Deadline: 01/10/2022

Sự Kiện TEDx HCMUSSH 2022: Điểm Tựa – THE Fulcrum Independent Yet Independent

[BTTT] TEDx HCMUSSH 2022: ĐIỂM TỰA – THE FULCRUM

INDEPENDENT YET INTERDEPENDENT

Chúng ta còn lại gì khi mọi điểm tựa mất đi?

Trong thời đại cá nhân hóa, người ta cho rằng việc tự mình có thể trở thành chỗ dựa cho chính mình là quan trọng nhất và là minh chứng cho sự độc lập, bản lĩnh. Thế nhưng phải chăng chúng ta vô tình bỏ qua những điểm tựa mang tính cộng đồng, những mỏ neo nối kết xung quanh? Điểm tựa xuất phát từ cái tôi và bản lĩnh cá nhân mà chúng ta thường khẳng định, liệu có thật sự vững chắc?

Liên hệ đến vai trò của điểm tựa trong đòn bẩy, đây là vị trí chịu nhiều áp lực nhất vì vậy nếu con người chọn những điểm tựa sai lầm, lung lay, chúng ta sẽ dễ mất đi những chỗ dựa then chốt trong cuộc sống tạo thêm áp lực lên bản thân, thách thức sự chịu đựng  vượt quá ngưỡng giới hạn, dẫn đến toàn bộ “đòn bẩy” cuộc đời sụp đổ. Ngược lại, nếu tìm đúng điểm tựa phù hợp, kết hợp với nỗ lực sẽ tạo ra một “đòn bẩy” hiệu quả và vững mạnh.

Thông qua chủ đề “Điểm tựa”, TEDx HCMUSSH tập trung vào việc tháo gỡ những cách hiểu rằng  điểm tựa chỉ là một công cụ để đạt các mục tiêu cụ thể và ngắn hạn. Song, điểm tựa nên được xem là một phần thuộc về đòn bẩy như cách để mỗi cá nhân tồn tại độc lập nhưng liên lập trong thời đại cá nhân hóa.

Hành trình tương hỗ giữa một cộng đồng liên lập, một cá nhân độc lập sẽ được giải đáp trong TEDx HCMUSSH 2022 “The Fulcrum – Independent yet Interdependent”. Chương trình  gồm hai nội dung chính:

 • Phần 1: Hoạt động trải nghiệm cá nhân “TO BE…”

“TO BE…” là chúng ta tồn tại, nhận thức, ý thức và định hình bản thân là chủ thế như thế nào. TEDx HCMUSSH hướng đến các hoạt động trải nghiệm cho mỗi cá nhân tự nhìn nhận, được tham vấn và đối mặt với những vấn đề của bản thân dưới tư cách một cá thể độc lập.

 • Phần 2: TEDx HCMUSSH Talk “The Fulcrum” – Independent yet interdependent: BE U(S)

BE U(S) hướng đến nhìn nhận và hiểu cách vận hành của cuộc sống để từ đó kết nối và hiểu được vị trí và vai trò của cá nhân trong thời đại. 

_________________

Để đăng ký tham dự sự kiện, vui lòng điền thông tin tại đây: https://link.gdsc.app/TEDxHCMUSSH2022-registrationform

 • Thời gian diễn ra sự kiện: 9g30 – 21g00, Thứ Bảy ngày 01/10/2022
 • Địa điểm: sẽ cập nhật sau
 • Giá vé Early Bird: 130.000/vé
 • Thời gian bán vé: 10/9 – 15/9/2022
 • Giá vé Regular: 160.000/vé
 • Thời gian bán vé: 15/9 – 28/9/2022

__________________

Mọi thông tin thêm, xin vui lòng liên hệ qua:

 • Email: external.relations.tedxussh@gmail.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/tedxhcmussh 
 • Tú Anh – Trưởng Ban Tổ chức: 0901 632 729 
 • Thùy Doan – Trưởng Ban Đối ngoại: 0888 272 638 

__________________

[English caption]

What happens after all of the fulcrum is gone?

In the age of personalization, it is regarded as the most significant and a monument to independence and fortitude to be able to become a support for oneself. But, unknowingly, do we overlook the community fulcrums, the surrounding anchors? Is the fulcrum made of ego and personal bravery always sustainable? 

In terms of the role of the fulcrum in the lever, this is the most pressured position, therefore if people pick the inappropriate and wobbly fulcrums, we will quickly lose the crucial pillars in life,  put more strain on yourself and push your tolerance to the maximum, causing the entire “leverage” of life to collapse. On the opposite, if the correct fulcrum is found and combined with effort, it will result in an effective and sustainable “lever.”

TEDx HCMUSSH, with the subject “Fulcrum” aims on debunking the misconception that a fulcrum is only a tool for achieving particular and short-term goals. However, in the age of personalization, the fulcrum should be considered as a component of the lever, allowing each individual to exist independently yet interdependently.

TEDx HCMUSSH 2022 “The Fulcrum – Independent yet Interdependent” will address the shared journey of an interdependent community and an independent person. The program is divided into two parts:

 • Part 1: “TO BE…” personal experience activities

“TO BE…” is how we exist, perceive, and develop ourselves as masters. The goal of TEDx HCMUSSH is to provide immersive events that let each participant to observe, consult, and address their own difficulties as an independent individual.

 • Part 2: “The Fulcrum” TEDx HCMUSSH Talk – Independent yet interdependent: BE  U(S)

BE U(S) seeks to perceive and comprehend how life works in order to connect with and grasp the individual’s position and function in the age.

_________________

To register for the event, please fill out the information here: https://link.gdsc.app/TEDxHCMUSSH2022-registrationform

 • Event time: 9:30 a.m. –  9:00 p.m., Saturday, October 1, 2022
 • Location: will update later
 • Early Bird ticket price: 130,000/ticket
 • Ticket sales period: September 10 – September 15, 2022
 • Regular ticket price: 160,000/ticket
 • Ticket sales period: September 15 – September 28, 2022

_________________

For more information, please contact via:

 • Email: external.relations.tedxussh@gmail.com
 • Fanpage: https://www.facebook.com/tedxhcmussh
 • Tu Anh (Ms.) – Head of the Organizing Committee: 0901 632 729
 • Thuy Doan (Ms.) – Head of External Relations Department: 0888 272 638

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=117902

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất