Deadline: 31/05/2021

[Trung Quốc] Chương Trình Đại Học Được Tài Trợ Toàn Cầu Của Nottingham 2020-2021

📌 Deadline: 31/05/2021

📌 Giới thiệu

Chương trình đại học được tài trợ hoàn toàn toàn cầu của Nottingham, Trung Quốc 2020-21 mở cửa cho Sinh viên Quốc tế. Học bổng cho phép (các) chương trình cấp Đại học trong lĩnh vực Tất cả các môn học được giảng dạy tại Đại học Nottingham Ninh Ba Trung Quốc.

📌 Quyền lợi

Đại học Nottingham Ninh Ba Trung Quốc sẽ cung cấp một khoản tiền thưởng là 110.000 RMB cho mỗi sinh viên, tương đương 100% học phí năm đầu đại học cho những sinh viên thành công.

📌 Yêu cầu

Để đủ điều kiện, các ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

  • Bạn phải là người nộp đơn ở nước ngoài đã nộp đơn đăng ký.
  • Lựa chọn dựa trên bằng khen dựa trên thành tích học tập xuất sắc, đã đạt được các yêu cầu tối thiểu của AAA trong A-level; IB 36 điểm hoặc tương đương cho đầu vào Năm đủ điều kiện hoặc AAAAA trong iGCSE hoặc tương đương cho đầu vào năm Tiểu học, được xác định tại thời điểm nhập học.

👉 Chi tiết xem tại: https://bitly.com.vn/s15b2h

#hocbong #ivolunteer #scholarship

Hải Đăng Giang

haidang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...