Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Thiết Lập “Bản Thân” Chuyên Nghiệp Thông Qua Giao Tiếp Đa Văn Hóa Hiệu Quả

⏰NO DEADLINE

[English caption below]

🌟 Giới thiệu chung:

Trong khóa học ‘Thiết lập‘ bản thân ’chuyên nghiệp thông qua giao tiếp đa văn hóa hiệu quả’, bạn sẽ học cách giao tiếp hiệu quả để thiết lập mối quan hệ với đồng nghiệp trong một cộng đồng và nơi làm việc đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ.

Vì ngôn ngữ phản ánh các nền văn hóa, khóa học được bắt đầu bằng cách nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét các giá trị văn hóa khi giao tiếp trong một cộng đồng đa văn hóa và nơi làm việc. Sau đó, khóa học chuyển sang thảo luận về một số kỹ năng giao tiếp hiệu quả cần thiết để xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp trong môi trường làm việc toàn cầu hóa.

📘 Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu về chuyên ngành và khóa học
 • Thiết lập mối quan hệ trong công việc
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Thông tin cá nhân

💌 Thông tin khóa học:

 • Giáo viên: Tiến sĩ Misty So-Sum Wai-Cook
 • Cung cấp bởi: Đại Học Quốc Gia Singapore
 • Thời gian: 10 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (phụ đề Tiếng Việt)
 • Hình thức: 100% online

💖 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/effective-intercultural-communication

——————–

🌟 General introduction:

In the course ‘Establishing a professional ‘self’ through effective intercultural communication’, you will learn how to communicate effectively to establish relationships with colleagues in a culturally and linguistically diverse community and workplace.

As language reflects cultures, we begin the course by highlighting the need to take into considerations cultural values when we communicate in a multicultural community and workplace. We then move on to discuss some effective communication skills required to build relationships with colleagues in a globalised workplace.

📘 Course content:

 • Introduction to Specialisation and Course
 • Establish Work Relationships
 • Effective Communication
 • Personal Profile

💌 Course information:

 • Teacher: Misty So-Sum Wai-Cook
 • Offered by: National University of Singapore
 • Time: 10 hours
 • Language: English (Subtitles: Vietnamese)
 • 100% online

💖 Register now at: https://www.coursera.org/learn/effective-intercultural-communication

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngân Huỳnh

phuongngan.ivolunteervn@gmail.com