Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tâm Lý: Nghệ Thuật Và Khoa Học Của Mối Quan Hệ

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🎯 KHÓA HỌC NÀY GIỚI THIỆU VỀ:

 1.  Các khái niệm cơ bản của Hệ thống Học tập và Phát triển Kỹ năng và Chiến lược (SSLD), mức độ liên quan của chúng đối với các mối quan hệ hàng ngày và cung cấp các khái niệm nâng cao cho những người tham gia làm việc trong các lĩnh vực công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe.
 2.  Các nguyên tắc và phương pháp thực hành cơ bản của SSLD, được minh họa bằng các nghiên cứu tình huống quản lý mối quan hệ.
 3.  Khuôn khổ SSLD để đánh giá quản lý mối quan hệ; N3C (nhu cầu, hoàn cảnh, đặc điểm, năng lực) và vấn đề.
 4.  Năng lực cốt lõi trong ứng dụng quản lý mối quan hệ của hệ thống SSLD: Học quan sát, mô phỏng, triển khai thực tế, xem xét và giám sát.

🎯 CÁC KỸ NĂNG BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC

 • Tâm lý học
 • Sự quyết đoán
 • Giao tiếp
 • Xây dựng các mối quan hệ

🎯 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Cung cấp bởi Đại học Toronto
 • Khóa học miễn phí
 • 100% trực tuyến
 • Thời hạn linh hoạt
 • Cấp độ: người mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Cần khoảng 32 giờ để hoàn thành
 • Nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành

🎯 ĐĂNG KÝ TẠI: https://www.coursera.org/learn/human-needs

———————————————————————————-

🎯 This course provides an introduction to:

 1.  Basic concepts of The Strategies and Skills Learning and Development System (SSLD), their relevance for everyday relationships and provide advanced concepts for participants who work in fields of social work and health care.
 2.  Basic practice principles and methods of SSLD, illustrated by relationship management case studies.
 3.  The SSLD framework for relationship management assessment; N3C (needs, circumstances, characteristics, capacity) and problem translation.
 4.  Core competencies in the relationship management application of the SSLD system: Observation learning, simulation, real-life implementation, review and monitoring.

🎯 SKILLS YOU WILL GAIN

 • Psychology
 • Assertiveness
 • Communication
 • Building relationships

🎯 COURSE INFORMATION

 • Offered by University of Toronto
 • Free course
 • 100% online
 • Flexible deadline
 • Beginner level
 • Language: English
 • Approx. 32 hours to complete
 • Shareable Certificate

🎯 REGISTER AT: https://www.coursera.org/learn/human-needs

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=16355

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Mỹ Tâm

mytamm.ivolunteer@gmail.com