Deadline: 24/05/2023

Quỹ Từ Thiện NewBeginnings Tuyển Tình Nguyện Viên Viết Đơn Xin Trợ Cấp Về Sự Phân Biệt Nghề Nghiệp Theo Giới Tính

Quỹ từ thiện NewBeginnings (NCT) là một tổ chức phát triển hoạt động ở cấp cơ sở nhằm tạo ra và góp phần biến đổi xã hội hợp tác và tốt đẹp hơn cho mọi người sinh sống. NCT hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người nghèo và những người bị thiệt thòi trong các cộng đồng khu ổ chuột ở nông thôn và thành thị. NCT là một tổ chức đa dự án làm việc với trẻ em, phụ nữ, thanh niên, người khuyết tật và trong nông nghiệp. Trong tất cả các dự án của chúng tôi, trọng tâm chính của chúng tôi là trẻ em gái/phụ nữ để đạt được bình đẳng giới

NewBeginnings hỗ trợ những công dân không có tiếng nói trong xã hội: người nghèo, người thiệt thòi, trẻ em, phụ nữ và người tàn tật. Việc họ thuộc về tín ngưỡng tôn giáo hay chủng tộc nào không quan trọng. Thế là đủ, “Họ là Con Người” – Họ cũng có quyền được sống và có nhân phẩm. NCT sát cánh cùng họ để hiện thực hóa điều đó. Cùng với bạn, chúng tôi tiến tới một “Thế giới tốt đẹp hơn”.

📌 TỔNG QUAN CÔNG VIỆC

 • Đơn vị tổ chức: Quỹ từ thiện NewBeginnings (NCT)
 • Dự án: Viết Đơn Xin Trợ Cấp Về Sự Phân Biệt Nghề Nghiệp Theo Giới Tính
 • Vị trí: Tình nguyện viên
 • Quốc gia chỉ định: Ấn Độ
 • Số giờ làm việc: 1 – 5 giờ/tuần
 • Hình thức: Online
 • Thời gian: 2 tuần
 • Số lượng cần tuyển: 4
 • Đây là vị trí không hưởng lương

📌 THỜI HẠN ỨNG TUYỂN: 24/05/2023

📌 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • NCT đang tìm kiếm những tình nguyện viên trực tuyến có thể viết một đề xuất thành công để nhận trợ cấp. Mỗi tình nguyện viên sẽ làm việc độc lập trên ứng dụng này.
 • Dự án nằm trong các chương trình hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và thành công trong các công việc và lĩnh vực lao động bị ảnh hưởng bởi định kiến giới tính. Dự án nhằm mục đích tăng cường sự hòa nhập lao động thành công của phụ nữ trong các ngành tiếp tục trải qua sự phân biệt nghề nghiệp theo giới tính.
 • Đơn đã định trước 15 câu hỏi. LƯU Ý, sau khi hoàn thành công việc này, người tham gia cần gửi lại tài liệu đã điền cho quỹ. Đề xuất nên có ít hơn mười lăm trang với nhiều nội dung rõ ràng và giải thích rõ ràng về đầu vào, đầu ra, kết quả và tác động. NCT sẽ không yêu cầu (các) tình nguyện viên nộp đơn cho bất kỳ nhà tài trợ/tổ chức nào.

📌 YÊU CẦU

 • Làm việc với SDGs về quyền bình đẳng giới.
 • Viết tài trợ, báo cáo dự án chuyên nghiệp
 • Có kinh nghiệm về các hoạt động trao quyền cho phụ nữ và tăng trưởng toàn diện.

 📌 THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ CÁCH ỨNG TUYỂN: XEM TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/quy-tu-thien-newbeginnings-tuyen-tinh-nguyen-vien-viet-don-xin-tro-cap-ve-su-phan-biet-nghe-nghiep-theo-gioi-tinh-s20399.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=134444

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất