Deadline: 28/04/2021

[Toàn quốc] Tổ Chức Nghiên Cứu Và Giáo Dục Đa Dạng Sinh Học GreenViet Biodiversity Conservation Center Tuyển Dụng Tình Nguyện Viên Dịch Thuật Online 2021

Deadline: 28/04/2021 

I. GIỚI THIỆU

✔️ Trung tâm GreenViet được thành lập năm 2012, là một tổ chức phi chính phủ (NGO), phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam. Với sứ mệnh thực hiện các hoạt động nghiên cứu và truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học cũng như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để khuyến khích cộng đồng hướng đến lối sống thân thiện với môi trường. Hiện tại, các hoạt động của GreenViet tập trung chủ yếu ở khu vực miền Trung, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng.

II. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

1️⃣ Số lượng tuyển dụng: 02.

2️⃣ Mô tả công việc:

  • Dịch tin bài đăng trên website tiếng Anh.

3️⃣ Yêu cầu:

  • Có hiểu biết sơ bộ và có quan tâm đến các vấn đề về bảo tồn, đa dạng sinh học.
  • Có khả năng dịch thuật tiếng Anh sẽ được ưu tiên hơn.
  • Có thời gian làm việc online.

4️⃣ Chính sách đãi ngộ:

  • Có cơ hội được tìm hiểu các kiến thức về đa dạng sinh học nói chung và về khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà nói riêng thông qua các hoạt động và tài liệu, có thể sử dụng trong học tập và nghiên cứu.
  • Có cơ hội đóng góp sức lực tuổi trẻ trong việc bảo vệ các loài động thực vật hoang dã của địa phương và tài nguyên thiên nhiên của đất nước.
  • Năng lực cá nhân được nâng cao trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án. Được tập huấn trong từng dự án cụ thể; Khuyến khích sự tham gia và góp ý kiến của TNV trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện dự án.
  • Trung tâm ghi nhận những đóng góp của TNV và viết thư giới thiệu tới các tổ chức, cơ quan theo yêu cầu của TNV.

III. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN 

  • Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ email:  admin@greenviet.org với tiêu đề [GREENVIET-042021] TNV DỊCH THUẬT – HỌ TÊN.

☑️ Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://www.facebook.com/greenvietcenter

 

Hường Nguyễn

ngthihuong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...