Deadline: 30/04/2021

[Trung Quốc] Học Bổng Hiệu Trưởng Đại Học Lâm Nghiệp Đông Bắc

[Deadline: 30/04/2021]

      Học bổng hiệu trưởng Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc được thành lập để thu hút các sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc tới học tập, nghiên cứu tại trường.

🌱ĐỐI TƯỢNG APPLY:

1. Hệ Đại học

2. Hệ Thạc sĩ

🌱GIÁ TRỊ HỌC BỔNG: Bán phần x 1 năm

️🥇Loại 1: Miễn học phí, miễn ký túc xá

️🥈Loại 2: Miễn học phí

️🥉Loại 3: Miễn 50% học phí

🌱ĐIỀU KIỆN APPLY:

1. Không mang quốc tịch Trung Quốc, sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, hộ chiếu còn hiệu lực;

2. Yêu cầu về trình độ:

💪Hệ Đại học: bằng tốt nghiệp cấp 3;

💪Hệ Thạc sĩ: bằng cử nhân.

3. Yêu cầu về ngoại ngữ:

  • Chương trình tiếng Trung:

💪Các chuyên ngành Khoa học: HSK4 180 điểm trở lên;

💪Các chuyên ngành nghệ thuật: HSK5 180 điểm trở lên.

  • Chương trình tiếng Anh:

💪Hệ Đại học: IELTS 6.0/ TOEFL 80 điểm trở  lên;

💪Hệ Thạc sĩ: IELTS 6.5/TOEFL 95 điểm trở lên.

4. Thành tích ưu tú, sức khỏe tốt;

5. Không nhận đồng thời bất kỳ học bổng, tài trợ nào khác.

🌱THÔNG TIN CHI TIẾT: https://bit.ly/2ReHU1D

#ivolunteer#ivolunteervietnam#hocbong#trungquoc#daihoc#thacsi#daihoclamnghiepdongbac

Hương Hoàng

hoanghuong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...