Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Nền Tảng Digital Marketing Miễn Phí

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

Bạn chưa từng học digital marketing trước đây? Đừng lo lắng, bởi vì đây chính là cơ hội tốt để bạn nắm được nền tảng cơ bàn của tiếp thị mạng từ đầu.

🌟Nội dung khoá học: 3 phần, 22 bài giảng

📌 Thông tin khóa học:

 • Hình thức: trực tuyến
 • Giảng viên: Sorav Jain
 • Thời lượng: 5 giờ 45 phút
 • Ngôn ngữ: Tiếng anh
 • Nền tảng: Udemy

🔑 Lợi ích

 • Học những kiến thức cơ bản về digital marketing và làm rõ một số khái niệm về chủ đề này.
 • Một số phần của khóa học này cũng nhằm mục đích tiếp thị kỹ thuật số thực tế và xây dựng thương hiệu cá nhân sẽ giúp mọi người có được một số kinh nghiệm thực tế.

🔑Tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký tại: https://www.udemy.com/course/free-digital-marketing-basics-course/


[Online] Free Digital Marketing Basic Course

⏰NO DEADLINE

Have you learnt Digital Marketing? You haven’t? Well, not to worry! Here is an opportunity for you to start everything from the scratch.

🌟Syllabus: 3 sections, 22 lectures

📌 About this course

 • 100% Online
 • Instructor : Sorav Jain
 • Duration: 5 hours 45 minutes
 • Language: English
 • Platfotm: Udemy

🔑Benefits:

 • Be able to learn Digital Marketing basics and clarify some concepts on this subject.
 • Some part of this course also aims at practical digital marketing and personal branding that shall help people get some practical experiences.

🔑For detailed information and register at: https://www.udemy.com/course/free-digital-marketing-basics-course/

Trà Võ

thitra.ivolunteer@gmail.com

You may also like...