Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tiếng Trung Trình Độ Sơ Cấp Từ Đại Học Quốc Gia Đài Loan

🔻No Deadline

English caption below:

🔻Giới thiệu:
Đây là một khóa học giới thiệu trong sáu tuần về hội thoại tiếng Quan Thoại. Khóa học sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung, tuy nhiên học viên không bắt buộc có bất kỳ kinh nghiệm học tiếng Trung nào từ trước. Mục tiêu chính của khóa học này là nghiên cứu các cuộc trò chuyện thực tế. Bằng cách xem các video thể hiện các loại tình huống khác nhau, người học sẽ nhận ra và hiểu từ vựng, ghép các từ hàng ngày với ngữ pháp để tạo thành các cụm từ ngắn và học cách diễn đạt chính xác các từ được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

🔻Nội dung khóa học:
– Các câu chào, cách giới thiệu bản thân
– Các chủ đề liên quan đến mua sắm, thứ tự, phương tiện giao thông và hội thoại hàng ngày

🔻Thông tin khóa học:

– Nền tảng: Coursera
– Ngôn ngữ: tiếng Trung
– Giảng viên: 竺靜華
– Thời lượng: 6 tuần

🔻Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/learn-chinese-mandarin-11931

——————————————————————————————————————————

[Online] Learning Chinese: Start From Scratch

🔻No Deadline

🔻Overview:
This is a six-week introductory course in Mandarin Chinese conversation. The course will be taught completely in Mandarin, however, students are not expected to have any experience learning Chinese. This course’s main objective is to study practical conversation. By watching videos showing various kinds of situations, learners will recognize and understand vocabulary, pair everyday words together with grammar to form short phrases, and learn the correct way to express words used in day-to-day life.

🔻What you’ll learn:
– Greetings, ways to introduce yourself
– Subjects including shopping, order, transportation, and daily dialogue

🔻Information about the course:
– Platform: Coursera
– Language used: Chinese
– Taught by 竺靜華
– Length: 6 weeks

🔻Further information and register at https://www.classcentral.com/course/learn-chinese-mandarin-11931

 

You may also like...