[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Truyền Tải Thông Điệp Trong Giao Tiếp

?NO DEADLINE

English Caption Below

?Giới thiệu chung:

✅ Khóa học trực tuyến miễn phí này sẽ cung cấp cho bạn những yếu tố quan trọng trong việc truyền tải thông điệp trong giao tiếp. Khóa học gồm ba phần này bắt đầu bằng việc nhìn vào các thành phần của giao tiếp là ngôn ngữ và thông điệp. Bạn sẽ tìm hiểu về các loại và quy tắc khi sử dụng ngôn ngữ. Bạn sẽ tìm hiểu về các rào cản khi sử dụng ngôn ngữ và những hình thức mà ngôn ngữ tồn tại như: tiếng lóng, biệt ngữ, chủ ngữ, sáo ngữ, các dạng phân biệt giới tính và thể loại,…

✅ Sau khi học về ngôn ngữ, bạn sẽ học về các chiến lược giao tiếp, nhấn mạnh vào các hệ thống có sẵn để truyền đạt thông điệp của bạn. Thông thường, để thu hút khán giả, bạn có thể sẽ phải sử dụng những chiến lược này. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu về các bước cần thực hiện để cải thiện khả năng giao tiếp bằng lời nói của bản thân. Bạn sẽ học về cách dùng từ chính xác, cách kiểm soát giọng điệu và làm thế nào để luôn có được sự chú ý của khán giả.

✅ Khóa học này còn đi xa hơn để khám phá tâm lý đằng sau mối liên hệ giữa người nói / người viết với khán giả của họ. Bạn sẽ học cách hiểu khán giả và lý do tại sao điều này lại quan trọng đối với bất kỳ hành động giao tiếp nào. Bạn cũng sẽ học về sự hiểu biết bản thân và những ý tưởng cơ bản về lòng tự trọng, hình ảnh bản thân và Hiệu ứng Pygmalion. Bạn sẽ học về thái độ, niềm tin và giá trị bản thân, sự công bằng trong giao tiếp. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về cách làm quen với khán giả và các yếu tố quan trọng cần xem xét khi làm như vậy.

✅ Cuối cùng, khóa học này đi sâu vào chủ đề nhận thức. Nó cũng nêu bật các khía cạnh quan trọng cần xem xét khi trải qua quá trình lựa chọn và giai đoạn tổ chức giao tiếp. Khóa học cũng đề cập đến sự khác biệt trong nhận thức của tất cả các bên liên quan trong quá trình giao tiếp và lý do tại sao những sự khác biệt cần được tôn trọng để đạt được hiệu quả trong giao tiếp.

?Bạn sẽ học từ khóa học này:

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Nêu vai trò của ngôn ngữ trong nhận thức và quá trình giao tiếp
 • Mô tả ba loại và các phần khác nhau của thông điệp và chức năng của chúng
 • Xác định và mô tả năm nguyên tắc chính của giao tiếp bằng lời nói
 • Giải thích cách các quy tắc cú pháp, ngữ nghĩa và ngữ cảnh chi phối ngôn ngữ
 • Mô tả cách ngôn ngữ giúp hình thành trải nghiệm thực tế của chúng ta
 • Giải thích sự khác biệt giữa từ sáo rỗng, biệt ngữ và tiếng lóng
 • Mô tả các yếu tố góp phần hình thành khái niệm bản thân
 • Mô tả cách thức hoạt động của lời tiên tri tự hoàn thành (hiệu ứng Pygmalion)
 • Xác định thái độ, giá trị và niềm tin
 • Mô tả khái niệm tri giác
 • Xác định các quy ước
 • Mô tả quá trình lựa chọn và các yếu tố ảnh hưởng đến nó

?Thông tin chung:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Có chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
 • Trình độ: Căn bản
 • Môn học: Giao tiếp

?Link khóa học: https://alison.com/course/delivering-your-message 

——————————————————————-

?About this course:

✅ This free online course on delivering your message in the communication process provides a critical analysis of the contributory elements of message delivery during communication. This three-part course begins with a look into language and message as components of communication. You will learn about the types and rules of language. You will learn about language barriers and the many forms in which language can exist like slangs, jargons, euphemisms, cliches, sexist and racist forms, and much more. Find out just why language can be a barrier to the communication process as much as it can be beneficial. After learning about language, you will learn about emphasis strategies and the systems available for infusing emphasis into your communication. Quite often, in order to keep your audience engaged, you may have to employ some of these emphasis strategies. Here you will learn about signposts, tables and internal summaries, and much more. You will then learn about the steps to take in order to improve your verbal communication ability. You will learn about how to be precise with language, how to take control of your tone, and how to always put your audience in focus.

✅ This course goes even further to explore the psychology behind the connection between the speaker/writer and their audience. You will learn how to understand your audience and why this is important for any communication act. You will learn about self-understanding and the underlying ideas of self-esteem, self-image, and the Pygmalion effect. You will learn about attitude, beliefs, and values as components of self-concept. You will also learn about how to familiarise yourself with your audience and the important factors to consider in doing so. You will learn about fairness in communication. Active listening and reading are just as important as any other element of communication, if not more, and it’s only ideal that this course touches on it, providing tips for improving active listening and reading during communication.

✅ Lastly, this course takes a deep dive into the topic of perception. It also highlights important aspects to consider when going through the selection and organization phase of communication. The course also touches on the differences in perception of all parties involved during communication and why these differences should be respected in order to achieve effective communication and the important factors to consider in doing so. You will learn about fairness in communication. Active listening and reading are just as important as any other element of communication, if not more, and it’s only ideal that this course touches on it, providing tips for improving active listening and reading during communication. Lastly, this course takes a deep dive into the topic of perception. It also highlights important aspects to consider when going through the selection and organization phase of communication. The course also touches on the differences in perception of all parties involved during communication and why these differences should be respected in order to achieve effective communication.

?What you’ll learn:

Having completed this course you will be able to

 • Define language
 • Describe the role of language in perception and the communication process
 • Describe three different types and parts of messages and their functions
 • Identify and describe five key principles of verbal communication
 • Explain how the rules of syntax, semantics, and context govern language
 • Describe how language serves to shape our experience of reality
 • Explain the differences between clichés, jargons, and slangs
 • Describe the factors that contribute to self-concept
 • Describe how the self-fulfilling (Pygmalion effect) prophecy works
 • Define attitude, values, and beliefs
 • Describe the concept of perception
 • Define conventions
 • Describe the process of selection and the factors that influence it

?Course information:

 • Subject: Communication
 • Level: Introductory
 • Language: English
 • Get cerf after completing course and achieving 80% course assignment

?Link course: https://alison.com/course/delivering-your-message 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=19108

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER