Cách Viết Mục Tiêu Sơ Yếu Lý Lịch Kỹ Thuật Viên Dược Nội Trú

Kỹ thuật viên dược nội trú là người hỗ trợ cho các dược sĩ tại các khoa dược của bệnh viện, trung tâm y tế. Nhiệm vụ của họ bao gồm giám sát kho dược, yêu cầu cung cấp thuốc mới, kê đơn và xác minh thông tin bảo hiểm. Nếu bạn đang ứng tuyển vào các vị trí kỹ thuật viên dược nội trú tại các cơ sở y tế địa phương, mục tiêu lý lịch tốt có thể mang lại cho bạn lợi thế trong quá trình tuyển dụng.

💥Mục tiêu sơ yếu lý lịch kỹ thuật viên dược nội trú là gì?

Mục tiêu lý lịch kỹ thuật viên dược nội trú là một phần trong sơ yếu lý lịch của bạn tóm tắt từ một đến ba câu nêu ra các mục tiêu chính của bạn cho vị trí kỹ thuật viên dược nội trú. Phần này cũng nêu bật một số kỳ vọng mà bạn hy vọng đạt được ở vị trí mà bạn ứng tuyển. Bạn có thể đặt phần này ở đầu sơ yếu lý lịch của mình, sau thông tin liên hệ của bạn và trước kinh nghiệm chuyên môn của bạn.

💥Tại sao các mục tiêu lý lịch lại quan trọng đối với kỹ thuật viên dược nội trú?

Mục tiêu sơ yếu lý lịch có thể giúp các ứng viên thể hiện trình độ của mình cho nhà tuyển dụng của bệnh viện thấy rằng họ phù hợp với vị trí đó. Các nhà quản lý tuyển dụng có thể nhận được nhiều đơn xin việc cho một vị trí kỹ thuật viên dược nội trú, vì vậy họ có thể chỉ dành một khoảng thời gian ngắn để xem xét lý lịch của từng ứng viên. Bằng cách tóm tắt các bằng cấp chính của mình và đặt chúng ở gần phần đầu của sơ yếu lý lịch, ứng viên có thể phân biệt mình với các ứng viên khác và thu hút người quản lý tuyển dụng đọc phần còn lại của đơn xin việc của họ. Một mục tiêu lý lịch tài năng có thể giúp ứng viên nhận được một cuộc phỏng vấn hoặc chọn lựa qua gọi điện thoại.

💥Cách viết mục tiêu sơ yếu lý lịch kỹ thuật viên dược nội trú trong 5 bước

Dưới đây là năm bước bạn có thể thực hiện để viết sơ yếu lý lịch cho vị trí kỹ thuật viên dược nội trú:

1. Ghi chú vào bản mô tả công việc

Một người tìm việc đang ứng tuyển vào nhiều vị trí kỹ thuật viên dược nội trú có thể soạn thảo các mục tiêu sơ yếu lý lịch tùy chỉnh cho từng công việc. Trước khi bạn bắt đầu viết mục tiêu sơ yếu lý lịch của mình, hãy đọc lại mô tả công việc cho vị trí mong muốn của bạn. Ghi chú lại bất kỳ trách nhiệm và yêu cầu nào mà mô tả công việc đề cập để đảm bảo rằng mục tiêu sơ yếu lý lịch của bạn đáp ứng nhu cầu của người quản lý tuyển dụng. Ví dụ, nếu mô tả công việc đề cập đến kỹ năng tổ chức nhiều lần, bạn có thể đề cập đến điểm mạnh của bản thân trong lĩnh vực đó.

2. Xây dựng danh sách các bằng cấp

Tiếp theo, bạn có thể sử dụng sơ yếu lý lịch của mình để tạo danh sách các bằng cấp của bạn. Chúng có thể bao gồm các kỹ năng về dược phẩm mà bạn có thể thực hiện, chẳng hạn như cấp phát thuốc và giám sát hàng tồn kho. Bạn cũng có thể đề cập đến bất kỳ chứng chỉ nào bạn đã kiếm được và các kỹ năng,kỹ thuật bạn có như nhập dữ liệu và lưu trữ hồ sơ. Bởi vì các kỹ thuật viên dược có thể có nhiều nền tảng giáo dục khác nhau, bạn cũng có thể đưa ra bất kỳ bằng cấp nào bạn đã kiếm được, điều này có thể mang lại lợi thế cho bạn trong quá trình tuyển dụng. Nếu bạn đang nộp đơn cho nhiều công việc, bạn có thể sử dụng danh sách các tiêu chuẩn này để tùy chỉnh từng mục tiêu của mình.

3. Chọn các đặc điểm chính

Khi bạn đã có danh sách các bằng cấp của mình, bạn có thể chọn những bằng cấp phù hợp với yêu cầu và trách nhiệm của bản mô tả công việc. Trong khi bản lý lịch đầy đủ liệt kê tất cả các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn, bản tóm tắt sơ yếu lý lịch chứa một vài bằng cấp chính có liên quan trực tiếp đến vị trí mà bạn hy vọng sẽ nhận được. Chọn một bộ kỹ năng cân bằng, bao gồm một số đặc điểm tính cách, một số kỹ năng kỹ thuật và bất kỳ chứng nhận hoặc thành tích nào khác mà bạn đã kiếm được. Bằng cách bao gồm một loạt các bằng cấp, bạn có thể cho người quản lý tuyển dụng thấy sự đa năng của bạn, điều này có thể khiến bạn trở thành một ứng cử viên sáng giá hơn.

4. Xác định một số mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu sơ yếu lý lịch cũng bao gồm một số mục tiêu nghề nghiệp của ứng viên khi nhận được công việc trong khoa dược bệnh viện, học các kỹ năng mới, trở thành kỹ thuật viên dược cao cấp hoặc giúp đỡ bệnh nhân. Các nhà quản lý tuyển dụng thường thích các ứng viên có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng vì họ có thể có mức độ hài lòng cao hơn tại nơi làm việc, điều này có thể cải thiện hiệu suất của họ. Các mục tiêu nghề nghiệp của bạn cũng có thể cho người quản lý tuyển dụng thấy tiềm năng thăng tiến của bạn, điều này có thể giúp ích cho việc ứng cử của bạn. Đối với mỗi mục tiêu lý lịch, hãy chọn một hoặc hai mục tiêu chuyên môn chính mà bạn có thể đạt được ở vị trí đó.

5. Soạn thảo và sửa đổi mục tiêu lý lịch kỹ thuật viên dược nội trú của bạn

Cuối cùng, bạn có thể kết hợp các bằng cấp và mục tiêu nghề nghiệp đã chọn của mình vào một mục tiêu sơ yếu lý lịch. Bạn có thể sử dụng kết hợp các câu hoàn chỉnh và các đoạn trong phần này. Bạn cũng có thể sử dụng gạch đầu dòng nếu điều đó giúp bạn truyền đạt thông tin một cách ngắn gọn. Khi bạn đã hoàn thành bản nháp đầu tiên của mục tiêu sơ yếu lý lịch, hãy cân nhắc hỏi bạn bè, bạn cùng lớp hoặc thành viên gia đình để xin nhận xét. Nhận xét của họ có thể giúp bạn cải thiện sự lựa chọn và cấu trúc từ ngữ của bạn. Sau khi bạn đã sửa đổi mục tiêu sơ yếu lý lịch của mình, hãy thêm nó vào sơ yếu lý lịch của bạn giữa thông tin liên hệ và kinh nghiệm làm việc của bạn.

💥Mẹo để viết mục tiêu sơ yếu lý lịch kỹ thuật viên dược nội trú

Dưới đây là một số chiến lược có thể giúp bạn viết một bản sơ yếu lý lịch ấn tượng cho vị trí kỹ thuật viên dược nội trú:

Bắt đầu với bằng cấp tốt nhất của bạn

Khi bạn viết mục tiêu sơ yếu lý lịch của mình, trước tiên bạn có thể liệt kê bằng cấp phù hợp nhất của mình để phân biệt sơ yếu lý lịch của bạn với các ứng viên khác. Bằng cấp này có thể là một kỹ năng cụ thể, độ dài sự nghiệp của bạn, chứng chỉ hoặc bằng cấp từ một trường danh tiếng. Nó cũng có thể là thông tin về kinh nghiệm trước đây, chẳng hạn như việc làm trước đây tại một loại bệnh viện tương tự. Bạn có thể chọn một bằng cấp khác nhau cho mỗi công việc, tùy thuộc vào yêu cầu của vị trí đó. Ví dụ, một kỹ thuật viên dược đang ứng tuyển vào một vị trí cấp cao tại một bệnh viện có thể nhấn mạnh rằng họ đã làm việc trong lĩnh vực này được bao lâu.

Sử dụng kinh nghiệm giáo dục và đào tạo nếu cần thiết

Trong khi các kỹ thuật viên dược nội trú có kinh nghiệm có thể đề cập đến số năm kinh nghiệm của họ hoặc các vị trí trước đây, các kỹ thuật viên mới tốt nghiệp hoặc mới bắt đầu có thể nhấn mạnh các kỹ năng họ đã học được trong các chương trình đào tạo hoặc cấp bằng của họ. Những ứng viên này có thể bao gồm điểm trung bình cao, bất kỳ chương trình chứng nhận hoặc danh hiệu tốt nghiệp nào mà họ đã hoàn thành. Họ cũng có thể mô tả các quy trình khác nhau mà họ đã học để thực hiện hoặc các loại cơ sở vật chất mà họ được đào tạo trong quá trình trải nghiệm thực địa của họ. Nếu bạn đang bắt đầu sự nghiệp của mình, bạn cũng có thể nhấn mạnh sự háo hức học hỏi và phát triển các kỹ năng của mình.

Nhấn mạnh các kỹ năng mềm

Trong khi các kỹ thuật viên dược nội trú sử dụng các kỹ năng kỹ thuật trong công việc của họ, chẳng hạn như đo, đếm và lưu trữ hồ sơ, họ cũng sử dụng các kỹ năng mềm trong tương tác với bệnh nhân, nhân viên bệnh viện và nhà cung cấp. Kỹ năng mềm là những đặc điểm tính cách có thể làm cho các chuyên gia làm việc hiệu quả hơn, như kỹ năng giao tiếp, sắp xếp thứ tự ưu tiên, tổ chức và đồng cảm. Các nhà quản lý tuyển dụng có thể thích những ứng viên có kỹ năng mềm tốt vì kỹ năng này của họ có thể giúp họ làm việc với nhiều người, giải quyết vấn đề và chủ động. Họ cũng có thể có nhiều tiềm năng để thăng tiến hơn.

💥20 ví dụ giúp kỹ thuật viên dược nội trú hoàn thành mục tiêu trong sơ yếu lý lịch

Dưới đây là 20 ví dụ về mục tiêu sơ yếu lý lịch cho vị trí kỹ thuật viên dược nội trú mà bạn có thể sử dụng để viết cho riêng mình:

 • Kỹ thuật viên dược có kinh nghiệm đang tìm kiếm một vị trí toàn thời gian như một kỹ thuật viên dược nội trú nâng cao tại Bệnh viện Mt. Seymour. Có tổ chức, bài bản và siêng năng, với kỹ năng giao tiếp tuyệt vời và mong muốn giúp đỡ bệnh nhân và các chuyên gia dược phẩm. Thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
 • Kỹ thuật viên dược với năm năm kinh nghiệm tại các bệnh viện và phòng khám cộng đồng đang tìm việc làm kỹ thuật viên dược nội trú ca đêm tại Bệnh viện Cộng đồng Hillgrove. Có kỹ năng ghi chép sổ sách, theo dõi thuốc và bảo quản hàng tồn kho. Kỹ năng giao tiếp cá nhân xuất sắc và động lực để tiếp tục học hỏi.
 • Sinh viên tốt nghiệp trường dược gần đây mong muốn có một vị trí toàn thời gian như một kỹ thuật viên dược nội trú cơ sở để phát triển các kỹ năng chính dưới sự hướng dẫn của các nhân viên dược giàu kinh nghiệm.
 • Chuyên gia dược với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dược bán lẻ đang tìm kiếm một thử thách mới với tư cách là kỹ thuật viên dược nội trú tại Trung tâm Y tế Hành trình Mới. Có kỹ năng xác minh đơn thuốc, dự trữ hàng tồn kho, kết hợp thuốc và dịch vụ khách hàng. Tỉ mỉ, chăm chỉ và giàu lòng nhân ái.
 • Kỹ thuật viên dược với hơn bốn năm kinh nghiệm trong nghiên cứu dược phẩm đang tìm kiếm một vị trí toàn thời gian nơi tôi có thể sử dụng các kỹ năng của mình để giúp đỡ bệnh nhân và các chuyên gia y tế. Định hướng chi tiết, có kỹ năng tổ chức và giao tiếp cá nhân mạnh mẽ. Sẵn sàng làm việc ca đêm khi cần thiết.
 • Kỹ thuật viên dược được chứng nhận NHA với hơn sáu năm kinh nghiệm trong môi trường bệnh viện đang tìm kiếm một thách thức mới trong khoa dược tại Bệnh viện Trung tâm Williamsburg. Có kỹ năng pha chế và giám sát nguồn cung cấp thuốc, giáo dục bệnh nhân về sử dụng thuốc và hỗ trợ bác sĩ và nhân viên hành chính. Có tổ chức, nhân ái và tích cực.
 • Sinh viên hiện tại của trường dược với điểm trung bình 3.75 mong muốn được thực tập trong ngành dược nội trú tại Trung tâm Y tế Đại học Blackwood. Háo hức, tận tâm và có tổ chức. Thông thạo tiếng Anh, giao tiếp tiếng Tây Ban Nha.
 • Kỹ thuật viên dược có kinh nghiệm với năm năm trong lĩnh vực này mong muốn có một vị trí toàn thời gian là kỹ thuật viên dược nội trú tại Trung tâm Y tế Upwood. Được chứng nhận bởi Hội đồng Chứng nhận Kỹ thuật viên Dược và quen thuộc với các thủ tục của bệnh viện và các đơn thuốc thông thường cho bệnh nhân chấn thương và ung thư. Định hướng vào kết quả, với kỹ năng giao tiếp và kỹ thuật mạnh mẽ.
 • Kỹ thuật viên dược bán lẻ với bảy năm kinh nghiệm mong muốn chuyển sang thực hành tại bệnh viện với tư cách là kỹ thuật viên dược nội trú. Quen thuộc với các tương tác thuốc, quy trình pha chế và hệ thống kiểm kê. Kỹ năng kỹ thuật, giao tiếp và kỹ năng giao tiếp cá nhân mạnh mẽ.
 • Summa xuất sắc tốt nghiệp Trường Dược của Blue Valley College đang tìm kiếm một vị trí toàn thời gian với tư cách là kỹ thuật viên dược nội trú tại Bệnh viện River Gorge. Nhân ái, có tổ chức và mong muốn học hỏi các kỹ năng mới. Quen thuộc với các họ thuốc chính, tác dụng phụ, bảo hiểm và quy trình gộp.
 • Kỹ thuật viên dược với ba năm kinh nghiệm tại các phòng khám cộng đồng nông thôn mong muốn có được vị trí là kỹ thuật viên dược cấp cơ sở tại một cơ sở y tế sáng tạo. Thông thuộc nhiều loại thuốc thông thường, có kỹ năng hỗ trợ và dịch vụ khách hàng. Có chuyên môn kỹ thuật vững vàng để hỗ trợ quá trình nhập dữ liệu.
 • Kỹ thuật viên Dược được Chứng nhận (PTCB) tìm kiếm việc làm toàn thời gian trong khoa dược bệnh viện. Giao tiếp và lãnh đạo xuất sắc, có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Có kinh nghiệm đo lường thuốc, theo dõi hàng tồn kho và duy trì hệ thống nhập liệu.
 • Kỹ thuật viên dược với sáu năm kinh nghiệm trong các dịch vụ nội trú của bệnh viện đang tìm kiếm vị trí kỹ thuật viên dược cao cấp tại Trung tâm Ung thư Đa khoa Mercy. Có kỹ năng giám sát và phân phối nhiều loại dược phẩm, bao gồm cả các chất được kiểm soát. Một công nhân nhanh nhẹn và nhà lãnh đạo bẩm sinh.
  Chuyên gia dược lành nghề đang tìm kiếm vị trí kỹ thuật viên dược nâng cao tại
 • Bệnh viện Mars Hill. Một nhà lãnh đạo định hướng theo nhóm với kỹ năng giao tiếp và giao tiếp cá nhân tuyệt vời, tận tâm phục vụ nhu cầu của các bác sĩ và dược sĩ. Mong muốn chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm với các kỹ thuật viên dược cơ sở.
 • Chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ dược mong muốn có vị trí toàn thời gian trong khoa nội dược. Có kỹ năng đo lường và pha chế nhiều loại thuốc, theo dõi lượng hàng tồn kho và lưu giữ hồ sơ chi tiết. Thông thạo ngôn ngữ ký hiệu Anh và Mỹ.
 • Kỹ thuật viên dược với 15 năm kinh nghiệm trong nhiều cơ sở đang tìm kiếm vị trí bán thời gian là kỹ thuật viên trưởng ca dược tại Bệnh viện Ngôi Sao Lớn. Được chứng nhận NHA, với kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ dược phẩm trong phòng thí nghiệm và dịch vụ khách hàng. Háo hức, tận tâm và có tổ chức.
 • Chuyên gia lành nghề, tận tâm với bốn năm kinh nghiệm làm kỹ thuật viên dược nội trú mong muốn có được vị trí kỹ thuật viên dược nâng cao toàn thời gian tại Trung tâm Ung thư Hill Tree. Có kỹ năng pha chế thuốc, giải thích hướng dẫn liều lượng, làm việc với bác sĩ và giám sát hàng tồn kho. Kỹ năng giao tiếp và kỹ thuật tốt.
 • Gần đây tốt nghiệp trường Cao đẳng Dược Stars Branch đang tìm kiếm vị trí là một kỹ thuật viên dược nội trú cơ sở trong mạng lưới Bệnh viện Cộng đồng Stars Branch. Có kỹ năng cao trong việc kiểm đếm hàng tồn kho, đo lường và cấp phát thuốc, ghi chép chi tiết và giao tiếp với bác sĩ. Kỹ năng máy tính xuất sắc cho các công việc nhập dữ liệu.
 • Chuyên gia quản lý bệnh viện tận tâm, có tổ chức với sáu năm kinh nghiệm trong việc nhập dữ liệu và quản lý bảo hiểm đang tìm kiếm những thách thức mới với tư cách là kỹ thuật viên dược nội trú. Quen thuộc với các quy trình cấp phát và tương tác thuốc đối với các loại thuốc thông thường. Háo hức tìm hiểu kiến ​​thức mới và sử dụng các kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân của tôi để giúp đỡ bệnh nhân và bác sĩ.
 • Kỹ thuật viên Dược được Chứng nhận PTCB với nhiều năm kinh nghiệm trong các phòng khám phục hồi chức năng mong muốn có vị trí toàn thời gian với tư cách là kỹ thuật viên dược nội trú tại Trung tâm Y tế Lone Hill. Có kinh nghiệm pha chế thuốc và kiểm đếm lượng hàng tồn kho. Có kỹ năng trong các công việc văn thư và hành chính, chẳng hạn như nhập dữ liệu và xác minh bảo hiểm.

____________________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nông Thị Yến
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là: “Nông Thị Yến- Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=76225

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network