Deadline: 19/02/2021

[ONLINE] Tổ Chức Liên Hợp Quốc (UN) Tuyển Dụng Thực Tập Sinh Full-time 2021

DEADLINE: 19/02/2021

💥 Tổ chức Liên hợp quốc (UN) là tổ chức liên chính phủ với mục đích duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thực hiện sự hợp tác quốc tế, và là trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế và các mục tiêu chung. 

 

🔥🔥 UN đang tuyển dụng vị trí: 

Thực tập sinh hỗ trợ: 

 • Đánh giá chiến lược
 • Lập kế hoạch cho các hoạt động
 • Hỗ trợ các dự án, hoặc các hoạt động liên quan đến quan hệ đối tác 
 • Chuẩn bị dữ liệu, mô hình dữ liệu và khảo sát 
 • Khai thác dữ liệu, tối ưu hóa, phát triển số liệu và phân tích dự đoán,…

 DEADLINE: 19/02/2021

📍 Nộp đơn tại: https://bit.ly/2LP7J5r

 

Thực tập sinh hỗ trợ các vấn đề liên quan pháp lý:

 • Hỗ trợ thực hiện nghiên cứu pháp lý về các vấn đề liên quan đến luật hành chính công quốc tế và các lĩnh vực khác cần thiết để đánh giá quản lý 
 • Tham dự và ghi chép tại các cuộc họp,…

 DEADLINE: 19/02/2021 

📍 Nộp đơn tại: https://bit.ly/39u08BB

 

Thực tập sinh quản lý và phân tích: 

 • Tổng hợp dữ liệu để tạo đồ thị, và xử lý đồ thị
 • Hỗ trợ phát triển thư từ, báo cáo, và thuyết trình
 • Hỗ trợ phân tích và thiết kế lại quy trình kinh doanh
 • Phát triển các biểu mẫu và quy trình làm việc trong hệ thống CRM của Tổ chức để hỗ trợ triển khai danh mục chung 
 • Hỗ trợ phát triển các tài liệu truyền thông
 • Cung cấp, điều phối các sự kiện, cuộc họp, và hội thảo,…

 DEADLINE: 18/02/2021

📍 Nộp đơn tại: https://bit.ly/39xEi0h

 

 

You may also like...