Deadline: 31/08/2021

[Online] Làm Sao Để Học Online Một Cách Hiệu Quả Nhất?

⏰ DEADLINE: 31/8/2021

[English caption below]

📌 Về khóa học:

Được thiết kế dành cho những người mới học nâng cao, khóa học này sẽ chuẩn bị cho bạn các phương pháp chiến lược để trở thành một người học trực tuyến hiệu quả và thành công.

⚠️ Khóa học này sẽ giúp bạn giải những câu hỏi sau:

 • Làm cách nào để ghi chép trong quá trình hướng dẫn trực tiếp hoặc ghi âm? Chúng có gì khác biệt?
 • Mục đích của các cuộc thảo luận là gì và làm thế nào để nhận được nhiều giá trị nhất?
 • Bạn có thể làm gì khi bị mất tập trung hoặc không đủ thời gian để làm bài tập?
 • Môi trường học tập lý tưởng là như thế nào?

📌 Bạn sẽ nhận lại được gì sau khi kết thúc khóa học?

 1. Các kỹ năng tự chăm sóc bản thân sẽ giúp bạn duy trì một tâm trí lành mạnh để học trực tuyến hiệu quả.
 2. Các phương pháp quản lý thời gian học tập.
 3. Cách để xây dựng kế nối mạnh mẽ với những người cùng học và người hướng dẫn bạn.
 4. Thiết lập khu vực làm việc của bạn để tập trung và trở thành một người học trực tuyến thành công.

📌 Thông tin khóa học:

 • Thời gian kéo dài: 2 tuần
 • Thời gian học: 2-3 giờ/ tuần
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Tổ chức thực hiện: edX

Thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/3A3iZ2K

————————

📌 About the course:

Designed for those who are new to elearning, this course will prepare you with strategies to be a successful online learner.

⚠️ This course will help you answer the following questions:

 • How do I take notes during a live or recorded tutorial? What difference do they have?
 • What is the purpose of discussions and how to get the most value?
 • What can you do when you are distracted or do not have enough time to do your homework?
 • What is the ideal learning environment?

📌 What you’ll learn

 1. Self-care techniques that will help you maintain a healthy mind for effective online learning.
 2. Time management with the help of some common technology.
 3. Key learning strategies backed by research from edX partners.
 4. Build strong connections with fellow learners and your instructors.
 5. Setup your work area in order to focus and be a successful online learner.

📌  Course information:

 • Length: 2 weeks
 • Effort: 2-3 hours per week
 • Format: Online
 • Language: English
 • Institution: edX

Course details : https://bit.ly/3A3iZ2K

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24104


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hoài

hoaithuivolunteer@gmail.com