Cách Viết Bản Tóm Tắt Quản Lý Bảng Lương

Quản lý bảng lương là một lĩnh vực thú vị nơi mà bạn có cơ hội làm việc với những dữ liệu tài chính phức tạp và có tổ chức. Có một bản tóm tắt hiệu quả có thể giúp bạn thể hiện trình độ chuyên môn tới những nhà tuyển dụng tiềm năng và làm rõ khả năng của bạn có thể đảm nhận được mọi trách nhiệm quản lý bảng lương. Học cách viết một bản tóm tắt quản lý bảng lương trước khi chuẩn bị đơn ứng tuyển là điều quan trọng để tăng cơ hội được nhận phỏng vấn và được cân nhắc cho vị trí lãnh đạo của bộ phận tài chính.

💥Người quản lý bảng lương là gì?

Một quản lý bảng lương là người chuyên nghiệp điều phối tiền lương hàng tháng cho bộ phận nhân viên. Họ lập hệ thống quyết định số lượng chính xác cần phải trả cho mỗi người, đúng tiến độ trả lương, quản lý tài chính trong tài khoản trả lương và phối hợp hậu cần tính thuế, lợi nhuận và những khoản khấu trừ. Quản lý bảng lương làm việc thân cận với những nhân viên bộ phận nhân sự khác để theo dõi những biến đổi trong tỷ lệ tiền lương, cập nhật hệ thống tính toán doanh số nhân viên và đảm bảo mọi người được nhận được số lương thích đáng.

💥Một bản tóm tắt quản lý bảng lương bao gồm những gì?

Nếu bạn muốn nhận được công việc với chức vụ người quản lý bảng lương, hãy xây dựng một bản tóm tắt làm nổi bật trình độ chuyên môn cao của bạn trong lĩnh vực tài chính và nhân sự. Sau đây là một số thông tin những hạng mục quan trọng để liệt kê trong bản tóm tắt của bạn khi ứng tuyển vị trí quản lý bảng lương:

 • Đào tạo bài bản: Mô tả những điểm đặc biệt của cơ quan đào tạo và giáo dục mà bạn theo học, bao gồm bằng đại học và các chứng chỉ liên quan đến xử lý bảng lương hoặc nhân sự. Có ít nhất một tấm bằng cử nhân khối ngành như nhân sự, thương mại, hay tài chính là một yêu cầu phổ biến cho công việc trong lĩnh vực quản lý bảng lương.
 • Kinh nghiệm làm việc: Lịch sử nghề nghiệp của bạn tại các công việc trong quá khứ thường chiếm phần lớn trong bản tóm tắt. Nhấn mạnh bất kỳ công việc, vị trí thực tập hay tình nguyện viên nào liên quan đến quản lý hệ thống bảng lương.
 • Kỹ năng đặc biệt: Trong suốt bản tóm tắt của bạn, hãy đề cập đến trình độ năng lực của bạn với những nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý bảng lương, có thể kể đến như giải quyết hóa đơn, tuân thủ tài chính, bổ sung phần mềm và phát triển nhân sự.
💥Cách viết một bản tóm tắt quản lý bảng lương

Dùng những hướng dẫn dưới đây để chuẩn bị một bản tóm tắt cho vị trí quản lý bảng lương.

1. Viết tiêu đề

Tất cả bản tóm tắt bao gồm một tiêu đề nổi bật tên, họ của bạn và cung cấp chính xác thông tin liên lạc. Viết tên của bạn trong một phông chữ rộng để cung cấp cho những quản lý tuyển dụng nhận diện tài liệu ứng tuyển của bạn một cách dễ dàng. Dưới tên của bạn, viết một địa chỉ email bạn thường xuyên kiểm tra và một số điện thoại mà các nhà tuyển dụng có thể gọi cho bạn để sắp xếp lịch phỏng vấn.

2. Chuẩn bị phần giới thiệu

Viết một phần khái quát hoặc mục tiêu để giới thiệu bản tóm tắt của bạn cho nhà tuyển dụng tiềm năng và giải thích lý do vì sao bạn là một ứng viên sáng giá cho vị trí quản lý bảng lương. Phần mục tiêu từ một đến hai câu nhấn mạnh mục tiêu sự nghiệp của bạn, trong khi phần khái quát là một đoạn văn dài hơn một chút sơ lược tổng quan kinh nghiệm của bạn. Phần mục tiêu thường là lựa chọn lý tưởng nếu bạn thiếu kinh nghiệm, trong khi đó phần tổng quát sẽ là tốt nhất khi bạn có lịch sử sự nghiệp, nhưng chỉ chọn một trong hai để giới thiệu năng lực của bản thân cho chức vụ quản lý bảng lương.

3. Tóm tắt lịch sử làm việc của bạn

Chọn những lịch sử nghề nghiệp liên quan đến vị trí quản lý bảng lương, bao gồm chức vụ công việc, cơ quan, số ngày trúng tuyển và tại chức. Bắt đầu với vị trí gần đây nhất, rồi liệt kê những chức vụ về trước. Khi mô tả công việc của mình, nhấn mạnh những kinh nghiệm bạn đạt được liên quan đến công việc quản lý bảng lương, như phân tích dữ liệu, triển khai hồ sơ mật, làm việc với phần mềm nhân sự và phát triển hệ thống điều khiển tài chính. Bởi vì những người quản lý bảng lương có một vị trí lãnh đạo và thường bao quát các vị trí còn lại, công nhận những tiềm năng lãnh đạo và phát triển qua sự nghiệp của bạn.

4. Đánh giá năng lực

Dành một mục kỹ năng nơi bạn liệt kê những từ khóa mô tả thái độ tích cực trong lĩnh vực tài chính, bảng lương hay thương mại. Trong phần này của bản tóm tắt, mô tả bất kỳ những phần mềm bảng lương cụ thể mà bạn đã từng dùng tại chức vụ công việc trong quá khứ, thêm cả những kỹ năng chung góp phần cho thành công của bạn trong cương vị nghề nghiệp liên quan đến bảng lương. Đánh giá những phần đã liệt kê đó để hiểu rõ kỹ năng nổi bật trong công việc của bạn và nhấn mạnh những khả năng liên quan nhất trong từng công việc bạn quyết định theo đuổi.

5. Mô tả quá trình học vấn của bạn

Tạo ra một phần trong bản tóm tắt để liệt kê quá trình học vấn của bạn và thể hiện cho những nhà tuyển dụng tiềm năng rằng bạn có nền tảng kiến thức bạn cần có cho lĩnh vực bảng lương. Những thông tin cơ bản là tên của cơ quan giáo dục, tên tấm bằng của bạn và năm bạn tốt nghiệp. Nếu bạn có những chi tiết khác bạn muốn nhấn mạnh, như giải thưởng, tuyên dương hay những khóa học cụ thể liên quan đến tài chính, thương mại và nhân sự, bạn có thể viết những thông tin ấy theo một danh sách liệt kê.

6. Liệt kê những tấm bằng chứng nhận

Nếu bạn có những tấm bằng chứng nhận trong lĩnh vực công nghiệp liên quan đến bảng lương, liệt kê chúng trong bản tóm tắt là một cách tuyệt vời để thu hút sự chú ý từ nhà tuyển dụng. Viết một phần tách biệt trong bản tóm tắt của bạn về giấy chứng nhận và giấy phép đăng ký liên quan đến bảng lương, quản lý kế toán và nhân sự. Bởi vì rất nhiều tấm bằng chứng nhận là điều kiện tiên quyết hoặc bài kiểm tra bắt buộc, làm nổi bật chúng sẽ thể hiện cho những nhà tuyển dụng bạn đáp ứng được một trình độ xuất sắc nhất định và có kỹ năng trong quản lý bảng lương hay những khối ngành tương tự.

💥Bản tóm tắt quản lý bảng lương mẫu

Bản mẫu này cung cấp những nét chính bạn có thể dùng để tạo nên bản tóm tắt của mình ứng tuyển cho vị trí quản lý bảng lương.

[Tên đầy đủ][Số điện thoại][Địa chỉ email]

[Thành phố, liên bang]

Phần khái quát

[Bao gồm một vài câu mô tả kinh nghiệm của bạn, phẩm chất nổi bật và mục tiêu với vai trò là một quản lý bảng lương]

Lịch sử nghề nghiệp

[Tên công việc]

[Tên người chủ], [Số ngày làm việc]

 • [Giải thích nhiệm vụ đảm nhận chính]
 • [Giải thích nhiệm vụ đảm nhận chính]
 • [Giải thích nhiệm vụ đảm nhận chính]

Năng lực

 • [Liệt kê những kỹ năng liên quan đến bảng lương]
 • [Liệt kê những kỹ năng liên quan đến bảng lương]
 • [Liệt kê những kỹ năng liên quan đến bảng lương]

Giấy chứng nhận

 • [Tên bằng chứng nhận], [Ngày chứng nhận]
 • [Tên bằng chứng nhận], [Ngày chứng nhận]

Học vấn

[Tên bằng cấp]

[Tên cơ quan], [Năm tốt nghiệp]

 • [GPA]
 • [Đồ án liên quan]
 • [Tài liệu xuất bản]
 • [Hoạt động ngoại khóa]
💥Bản tóm tắt quản lý bảng lương minh họa:

Sau đây là một ví dụ minh họa của một bản tóm tắt dành cho những ai có hứng thú trong việc làm một quản lý bảng lương.

Jocelyn Balley555-555-5555Jocelyn.Balley@e-mail.com

Oklahoma City, OK

*Mục tiêu

Người quản lý bảng lương tập trung, cẩn thận, tỉ mỉ với kinh nghiệm thực hiện và giám sát các tài khoản bồi thường cho các tổ chức vừa và nhỏ đang tìm kiếm cơ hội phối hợp các hệ thống bảng lương trong một môi trường phát triển với tốc độ chóng mặt.*

*Lịch sử nghề nghiệp

Quản lý bảng lương*

Florence Independent School District, 2018-Hiện tại

 • Cập nhật hệ thống quản lý bảng lương cho một khu trường học với hơn 500 nhân viên với hàng chục khoản bồi thường khác nhau, thành công tiết kiệm 15% chi phí duy trì bảng lương liên tục.
 • Bắt tay vào số hóa số liệu bảng lương giấy tồn đọng và giám sát dự án để đảm bảo tài liệu chính xác, hiệu quả và tuân thủ.
 • Quản lý khoản nợ và hợp đồng tài chính cho tài khoản bảng lương.
 • Đào tạo và huấn luyện chuyên viên và quản trị viên bảng lương trong tiến trình trả lương và thực hành quản lý tài khoản.

Quản trị viên bảng lương

Florence Independent School District, 2017-2018

 • Xử lý và phân phát tiền lương 2 tuần một lần.
 • Ghi lại các khoản bồi hoàn và các khoản tín dụng bổ sung cho hoa hồng, trợ cấp, tiền thưởng và khấu lưu.
 • Tổ chức, sắp xếp và nộp giấy tờ cho việc tuyển dụng, thuế và bản báo cáo lợi nhuận.
 • Trả lời các câu hỏi của nhân viên về bảng lương và bồi thường.

Thư ký phúc lợi

Winding River Family Clinic, 2014-2017

 • Điều phối các khoản phải trả và phải thu cho các tài khoản phúc lợi của nhân viên.
 • Đào tạo nhân viên về thủ tục đăng ký phúc lợi.
 • Quản lý các biểu mẫu và hồ sơ liên quan đến bảo hiểm y tế, tài khoản bảo hiểm sức khỏe tiết kiệm, kế hoạch giảm giá, lương hưu và các lợi ích khác.
 • Hoạt động như một liên lạc viên giao tiếp và gia hạn hợp đồng với các nhà cung cấp phúc lợi.

Năng lực

 • Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý bảng lương
 • Quản trị viên phúc lợi
 • Tính toán chi phí phải trả
 • Tính toán chi phí được nhận
 • Báo cáo dữ liệu
 • Quản lý hồ sơ nhân sự
 • Kiểm toán tài chính

Giấy chứng nhận

 • Chứng Nhận Nghiệp Vụ Liên Quan Đến Bảng Lương, 2020
 • Chứng Nhận Quản Lý Bảng Lương, 2018
 • Liên Kết Chuyên Nghiệp Trong Nhân Sự, 2016

*Học vấn

Cử nhân Nghệ thuật về nguồn nhân lực*

Đại học Wesdale, 2014

 • Thành viên khoa tài chính
 • Thủ quỹ câu lạc bộ Toán học

_________________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Nguyễn Thị Thu Hà
 • Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Thu Hà – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=74864

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network