Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tiếp Thị Truyền Thông Xã Hội Nhằm Thu Hút Khách Hàng

⏰ NO DEADLINE 

[English caption below]

Khách hàng tiềm năng không thể phân biệt các quảng cáo hợp pháp với thư rác gây phiền nhiễu đang tấn công họ từ mọi hướng.

Các nhà tiếp thị trực tuyến đang gặp khó khăn và đốt tiền với quảng cáo nhưng không thu được kết quả như ý.

Mọi người đang la hét để được chú ý, nhưng không ai được nghe thấy.

Đây là sự thật hiếm khi được nói đến về tiếp thị truyền thông xã hội!

🔥 Mô tả khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu từng bước cách thực hiện các quy tắc chiến lược để thu hút khách hàng tiềm năng, đủ điều kiện. Bạn cũng sẽ tìm ra cách để định vị mình là “người giải quyết vấn đề” một cách hiệu quả, do đó tránh được tất cả những phản đối bán hàng điển hình như “Nó quá đắt”, “Làm thế nào để tôi biết nó hoạt động?” hoặc “Tôi sẽ nghĩ về nó”…

🔥 Thông tin khóa học:

 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 50p – 5 bài giảng
 • Người hướng dẫn: Brian Yang
 • Nền tảng: Udemy

🔥 Yêu cầu:

 • Tài khoản Reddit
 • Tài khoản Facebook
 • Tài khoản YouTube

🔥 Bạn sẽ học được gì?

 • Làm những gì mà các nhà tiếp thị trực tuyến khác KHÔNG làm
 • Cung cấp GIÁ TRỊ mà khách hàng tiềm năng của bạn đang tìm kiếm, thay vì cố gắng THÚC ĐẨY hoặc BÁN HÀNG cho họ
 • Định vị bạn là người giải quyết vấn đề, không phải là một “nhà tiếp thị” hoặc “người làm việc tự do” khác
 • Sử dụng Nhóm Facebook, các video YouTube đơn giản, reddit và các diễn đàn thích hợp để thu hút khách hàng đủ điều kiện, năng động

📌 Đăng ký ngay tại: https://bom.to/ErcYmO1rmQ3GHm

____________________________________________________

Potential customers cannot distinguish legitimate advertisements from annoying spam that is attacking them from all directions.

Online marketers are struggling and burning money with advertising but not getting the results they want.

Everyone is screaming for attention, but no one is being heard.

Here’s a rarely told truth about social media marketing!

🔥 Course Description:

In this course, you’ll learn step-by-step how to implement the strategic rules for attracting qualified, potential customers. You’ll also learn how to effectively position yourself as a “problem solver”, thus avoiding all the typical sales objections like “It’s too expensive”, “How do I know does it work?” or “I’ll think about it”…

🔥 Course information:

 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Duration: 50min – 5 lectures
 • Instructor: Brian Yang
 • Platform: Udemy

🔥 Requirements:

 • Reddit account
 • Facebook Account
 • YouTube Account

🔥 What you’ll learn?

 • Doing what other online marketers are NOT doing
 • Providing VALUE that your prospects are looking for, instead of trying to PROMOTE or SELL to them
 • Positioning yourself as the problem solver, not as another “marketers” or “freelancer”
 • Using Facebook Groups, simple YouTube videos, reddit, and niche forums to attract qualified, active customers

📌 Register now: https://bom.to/ErcYmO1rmQ3GHm

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=28702

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3


Thư Minh

maithiminhthu.ivolunteer@gmail.com