơ yếu lý lịch của bạn cho phù hợp với một công ty hoặc vị trí cụ thể

Khi soạn thảo sơ yếu lý lịch của bạn, có thể hữu ích nếu bạn điều chỉnh nó phù hợp với vị trí mà bạn đang tìm kiếm. Bạn không chỉ có thể đề cập đến công ty theo tên trong bản tóm tắt chuyên môn của mình mà còn có thể xem xét nghiên cứu công ty bạn đang ứng tuyển để xem họ có chuyên về bất kỳ lĩnh vực hoặc lĩnh vực kinh doanh nào không. Sau đó, trong sơ yếu lý lịch, bạn có thể nhấn mạnh các kỹ năng và thành tích của bản thân có thể liên quan đến những chuyên môn đó.

Việc chỉ định đơn xin việc của bạn có thể cho nhà tuyển dụng tiềm năng thấy sự cống hiến của bạn đối với công việc cũng như kỹ năng và kinh nghiệm của bạn có thể hoạt động tốt với công ty của họ như thế nào.

Mẫu sơ yếu lý lịch của một doanh nhân

Đây là một mẫu bạn có thể sử dụng để viết sơ yếu lý lịch doanh nhân của riêng mình:

[Tên] [Họ], [Thông tin đăng nhập] [Địa chỉ cá nhân] [Địa chỉ email]

[Số điện thoại]

Tiểu sử chuyên môn

[Bản tóm tắt chuyên môn]

Kỹ năng

[kỹ năng được liệt kê]

[kỹ năng được liệt kê]

[kỹ năng được liệt kê]

Kinh nghiệm làm việc [Chức danh] [Ngày bắt đầu] – [Ngày kết thúc]

[Tên công ty hoặc tổ chức], [Vị trí của công ty]

[Trách nhiệm hoặc thành tích được liệt kê]

[Trách nhiệm hoặc thành tích được liệt kê]

Giáo dục [Tên trường đại học hoặc tổ chức]

[Tiêu đề của bằng cấp hoặc chứng chỉ] [Ngày đạt được]

[Thành tích được liệt kê]

Ví dụ về sơ yếu lý lịch của một doanh nhân

Dưới đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch của một doanh nhân mà bạn có thể xem lại:

Angie Singleton, MBA587 Cooper St., Apt 304Milwaukee, WI 53211asingleton@email.com

414-555-8983

Tóm tắt chuyên nghiệp Doanh nhân tận tâm với tám năm kinh nghiệm. Được đào tạo về quản lý kinh doanh và marketing. Đang tìm kiếm vị trí Giám đốc Kinh doanh tại Công ty Midwestern Variance.

Kỹ năng

Khả năng tăng khả năng tiếp cận bán hàng lên 10%

Hiểu biết sâu sắc về phân tích kinh doanh

Người giao tiếp cá nhân mạnh mẽ và người chơi trong nhóm

Khả năng lắng nghe và kết hợp ý kiến ​​của các thành viên trong nhóm

Kinh nghiệm làm việc Tư vấn phát triển, 2014 – Hiện tại

Largo Incorporated, Madison, WI

Hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng của công ty

Làm việc với các thành viên trong nhóm để tăng lợi nhuận của công ty lên 10% mỗi năm

Tập trung vào hoạt động tiếp thị của công ty để có được năm khách hàng mới mỗi quý

Tổng Giám đốc, 2010–2014

Tartuffe Investments, Sheboygan, WI

Nhân viên được quản lý và hỗ trợ thông qua bảng lương, phúc lợi và nhiệm vụ hàng ngày

Làm việc với Giám đốc điều hành và giám đốc điều hành để thuê các nhà đầu tư có ảnh hưởng

Được hỗ trợ trong tất cả các trách nhiệm nhân sự

Giáo dục Đại học Wisconsin – Madison, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 2010 Đại học Wisconsin – Milwaukee

Cử nhân Khoa học Tiếp thị Kinh doanh, 2008

———————–

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẽ vô cùng bổ ích.

Theo:  www.indeed.com

Người dịch: Huỳnh Trần Thanh Ngân

Khi chia sẽ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Huỳnh Trần Thanh Ngân – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=77971

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/