Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quản Lý Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng

?NO DEADLINE

English Captions Below

✨Giới thiệu chung

Khóa học trực tuyến miễn phí về Quản lý Rủi ro Chuỗi Cung ứng (SRCM) này sẽ dạy bạn tầm quan trọng của phương pháp Quản lý Rủi ro Chuỗi Cung ứng và cách áp dụng nó vào tổ chức của bạn. Trong một thế giới  nhiều bất ổn, việc học Quản lý Rủi ro Chuỗi Cung ứng (SCRM) là điều rất cần thiết để giúp tổ chức của bạn giảm thiểu nguy hiểm của chuỗi cung ứng bằng cách xác định và quản lý các rủi ro , bao gồm các yếu tố bên ngoài liên quan.

Khóa học này trước tiên sẽ giới thiệu cho bạn mục tiêu của Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng (SCRM), thảo luận về những thay đổi và ảnh hưởng mà một mạng lưới chuỗi cung ứng có thể đối mặt khi xảy ra gián đoạn các quá trình vận hành trong hệ sinh thái của chính nó.

Bạn sẽ tìm hiểu điều gì tạo nên Hệ sinh thái chuỗi cung ứng và nghiên cứu các nguồn rủi ro khác nhau có thể tác động đến chuỗi cung ứng, cũng như xem xét những vấn đề an ninh mạng gây rủi ro lớn đối với kết nối chuỗi cung ứng. Sau đó, bạn sẽ nghiên cứu các đặc điểm những vấn đề nguy hiểm mà chuỗi cung ứng phải đối mặt như: khủng bố, đói nghèo và sự nóng lên toàn cầu,…. Khóa học cũng sẽ thảo luận về tuyên truyền và khuếch đại rủi ro, quản lý rủi ro và chuỗi cung ứng linh hoạt cũng như dạy bạn cách áp dụng tính linh hoạt để có thể phục hồi sau những biến cố.

Bạn cũng sẽ nghiên cứu ba yếu tố quan trọng trong rủi ro chuỗi cung ứng mà thường bị bỏ qua, cũng như sáu chiến lược mà bạn có thể sử dụng để giảm rủi ro tổng thể.

✨Bạn sẽ học từ khóa học này:

Sau khi học khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Mô tả mục tiêu của Quản lý Rủi ro Chuỗi Cung ứng
 • Liệt kê các yếu tố của Hệ sinh thái Chuỗi cung ứng
 • Mô tả và đưa ra các ví dụ về sự bất ổn của tài nguyên
 • Mô tả và đưa ra ví dụ về những bất ổn liên quan đến kinh tế và chính trị
 • Liệt kê các đặc điểm của các vấn đề rủi ro
 • Mô tả các rủi ro mạng và các yếu tố của một cuộc tấn công mạng
 • Liệt kê sáu chiến lược để giảm rủi ro tổng thể

✨Thông tin khóa học:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Có chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
 • Trình độ: Căn bản
 • Môn học: Quản lý

✨Link khóa học: https://alison.com/course/understanding-supply-chain-risk-management-revised-2018

——————————————————————————–

?About this course:

This free online course on Supply Chain Risk Management (SRCM) will teach you the importance of this practice and how to apply it to your organization. In a world where uncertainties abound, learning Supply Chain Risk Management (SCRM) is essential. This will help your organization reduce supply chain vulnerability by identifying and managing the risks within the supply chain, including related external factors.

This course will first introduce you to the aim of the Supply Chain Risk Management (SCRM). It will discuss the changes and effects that a supply chain network might face when a supply chain disruption occurs in its ecosystem. You will learn what makes up a Supply Chain Ecosystem and study the different risk sources that may impact a supply chain. You will also look into cyber security which poses the biggest risk to supply chain connectivity. You will then study the characteristics of wicked problems that supply chain faces such as terrorism, poverty, and global warming, to name a few. The course will discuss risk propagation and amplification, risk management, and resilient supply chains as well as teach you how to adopt flexibility for resilience. You will also study the three important factors of supply chain risk that are usually overlooked, as well as the six strategies that you can use to reduce overall risk exposure. Effective management of a supply chain design is done through the coordination and collaboration of supply chain partners. This will ensure profitability and continuity of the supply chain. This course will teach business entrepreneurs and managers how to identify, monitor, detect, and mitigate threats in their supply chain. Learning these strategies for reducing overall risk exposure in supply chains will make you a crucial component of your organization’s profitability.

?What you’ll learn:

Having studied this course you will be able to:

• Describe the aim of Supply Chain Risk Management

• List the elements of a Supply Chain Ecosystem

• Describe and give examples of resource uncertainties

• Describe and give examples of economic and political related uncertainties

• List the characteristics of Wicked problems

• Describe Cyber risks and the elements of a cyber-attack

• List the six strategies to reduce overall risk exposure

?Course information:

 • Subject: Management
 • Level: Introductory
 • Language: English
 • Get cerf after completing course and achieving 80% course assignment

?Link course: https://alison.com/course/understanding-supply-chain-risk-management-revised-2018 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17387

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER