Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Về Quản Lý và Giám Sát

?NO DEADLINE

[English Caption Below]

⛵Giới thiệu chung:

Khóa học trực tuyến miễn phí về Quản lý này sẽ dạy cho bạn mọi thứ bạn cần biết về quản lý, từ ba năng lực cốt lõi của người giám sát đến các mối quan hệ của nhân viên.

Quản lý là nhiệm vụ giám sát công việc của các nhân viên khác nhau trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Khóa học này dạy bạn các kỹ năng chính cần thiết để trở thành một giám sát viên hiệu quả. Khóa học bắt đầu bằng cách giới thiệu cho bạn giám sát là gì và mô tả các trách nhiệm của người giám sát. Bạn sẽ tìm hiểu về một loạt các chủ đề liên quan đến giám sát và có được kiến ​​thức về năm từ khóa của giám sát, năm đặc điểm của một giám sát viên lý tưởng và ba năng lực cốt lõi của người giám sát.

Khóa học cho phép bạn kiến ​​thức về những điều tạo nên một giám sát viên giỏi bằng cách đi sâu vào các lĩnh vực quan trọng để củng cố mối quan hệ giữa một giám sát viên và nhân viên. Bạn sẽ học về giá trị sự tin tưởng giữa các nhân viên và tầm quan trọng của việc hiểu rằng mọi người được thúc đẩy bởi những động lực khác nhau. Bạn sẽ tìm hiểu về những trách nhiệm và nguyên tắc khác nhau của một người giám sát và khi nào cần sự ủy quyền trong công việc của bạn.

Khóa học này dành cho những giám sát viên hiện tại muốn củng cố kỹ năng và trở nên hiệu quả hơn trong công việc của họ và những nhân viên đang hy vọng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý.

⛵Chương trình học:

Bài 1: Lý thuyết về giám sát/quản lý:

 • Giới thiệu về quản lý/giám sát
 • Những nguyên tắc cơ bản trong giám sát
 • Sự lãnh đạo

Bài 2: Điều gì tạo nên một người quản lý giỏi?

 • Những phẩm chất của một giám sát viên
 • Tại sao có một người quản lý giỏi rất quan trọng?
 • Những nguyên tắc hằng ngày của một nhà quản lý giỏi

⛵Bạn sẽ học từ khóa học này

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ:

 • Xác định giám sát là gì
 • Liệt kê các trách nhiệm của người giám sát
 • Biết được những khả năng lãnh đạo
 • Mô tả các nguyên tắc lãnh đạo
 • Giải thích cách để ủy quyền thành công
 • Mô tả một số cách mà người giám sát có thể thúc đẩy nhân viên của họ
 • Giải thích tại sao lòng tin lại quan trọng ở nơi làm việc
 • Xác định những gì người giám sát có tác động đến
 • Phân biệt giữa huấn luyện và cố vấn

⛵Thông tin chung:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Có chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
 • Trình độ: Căn bản
 • Môn học: Quản lý

⛵Link khóa học: https://alison.com/course/introduction-to-supervision 

———————————————————————

⛵About this course:

This free online Introduction to Supervision course will teach you everything you need to know about supervision, from the three supervisor core competencies to employee relationships.

Supervision is the task of overseeing the work of other staff in a business or organisation. The course Introduction to Supervision teaches you about the key skills necessary to become an effective supervisor. The course begins by introducing you to what supervision is and describes the responsibilities of a supervisor. You will learn about a range of topics associated with supervision and gain knowledge on the five keywords of supervision, the five traits of a great supervisor, and the three supervisor core competencies.

The course allows you to expand your knowledge on what makes a good supervisor by delving into areas that are vital to strengthening the relationship between a supervisor and his/her employees. You will learn about the value of trust among your employees and the importance of understanding that people are motivated by different things. You will learn about the different responsibilities and principles of a supervisor and when delegation is needed in your work. This course will be of great interest to both existing supervisors wishing to strengthen their skills and become more effective at their job, and employees who are hoping for career progression into the field of supervision.

⛵Modules:

Module 1: The Theory of Supervision: 

 • Introduction to Supervision
 • Fundamentals of Supervision
 • Leadership

Module 2:  What Makes a Good Supervisor?

 • Qualities of a Supervisor
 • Why are Good Supervisors so Important?
 • Everyday Functions of a Good Supervisor

⛵What you’ll learn:

After completing this course, you will:

 • Define supervision
 • List the responsibilities of a supervisor
 • Define leadership
 • Describe the principles of leadership
 • Explain how to delegate successfully
 • Describe some ways a supervisor can motivate their employees
 • Explain why trust is important in the workplace
 • Define what supervisors have an impact on
 • Distinguish between coaching and mentoring

⛵Course information:

 • Subject: Management
 • Level: Introductory
 • Language: English
 • Get cerf after completing course and achieving 80% course assignment

⛵Link course: https://alison.com/course/introduction-to-supervision 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17666

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER