Deadline: All year round

[Online] Những Điều Cần Biết Về Du Học Nhật Bản

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🎯 Bạn đang mong muốn học tại các trường đại học Nhật Bản?

Bạn đang muốn tìm hiểu về quy trình đăng ký và nhập học đại học của Nhật Bản cũng như các loại chương trình họ cung cấp?

Khóa học này sẽ giúp bạn khám phá các chương trình học được cung cấp bởi các trường đại học khác nhau của Nhật Bản và chuẩn bị kế hoạch học tập thông qua học tập dựa trên các dự án.

Khóa học giới thiệu một số lựa chọn để phù hợp với nhiều mục tiêu khác nhau, từ các chương trình cấp bằng chính quy đến không cấp bằng, các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, cũng như các chương trình ngắn hạn tại Nhật Bản. Trong suốt khóa học, các du học sinh tại UTokyo sẽ cung cấp cho bạn những thông tin và lời khuyên hữu ích để bạn bắt đầu con đường du học Nhật Bản.

Vào cuối khóa học này, bạn sẽ đưa ra bản thảo kế hoạch hành động của mình để nộp đơn vào các trường đại học Nhật Bản.

Mục tiêu chung của khóa học là giúp bạn có một khởi đầu đúng để hướng đến một cuộc sống sinh viên hạnh phúc, hiệu quả và viên mãn tại Nhật Bản!

🎯 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Cung cấp bởi Đại học Tokyo
 • 100% trực tuyến
 • Khóa học miễn phí
 • Thời hạn linh hoạt
 • Ngôn ngữ: tiếng anh
 • Thời lượng: 4 tuần, 11 giờ

🎯 ĐĂNG KÝ TẠI: https://www.coursera.org/learn/study-in-japan

———————————————————————————-

🎯 Are you interested in studying at Japanese universities?

Do you want to learn about Japan’s university application and enrollment processes, as well as the types of programs on offer?

This course will help you to both discover great programs offered by different Japanese universities and prepare a study plan through project-based learning.

We introduce a number of options to match a variety of goals, from full degree to non-degree programs, programs taught in English, as well as short-term programs in Japan. During the course, international students at UTokyo will provide you with useful information and advice to start you on the path to studying in Japan.

At the end of this course, you will produce a draft of your action plan for applying to Japanese universities.

The overall goal of the course is to start you off on the right foot to a happy, productive and fulfilling student life in Japan!

🎯 COURSE INFORMATION

 • Offered by The University of Tokyo
 • 100% online
 • Free course
 • Flexible deadlines
 • Language: English
 • Length: 4 weeks, 11 hours

🎯 REGISTER AT: https://www.coursera.org/learn/study-in-japan

 

Mỹ Tâm

mytamm.ivolunteer@gmail.com

You may also like...