Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Online Miễn Phí Cho Người Mới Bắt Đầu Làm Youtube “Youtube: How To Become A Success With An Audience From Zero” Từ Udemy

NO DEADLINE

[English caption below]

📌 Yêu cầu:

 • Sở hữu một máy tính (PC hoặc Mac)
 • Có kết nối internet
 • Sở hữu một máy ảnh (tùy chọn)

📌 Tổng quan:

YouTube là phương tiện hoàn hảo để sử dụng bất kỳ kỹ năng, sở thích hoặc đam mê nào mà bạn có để hoàn lương. Cho dù bạn muốn tạo video YouTube để kiếm sống hay chỉ để kiếm thêm thu nhập, khóa học này sẽ giúp bạn đạt được điều đó.

Bạn không cần phải có bất kỳ kiến ​​thức nào về kiếm tiền trực tuyến để tham gia khóa học này. Nếu bạn có kinh nghiệm với YouTube nhưng không chắc chắn về cách tạo video sẽ mang lại doanh thu cho bạn, thì khóa học này cũng dành cho bạn. Tuy nhiên, những bài học sau đây là hoàn hảo cho những người mới bắt đầu, nhưng cũng có lợi cho những người lâu năm.

Khóa học bao gồm một số phần chính. Mỗi phần bao gồm một số bài học cụ thể liên quan trực tiếp đến nó.

📌 Nội dung khoá học:

 • Cách bắt đầu một kênh YouTube
 • Cách kiếm tiền qua YouTube
 • Điều gì sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của bạn
 • Những gì nên làm và những gì không nên làm
 • Loại nội dung để tải lên
 • Cách sử dụng hiệu quả tất cả các tính năng có sẵn trên YouTube
 • Cách tăng lượng khán giả từ con số 0
 • Cách tăng lượng người xem và doanh thu của bạn

📌 Thông tin chi tiết tại đâyhttps://www.udemy.com/course/youtube-for-a-living/

————————————–

📌 Requirements:

 • Own a computer (PC or Mac)
 • Have internet connection
 • Own a camera (optional)

📌 Description:

YouTube is the perfect outlet to use any skill, interest, or passion you have for a paycheck. Whether you want to make YouTube videos for a living or just extra income, this course is going to help you achieve that. I will teach you everything you need to know walk you through starting a YouTube career.

You don’t need to have any prior knowledge about making money online to take this course. Everything you’ll need to learn I will teach you in the lessons. However, if you are experienced with YouTube, but are not sure how to create videos that will generate you a revenue, this course is for you as well. That being said, the following lessons are perfect for total beginners, but also beneficial to the veterans.

The course is made up of a few main sections. Each section consists of a few specific lessons that directly relate to it.

There are over 90 minutes of tutorial content. I recommend that you devote half an hour a day to the course and starting your YouTube career. That way, you should set everything up and learn all the material in under a week. But if you really wanted to, you could do it all in less than 1 day.

📌 After you finish the course, you will know exactly:

 • How to start a YouTube channel
 • How to make money through YouTube
 • What will affect your income
 • What to do and what not to do
 • What type of content to upload
 • How to effectively utilize all the features available on YouTube
 • How to grow an audience from zero
 • How to increase your viewership and revenue

📌 Who this course is for: 

This course is meant for anyone interested in making YouTube videos for a living or just extra income. No prior knowledge is required. I’ll teach you everything you need to know, from creating a YouTube channel to growing your audience to maximize your income.

📌 For more info: https://www.udemy.com/course/youtube-for-a-living/

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=26448


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Minh Đức Doãn

minhduc.ivolunteer@gmail.com