Deadline: 30/04/2021

[Australia] Học Bổng Toàn Phần Chương Trình Đại Học Và Sau Đại Học

DEADLINE: 30/04/2021

📍 Mô tả sơ lược:

Học bổng Giải thưởng Australia (Australia Awards Scholarships) , trước đây gọi là Học bổng Phát triển Australia (ADS), tạo cơ hội cho những người đến từ các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là những quốc gia nằm trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, sinh viên đại học hoặc sau đại học tại các trường đại học Úc.

📍 Cấp độ / (Các) lĩnh vực học tập:

Các Chương trình Đại học hoặc Sau Đại học có liên quan đến các lĩnh vực ưu tiên phát triển của quốc gia bạn (được liệt kê trong hồ sơ quốc gia tham gia).

👉  Lưu ý: Australia Awards không dành cho đào tạo trong các lĩnh vực liên quan đến máy bay bay, công nghệ hạt nhân hoặc đào tạo quân sự.

📍 Đối tượng tham gia:

Công dân của một trong các quốc gia tham gia ở Châu Á, Thái Bình Dương, Châu Phi và Trung Đông: Bangladesh; Bhutan; Cambodia; Indonesia; Laos; Maldives; Mongolia; Myanmar; Nepal; Pakistan; Philippines; Sri Lanka; Timor-Leste; Vietnam; Federated States of Micronesia; Fiji; Kiribati; Marshall Islands; Nauru; Papua New Guinea; Samoa; Solomon Islands; Tonga; Tuvalu; Vanuatu; Palestinian Territories

📍 Giá trị học bổng:

Các quyền lợi học bổng thường bao gồm: toàn bộ học phí, đi lại bằng máy bay, trợ cấp thành lập, đóng góp vào chi phí sinh hoạt (CLE), Bảo hiểm Y tế cho Sinh viên Nước ngoài (OSHC), Chương trình Học thuật Giới thiệu (IAP), Phí tiếng Anh trước khóa học (PCE), v.v. Xem danh sách đầy đủ các quyền lợi tại trang web chính thức. Học bổng được cung cấp trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để cá nhân hoàn thành chương trình học do cơ sở giáo dục đại học của Úc quy định, bao gồm bất kỳ khóa đào tạo dự bị nào.

📍 Điều kiện tham gia:

  • Tối thiểu 18 tuổi vào ngày 1 tháng 2 của năm bắt đầu nhận học bổng;
  • Là công dân của quốc gia tham gia (như được liệt kê trên), đang cư trú và nộp đơn xin học bổng từ quốc gia của họ;
  • Không phải là công dân của Úc, thường trú tại Úc hoặc đang nộp đơn xin thị thực để sống ở Úc lâu dài;
  • Không kết hôn, đính hôn với người đang giữ hoặc đủ điều kiện để giữ quốc tịch Úc hoặc New Zealand hoặc thường trú nhân, bất kỳ lúc nào trong giai đoạn nộp đơn, lựa chọn hoặc huy động
  • Không phải là quân nhân đang phục vụ trong quân đội;
  • Chưa từng nhận được Giải thưởng Úc dài hạn trừ khi họ đã cư trú bên ngoài Úc trong thời gian gấp đôi tổng thời gian họ ở Úc (ví dụ: một người được trao giải thưởng trước đó đã nhận được Học bổng Giải thưởng Úc ở Úc trong bốn năm sẽ không đủ điều kiện để nộp đơn xin Học bổng Giải thưởng Australia khác cho đến khi họ đã cư trú bên ngoài Australia trong tám năm);
  • Không đăng ký học bổng cho một khóa học ở cấp độ học thuật thấp hơn mức đã đạt được (ví dụ: đăng ký học bổng Thạc sĩ khi đã có bằng Tiến sĩ);

📍 Thời gian đăng ký: 1/2/2021 – 30/4/2021 (đơn đăng ký cho năm học 2022)

📍 Thông tin chi tiết xem tại: https://www.dfat.gov.au/people-to-people/australia-awards/Pages/australia-awards-scholarships

ivolunteer chauanh

chauanhivolunteer@gmail.com

You may also like...