Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Thực Hiện Cuộc Phỏng Vấn Thu Thập Thông Tin

📆 NO DEADLINE

[English caption below]

📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Trong khóa học này, bạn sẽ ứng dụng các kiến thức của mình trong việc chuẩn bị và thực hiện một cuộc phỏng vấn thu thập thông tin.

👉 Trước hết, bạn sẽ được học cách làm rõ mục tiêu và thiết lập mô phỏng một cuộc phỏng vấn. Sau đó là phần thực hành nói chuyện qua điện thoại để sắp xếp buổi gặp mặt và tiếp theo sẽ thiết lập một buổi phỏng vấn thông tin thứ hai. Khóa học sẽ đề cập cách tìm hiểu về một cá nhân và đặt câu hỏi để hiểu thêm về người đó hoặc sự nghiệp của họ, đồng thời cũng giới thiệu về các phần của một cuộc phỏng vấn.

👉 Cuối cùng, khóa học sẽ nói về các bước quan trọng để giữ tin tức và cập nhật về đối tượng sau khi cuộc phỏng vấn diễn ra. Bạn đã có thể hoàn thành toàn bộ chu trình của một cuộc gặp gỡ.

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: edX
 • Thời lượng: 8 tuần
 • Cường độ: 3 – 5 giờ học/tuần
 • Giảng viên: Joel Ozretich và Richard Moore
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • 100% Online

📌 BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC 

 • Tìm hiểu về đối tượng muốn phỏng vấn thông qua LinkedIn và các công cụ khác.
 • Chuẩn bị và thực hiện một cuộc phỏng vấn thu thập thông tin, say đó gửi lời cảm ơn tới đối tượng.
 • Chuẩn bị và thực hiện một cuộc phỏng vấn thông tin với người liên hệ mới.
 • Gửi lời cảm ơn.
 • Chia sẻ bài học kinh nghiệm của bạn về các cuộc phỏng vấn thông tin và các cuộc gặp gỡ giao lưu.

📌 ĐĂNG KÍ

https://bit.ly/3eyP49K

__________________________________________________________

📌 DESCRIPTION

In this course, you’ll put your knowledge into practice by preparing for and conducting an informational interview.

First off, you’ll clarify your goals and set up a practice informational interview. You’ll practice talking on the phone to make arrangements to meet. Then, you’ll set up a second informational interview. You’ll learn how to research a person and write questions to learn more about them or their career. You’ll also learn the parts of an interview.

Finally, you’ll learn the key steps for following up with a person after your interview. You’ll successfully complete a whole cycle of networking activities.

📌 ABOUT THIS COURSE

 • Offered by edX
 • Length: 8 weeks
 • Effort: 3 – 5 hours per week
 • Instructor: Joel Ozretich and Richard Moore
 • Language: English
 • 100% Online

📌 WHAT YOU’LL LEARN

 • Research a person you would like to interview using LinkedIn and other tools.
 • Prepare for and conduct an informational interview with someone you already know, and follow up with a thank-you note.
 • Prepare for and conduct an informational interview with a new contact
 • Follow up with a thank-you note.
 • Share your lessons learned about informational interviews and networking

📌 ENROLLMENT

https://bit.ly/3eyP49K

#ivolunteer, #ivolunteervietnam, #interview, #networking, #meeting, #free, #informationalinterview

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27555


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Cẩm Uyên Nguyễn

camuyen.ivolunteer@gmail.com