Deadline: 31/12/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Văn Hóa Và Ngôn Ngữ Nhật Bản

📌 DEADLINE: 31/12/2021

[English Caption Below]

Trong lịch sử phát triển hiện đại của Trung Quốc, Nhật Bản hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, là quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất đến Trung Quốc. Không thể đánh giá thấp rằng, ảnh hưởng từ Nhật Bản đối với thanh thiếu niên Trung Quốc bao gồm từ sự hình thành tính cách, bản sắc văn hóa và thậm chí cả giá trị của họ. Vì vậy, quan sát đời sống xã hội Nhật Bản có thể giúp chúng ta nhìn lại chính mình. Tìm hiểu thêm về con người và ngôn ngữ Nhật Bản, có thể giúp người Trung Quốc phân biệt được mâu thuẫn cơ bản nhất giữa Trung Quốc và Nhật Bản, đó là sự khác biệt về “quốc nội” và “quốc gia đại lục”. 

📌 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHOÁ HỌC: Bất kỳ ai có cũng có thể tham gia khóa học này.

📌 NHỮNG GÌ BẠN SẼ HỌC: 

 •  Hiểu văn hóa Nhật Bản cơ bản thông qua quan sát cuộc sống hàng ngày
 •   Nắm vững các kỹ năng giao tiếp cơ bản và sơ cấp của Nhật Bản

📌 THÔNG TIN VỀ KHOÁ HỌC:

 • Thời gian: 10 tuần (3-5 giờ/tuần)
 • Nền tảng: edX
 • Hình thức: Online
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí
 • Ngôn ngữ :Tiếng Nhật
 • Cung cấp bởi: TsinghuaX
 • Người hướng dẫn: Feng Feng, Gao Yang, Miyazaki Izumi

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA: Tại đây


In modern history of the development of China, Japan more than any country in the world, has made the largest influence on China. It cannot be underestimated that, the influence from Japan on China’s teenagers covers from their character formations, cultural identities, and even values. So observing the Japanese social life could help us looking back to ourselves. Re-understanding Japan and Japanese, can help Chinese distinguishing the most fundamental contradiction between China and Japan, which is the differences in “insular” and “mainland farming nation”. It is more important to understand a national culture than to master its language. In this course, the introduction and analysis of Japanese culture and daily social lives are rubbed into more than ever.

📌 What you’ll learn

● Understand the basic Japanese culture by observing daily life
● Master basic Japanese and elementary communication skills

📌 ABOUT THE COURSE

 • Syllabus: 10 weeks (3-5 hour/week)
 • Platform: edX
 • Format: Online
 • Free
 • Language: Japanese
 • Offered by: TsinghuaX
 • Instructors: Feng Feng, Gao Yang, Miyazaki Izumi

📌 REGISTER : HERE

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27044


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Uyên Nguyễn Thu

ngthuuyen.ivolunteer@gmail.com