Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Sự Phát Triển Đô Thị Bền Vững

📌NO DEADLINE

[English Caption Below]

🔥Mô tả khóa học:

Bạn có biết rằng những thành phố lớn trên thế giới chỉ chiếm khoảng ít hơn 3% bề mặt Trái Đất, thế nhưng hơn 50% dân số trên thế giới đang sống trên nó? Và những thành phố lớn sản sinh ra hơn 70% lượng khí thải trên toàn cầu? Những thành phố này (và những vùng lân cận) là một phần của công cuộc công nghiệp hóa và đồng thời cũng là câu hỏi cho sự thay đổi bất cân xứng mà vẫn chưa có câu trả lời.

Chưa có bất kì một giải pháp hiệu quả nào được đưa ra cho những thách thức có quy mô lớn như thế này. Chính vì thế, khóa học này sẽ giới thiệu toàn diện về mô hình vận hành của những thách thức lớn đang diễn ra, cũng như đồng thời bạn sẽ có cơ hội khám phá những giải pháp cụ thể để phần nào giải quyết được một phần sự biến đổi nơi thành phố mà bạn đang sống.

🔥Những gì mà bạn có thể học được thông qua khóa học:

 • Những thách thức có liên quan nhất mà các vùng đô thị đang phải đối mặt
 • Làm thế nào bạn có thể đối phó với những thách thức này
 • Ví dụ về các giải pháp và can thiệp bền vững ở đô thị
 • Làm thế nào để phản ánh một cách phê bình và tham gia vào cuộc tranh luận về các thành phố bền vững
 • Các giải pháp sáng tạo cho môi trường sống đô thị của chính bạn

🔥Thông tin khóa học:

 • Thời gian: 7 tuần
 • Năng suất: 4-6 h
 • Hình thức: online
 • Ngôn ngữ: tiếng anh
 • Nền tảng: EDX

🔥Đăng kí ngay tại: https://www.edx.org/course/sustainable-urban-development

______________________________________________________________

🌟Introduction:

Did you know that cities take up less than 3% of the earth’s land surface, but more than 50% of the world’s population live in them? And, cities generate more than 70% of the global emissions? Large cities and their hinterlands (jointly called metropolitan regions ) greatly contribute to global urbanization and sustainability challenges, yet are also key to resolving these same challenges.

There are no simple solutions to these grand challenges. This MOOC is all about this integration of different fields of knowledge within the metropolitan context. Because we are all part of the challenges as well as the solutions, we encourage you to participate actively! You will have the opportunity to explore the living conditions in your own city and compare your living environment with that of the global community.

🌟What you’ll learn:

 • The most relevant challenges that metropolitan regions are facing
 • How you can respond to these challenges
 • Examples of sustainable, metropolitan interventions and solutions
 • How to critically reflect on and engage in the sustainable cities debate
 • Innovative solutions for your own urban living environment

🌟About:

 • Thời gian: 7 tuần
 • Năng suất: 4-6 h
 • Hình thức: online
 • Ngôn ngữ: tiếng anh
 • Nền tảng: EDX

🌟Register now: https://www.edx.org/course/sustainable-urban-development


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nam Nguyễn

xuannam.ivolunteer@gmail.com