Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Văn Hóa Làm Việc Nhóm

🍄 No Dealine

[English caption below]

🍄 Mô tả về khóa học

🌼 Mỗi bài giảng trong khóa học này đã được chọn lọc cẩn thận để bạn khám phá cách thực hiện các chiến lược phù hợp và có ý nghĩa nhằm hỗ trợ bạn với tư cách là nhà lãnh đạo và động lực văn hóa hiện tại và trong tương lai.

🌼 Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn nhiều mẹo và thủ thuật mà bạn có thể sử dụng trong và ngoài nơi làm việc của mình, nó sẽ khuyến khích và thúc đẩy bạn thực sự hiểu và ủng hộ môi trường mà bạn đang cố gắng tạo ra.

🌼 Learoy Tonight là một doanh nghiệp mới với những ý tưởng thú vị và hiện đại hướng tới giáo dục. Nhiều người tham gia tạo các khóa học này – từ các chuyên gia về chủ đề, đến các nhà nghiên cứu và nhà thiết kế – để đảm bảo bạn được cung cấp trải nghiệm học tập tốt nhất và thông tin cập nhật nhất. Chúng tôi rất hào hứng với giáo dục và muốn mang đến cho bạn cơ hội để trở thành người giỏi nhất có thể.

🌼 Khóa học này sẽ mất khoảng 30 đến 45 phút để hoàn thành và sẽ bao gồm tất cả những điều bạn cần để tập hợp nhóm của mình. Nội dung của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn cơ hội lắng nghe các chuyên gia và hiểu các mô hình phù hợp để bạn sử dụng trong hành trình hướng tới một nền văn hóa đồng đội vững mạnh. Đây sẽ là một trải nghiệm đáng để tận hưởng với bộ sưu tập video, cuộc phỏng vấn và hình ảnh hấp dẫn xuyên suốt các bài thuyết trình của chúng tôi.

🌼 Khóa học này là một phần nhỏ trong hành trình Văn hóa: Trong sự kết hợp của chúng tôi. Nếu bạn muốn thực sự thử thách bản thân, hãy tham gia cùng chúng tôi để có toàn bộ trải nghiệm xây dựng văn hóa.

🍄 Chi tiết khóa học

Học phí: miễn phí

Ngôn ngữ học: Tiếng Anh

Người dạy:  Learoy Tonight

Nền tảng: Udemy

🍄 Thông tin chi tiết tạiFree Company Culture Tutorial – Culture | How to Support Team Culture | Udemy

——————————————————————————

🍄 Course description

🌼 Each lecture in this course has been carefully selected for you to explore how to implement relevant and meaningful strategies to support you as a leader and culture driver now and in the future.

🌼 This course will provide you with many tips and tricks you can utilize inside and out of your workplace, it will encourage and motivate you to really understand and support the environment you’re trying to create.

🌼 Learoy Tonight is a fresh business with interesting and modern ideas towards education. Many people take part in creating these courses – from subject matter experts, to researchers and designers – to ensure you are provided with the best learning experience and the most up to date information. We are excited about education and want to give you the opportunity to be the best you can be.

🌼 This course will take you approximately 30 to 45 minutes to complete and will cover all of the things you need to pull together your team. Our content will give you the opportunity to listen to experts and understand relevant models for you to use on your journey to a strong team culture. This will be an experience to enjoy with a collection of videos, interviews and engaging imagery throughout our presentations.

🌼 This course is a small section of our Culture: In the Mix journey. If you would like to really challenge yourself, join us for the entire culture building experience.

🍄 Detail

Tution: free

Course Language: English

Created by  Learoy Tonight

Foundation: Udemy

🍄 For more informationFree Company Culture Tutorial – Culture | How to Support Team Culture | Udemy


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com