Deadline: 31/05/2021

[Trung Quốc] Học Bổng Thành Phố Kết Nghĩa Tế Nam Đại Học Sơn Đông

[Deadline: 31/05/2021]

Học bổng được thành lập bởi Chính quyền thành phố Tế Nam và được thiết kế đặc biệt cho các tài năng quốc tế từ các thành phố kết nghĩa của Tế Nam để nâng cao trình độ học vấn và thực hiện nghiên cứu của họ.

📌ĐỐI TƯỢNG APPLY: Sinh viên theo học chương trình:

 1. Không cấp bằng/trao đổi ngắn hạn
 2. Cấp bằng
 • Bậc Đại học
 • Bậc Thạc sĩ
 • Bậc Tiến sĩ

📌GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

️🏆Loại 1: Dành cho các chương trình học dài hạn ( > 1 năm):

 • Không cấp bằng (học ngôn ngữ) : 20.000 tệ/năm;
 • Cấp bằng (Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ): 25.000 tệ/năm.

🏆Loại 2: Dành cho các chương trình học ngắn hạn ( < 1 năm): 1.000 tệ/tháng.

📌ĐIỀU KIỆN APPLY:

 • Không phải là công dân Trung Quốc, có sức khỏe tinh thần và thể chất tốt.
 • Đáp ứng các yêu cầu của Đại học Sơn Đông.
 • Về thành tích học tập:

💪Chương trình đại học phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương;

💪Chương trình Thạc sĩ phải có bằng Cử nhân hoặc tương đương;

💪Chương trình Tiến sĩ phải có bằng Thạc sĩ hoặc tương đương.

 • Cần học lực tốt và đảm bảo điểm học tập cao.
 • Không được nhận học bổng / trợ cấp khác từ chính phủ Trung Quốc.

📌THÔNG TIN CHI TIẾT: http://bit.ly/3135PTn

#ivolunteer#ivolunteervietnam#hocbong#trungquoc#daihoc#saudaihoc#nganhan

Hương Hoàng

hoanghuong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...